Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP II kotle K2 v sídle zadavatele. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou ...
PS Hlinsko - realizace opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření plynoucích z energetického posouzení vypracovaného dne 30.8.2017 podle § 9a odst.1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 309/2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí ...
Poptávám zpětný tlakový ventil
Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max.tlak 8atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová, nebo čím nahradit? Děkuji.
Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu
Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP
Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Poptávám přírubové kovové kompenzátory
Poptávám 2 kusy přírubových kovových kompenzátorů, PN16 DN 80. Děkuji.
Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...
Výměna přehříváku páry PP IV kotlů K1 a K4 v EOP
Předmětem plnění ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP IV kotlů K1 a K4 v EOP.ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Dodávky předizolovaného potrubí včetně ostatních stavebních dílů a komponentů
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých ...
Instalace technologie SNCR na kotli K1 a K4
Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením a instalací sekundárních opatření na stávajících kotlích K1,a K4. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Realizace úspor energie výrobní haly M2
Zateplení pultové střechy a obvodových stěn budovy, výměna střešních světlíků a otvorových výplní (okna, vrata). Modernizace systému vytápění a modernizace soustavy osvětlení budovy a přilehlého průmyslového areálu.
PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice
Předmětem zakázky je výstavba nového horkovodu z předizolovaného potrubí DN 150 a posilovací čerpací stanice. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího přivaděče Brloh, Janovice vyvložkováním stávajícího potrubí, včetně výměny technologie na vrtech V2 a V3, výstavba nových zahušťovacích nádrží, demolice části stávajících kalových polí a oprava zbylých, včetně uprav příjezdové komunikace. Blíže viz. zadávací dokumentace a její přílohy.
HK, HV B - Rek. do TB 5048, Střelecká ul.
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí předizolované. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
HK, B040 - rekonstrukce technologie PS
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně technologie předávací stanice. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
HK, PS F060 Čeperka - rek. trasy od TB 7322 - č.p.230
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
HK, PS F060 Čeperka - rek. mezi TB 7317-7321
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
HK, HV B - rek.přípojky k PS B040
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí za nové předizolované potrubí. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
HK, HV B - Rek. mezi TB 4050-4051
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí nové. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Pce, HV C 1 – Rekonstrukce mezi TB 5044-5045 Brožíkova
Předmětem zakázky je rekonstrukce rozvodů tepla, spočívající v obměně stávající izolace potrubí. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
CR HV – Rekonstrukce mezi TB 4009-4010 a CR HV - Rekonstrukce přípojky pro C 005 a C 011
Předmětem zakázky je rekonstrukce rozvodů tepla, spočívající v obměně stávajícího potrubí za nové potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Pce PSS A 032 Rekonstrukce sníženého primáru III. etapa
Předmětem zakázky je rekonstrukce rozvodů tepla, spočívající v obměně stávajícího potrubí za nové potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Pce , HV C – rekonstrukce od TB 4011 do PS C 012
Předmětem zakázky je rekonstrukce rozvodů tepla, spočívající v obměně stávajícího potrubí za nové potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Pce C 026 Rek. sek. rozvodů TeV
Předmětem zakázky je rekonstrukce rozvodů tepla, spočívající v obměně stávajícího potrubí za nové potrubí v předizolovaném systému. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.