Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Eulálie II – moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix – poloprovozní jednotka
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka technologických celků, dodávek biomasy (paliva) a provedení stavebních prací.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Poptávám nerezové opletené hadice
Sháním v metráži 10-100 m nerezové opletené hadice DN6 pro pracovní tlak Ps=230 Bar a 340 Bar, teplota Ts=70 st. C dle ISO 10380, mat. vlnovce 1.4404 nebo 1.4301, oplet 1.4301. Můžete mi nějakou tuto hadici nabídnout ? Roční spotřeba okolo 2500 m. Předem děkuji za odpověď. Plašil Martin
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100. průměr: 100/128mm délka: 260mm Míry jsou ze staré manžety, takže orientační. Předem děkuji. Pátek V.
Eulálie - moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix
novostavba kotelny pro výrobu technologické páry v areálu UP závody Třebíč – východ, včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové komunikace
Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa
budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie
7865 Přesun ovládání výtlačných armatur TVD z dozoren CČS na BD
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a její následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech za účelem umožnit ovládat elektroarmatury (EA) na výtlaku čerpadel technické vody důležité (TVD) provozním ...
Automatický teplovodní kotel na spalování biomasy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického teplovodního kotle na spalování biomasy do kotelny Městyse Nová Cerekev, a to včetně jeho instalace, vyzkoušení, napojení na otopný systém a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a dopravy na místo určení – místo realizaci uvedené výše. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, ...
7429 Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT
Předmětem díla je zpracování komplexní dokumentační části a následná realizace díla „7429 Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT“ formou dodávky na klíč v JE Dukovany. Realizací díla budou vyměněny přívodní a vratné kolektory TVD pro VZT TL10, 11, 14. Současně budou provedeny všechny nutně vyvolané úpravy na dotčených systémech ...
Vybudování centrální výměníkové stanice pára – voda - VSC
Předmětem je vybudování centrální výměníkové stanice pára – voda (dále jen „VSC“) namísto stávající výměníkové stanice VS 21, včetně jejího vybavení technologickými zařízeními a propojení tepelných rozvodů napojených na stávající výměníkovou stanici VS21 s výměníkovou stanicí VS23. Tato Zakázka je I. etapou projektu „Úspory energie v systému ...
Využití odpadního tepla NH3 kompresorů v objektu Expedice uzenin
Zadavatel, společnost Kostelecké uzeniny a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku s názvem „Využití odpadního tepla NH3 kompresorů v objektu Expedice uzenin“, jejímž předmětem je dodávka, instalace do stávajícího okruhu NH3 a TUV a uvedení do provozu deskových výměníků, akumulačního zásobníku pro předehřev TUV včetně potrubních rozvodů, MaR a ...
Teplárna Sever/Jih – rozšíření CZT – 2. část
napojení 43 objektů na centrální rozvody tepla z propojené soustavy dvou tepláren, instalace předávacích stanic a instalace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepla včetně měření a regulace
Rekonstrukce úpravny vody Bohdalec
Předmět veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie pro úpravnu vody, obnova stávající technologie a související stavební úpravy v objektu úpravny vody v Bohdalci.
Poptávám opravu elektrokotle
Poptávám servis elektrokotle AUGUR.
Vytápění výrobní haly Zenith společnosti Rieder Beton
Předmětem plnění je dodávka a montáž topných technologií a příslušenství nezbytného pro vytápění haly „Zenith“ společnosti Rieder Beton. Podrobněji je dodávka popsána v Příloze č. 4 ZD – Dokumentace pro výběr dodavatele.
Vytápění výrobní haly Zenith společnosti Rieder Beton
Předmětem plnění je dodávka a montáž topných technologií a příslušenství nezbytného pro vytápění haly „Zenith“ společnosti Rieder Beton. Podrobněji je dodávka popsána v Příloze č. 4 ZD – Dokumentace pro výběr dodavatele.
Rekonstrukce průmyslového areálu včetně topného systému
Část A- Rekonstrukce nemovitosti Předmětem této části zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci nevyužívané nemovitosti sloužící původně pro dřevovýrobu, nyní již chátrající. Nově rekonstruovaná nemovitost bude sloužit jako výrobní prostory pro potřeby Zadavatele. Podrobný rozpis prací a dodávek je rozepsán v příloze č. ...
Výměna technologie a přemístění plynové kotelny v závodě TANEX Vladislav
Předmětem veřejné zakázky je přemístění a výstavba nové plynové kotelny v areálu závodu a dodávka nových technologií a parních rozvodů kotelny. I. část – Přemístění plynové kotelny – stavební část Předmětem I. části veřejné zakázky je výstavba plynové kotelny. Předmětem budou následující práce: • bourací práce • zemní práce • základové ...
SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce vytápění, Školní
Předmět veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci vytápění v areálu Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na adrese Školní 1a v Jihlavě.
Změna vytápění haly H1
Předmětem plnění je změna vytápění výrobní haly H1 96,0x 50,0 kromě skladu drobných vestavků. Původní teplovzdušné vytápění pomocí v m.č.101 - 2ks teplovzdušných plynových jednotek Reznor (cca 80kW), m.č.102 - 2ks teplovzdušných jednotek Moa (cca 400kW) a m.č. 103 centrální VZT (cca 440kW bez rekuperace) bude zrušeno, demontováno a realizuje se ...
Poptávám kotel zn. Stropuva
Dobrý den, poptávám kotel zn, Stropuva. Dalečín
Instalace uzavírací armatury s regulační funkcí na trase odkalu ve vybraných PG
3.1 Předmětem veřejné zakázky je náhrada stávající armatury na trase odkalu vybraných parogenerátorů dále (PG) (11 ks). Nový typ umožní provoz v mezipoloze, aniž by došlo k jejímu poškození a zajistí zlepšený chemický režim v oblasti heterogenního svarového spoje. Řešení je spojeno s doplněním ukazatele polohy na blokovou dozornu (BD). Realizací ...
Poptávám automatický kotel, vč. montáže a vyřízení dotace
Poptávám dodávku automatického kotle se zásobníkem, včetně montáže a vyřízení dotací.
Poptávám pojistný ventil pro tlaková zařízení
Pojistný ventil P 58 217 540 NT 10 bar DN 25/40 PN 40/16 benzin- medium cena , termín dodání.