Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Obnova materskej školy II
Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...
Dodávka liniových trubek pro C4G projekt
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 150 km liniových ocelových trubek o dimenzi DN1400. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Část 1 veřejné zakázky - liniové trubky DN1400, šířka stěny 18 mm, délka cca. 72 km. Část 2 veřejné ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal
Dodanie zariadenia do kotolne. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.
Výměna hořáků kotle K1 na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny
• Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní
Rekonstrukce stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. Výstavba nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase.Realizace datového přenosu dat a monitoringu ...
Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT
Předmětem veřejné zakázky je propojení potrubí CCHV a ochozu TVD pod chladicí věží, včetně výměny armatur na potrubí TVD v jímce před CHV (celkem 8ks) včetně doplnění elektrického ovládání armatur z dozorny ČS, které umožní pružně reagovat na změny teploty CCHV při přechodových stavech a ve svém důsledku pak i maximální využití potenciálu zvýšení ...
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100. průměr: 100/128mm délka: 260mm Míry jsou ze staré manžety, takže orientační. Předem děkuji. Pátek V.
Poptáváme servis kotle značky Destila
Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.
Otopné těleso ELTOP, Německo
Vážené dámy a pánové, poptávám následující topidlo s nápisem ELTOP 14002/048 230V/1000W Můžete mi pomoci, popřípadě poslat cenovou nabídku na 6 kusů. Děkuji předem za odezvu. M.Siegritz
Poptávám zpětný tlakový ventil
Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max.tlak 8atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová, nebo čím nahradit? Děkuji.
Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu
Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka
Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP
Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Oprava ropovodů za provozu objímkami - rámcová smlouva
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 a více dodavateli dle § 131 a § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na opravy vad pomocí objímek vhodných k opravám potrubí. Jedná se o potrubí magistrálních ropovodů, potrubí v jednotlivých čerpacích stanicích ropovodů a potrubní rozvody na Centrálním tankovišti v Nelahozevsi a to za plného ...
Eulálie - moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix
novostavba kotelny pro výrobu technologické páry v areálu UP závody Třebíč – východ, včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové komunikace
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.