Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Rekonstrukce strojovny technologie bazénu TJ TESLA BRNO
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nové technologie úpravy vody pro krytý bazén TJ TESLA BRNO a související stavební úpravy strojovny.
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000m3 – rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc I. tl. p. 2x1000 m3 a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci požadovaných prací bude provedena rekonstrukce stavební a technologické ...
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Ekologizace lokálních zdrojů - výměna hořáků
Předmět plnění zahrnuje dodání nových monoblokových plynových hořáků v nízkoemisní (ULTRA - LOW NOx) verzi. Celkem se jedná o 29 ks hořáků. Součástí dodávky je kompletní uvedení hořáku do provozu včetně všech potřebných seřízení, zkoušek a autorizovaného měření emisí dle zák. 201/2012 Sb. Po instalaci hořáku musí být splněny požadavky na emise ...
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva, váha 280kg. Lokalita Brno - Kuřim.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Výměna hořáků kotle K1 na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...
Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc 2. tl. p. 2x5000 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 –  rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Nový Lískovec 2x2500 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Poptávám náhradní díl ke kotli na tuhá paliva
Poptávám litinový tubus (roura) do kotle Ferroli. Rozměry 18x14,5cm, prům. síla plechu 2mm.
Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.
Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením
Poptávám hutní materiál
Poptávám trubky 245x25 EN 10210 - 3 540mm 4ks, 1 140mm 2ks. Pokud není tento rozměr, tak nejbližší, ale aby byl silnostěnný.
Hledáme dodavatele kanalizačního potrubního systému pro arabský trh
Pre zahraničného obchodného partnera - Bahrain -Katar- hľadáme dodávateľa na kanalizačný korigovaný potrubný systém z PVC-U, 15000m/rok. Kontrakt na 4 roky , Bankova garancia BD-SBLC. rokovanie formou B2B .
Hledáme dodavatele elektrických koupelnových radiátorů
Hľadáme dodávateľov elektrických kúpeľňových radiátorov 230 V rôznych výkonov a rôzneho materiálu a dizajnu z možnosťou regulovania teploty ..Tovar je určený na arabsky trh Al Muharraq v množstve do 160 000 ks/rok
Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodu v primárním kolektoru. Rekonstruovány budou vodovodní řady DN 300 v délce 35,4 m, DN 400 v délce 57,4 m a DN 500 v délce 1590,0 m. Uložení vodovodu v kolektoru bude provedeno na ocelové podpěry a vodorovná část potrubí bude zajištěna pevnými body. Vodovodní řady budou rekonstruovány z ...
Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce armaturní komory vodojemu, kdy je potrubí v armaturní komoře již na pokraji životnosti. Armaturní komora a část levé komory akumulace bude mít nové potrubí, tvarovky a armatury budou tlakové třídy min. PN 10, dimenze DN 1200, DN 1000, DN 800, DN 600, DN 500 a nižší, materiál nerezová ocel. ...
Poptávám pozáruční servis plynového kotle
Poptávám pozáruční servis plynového kotle Ariston Clas.
Úspora energie, objekt Dobrovského Vyškov
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce zateplení budovy a výměna zdroje tepla včetně zajištění TUV, a to na každou část výběrového řízení samostatně. Výběrové řízení je rozděleno na následující samostatné části: Část 1: Výměna střešních oken a zateplení stropu v ...
Oprava Masarykova náměstí, Vyškov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Dále viz zadávací dokumentace.
Energeticky úsporná opatření provozovny DuoMAX, s.r.o. - SO 02 Chlazení
Předmětem této zakázky je výměna nevyhovující kompresorové jednotky, která se nachází v technicky nevyhovujícím stavu, především kvůli nevhodným a nedokončeným opravám a úpravám a zanedbané údržbě chladicího okruhu. Nová koncepce okruhu zahrnuje zachování nynějšího rozvodu výtlačného potrubí (Cu D22x1mm) a jeho využití jako kapalinové potrubí, ...
Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 02 Indukční ohřev II
Dodávka indukčního ohřevu k horizontálnímu kovacímu lisu na výrobu vaček - dodávka (včetně instalace, montáže a zaškolení) provozního souboru zařízení.