Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac
Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...
Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie
Predmet zákazky je výstavba ČS Vlašky s jednokomorovou akumulačnou vyrovnávacou nádržou s predsadenou armatúrnou komorou. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia výtlačného potrubia z ČS Vlašky do VDJ Bobrovník.
Poptáváme PVC trubku
Sháníme PVC trubku o vnějším průměru od 212 do 220mm a tloušťka stěny minimálně 5mm. Délka trubky minimálně 1350mm nebo 2700mm. Bude sloužit k ochranně vidlice ještěrky při manipulaci s oválnými břemeny.
Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.
Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina
Veřejná zakázka je vypisována v rámci programu „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury. Předmět veřejné zakázky spočívá v modernizaci otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina. ...
Zmena média v parných rozvodoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...
Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda
Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi ...
Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 6 km staničních a liniových ocelových trubek o dimenzi DN300 - DN1400, ve třech dílčích plněních. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.
Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.
ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.
Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.
Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a související technologie včetně projektové dokumentace, montážních a stavebních prací v objektu kotelen CZT KH TEBIS s. r. o. v Kutné Hoře dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované ...
Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa
budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie
Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým Město Kutná Hora uzavře Rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je upravení jednotlivých práv a povinností pro sjednání dílčích realizačních smluv na dodávku, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a ...
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část
Předmětem veřejné sektorové zakázky je rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se u VS Zelenina napojí na páteřní trasu horkovodu vybudovanou v rámci akce „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I. ...
Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě
Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...
Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...
Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA
Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.
Úhlové spojky, Německo
Hledáme českého výrobce redukčních úhlových spojek z POM (polyoxymetylén) a úhlové spojovací hrdlo na hadici z POM. Můžete nám zde poskytnout kontaktní údaje?
Poptávám hutní materiál
Poptávám trubky 245x25 EN 10210 - 3 540mm 4ks, 1 140mm 2ks. Pokud není tento rozměr, tak nejbližší, ale aby byl silnostěnný.
Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa
Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania bytových domov podľa projektovej dokumentácie t.j. napojením bytových domov na vykurovací systém. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Poptávám armaturu
Poptávám armaturu, prosím o cenovou nabídku na kohout DN25 PN40 XOMOX 127 s jednočinným pohonem Xomox. Kuželový kohout dvoucestný přímý Xomox 127-ISO DN25/PN40 provedení přírubové, hrubá lišta /hrubá lišta, stavěcí délka 160 mm, materiálové provedení těleso, kuželka 1.4408, pouzdro PTFE. Kohout osaďte pneupohonem Xomox - jednočinný vratný, ...
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu – výstavba HVS a rekonstrukce TG6
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové horkovodní stanice a úprava stávající kondenzační turbíny TG6 za účelem dosažení energetických úspor při rozvodu a výrobě tepelné energie v Teplárně České Budějovice v Českých Budějovicích a zvýšení účinnosti výroby elektrické energie, včetně nezbytných stavebních prací a zhotovení příslušné dokumentace.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Zimný štadión - Chladenie
Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...