Výměna hořáků kotle K1 na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky podle projektu. Jedná se o ekologizaci kotle K1, který byl instalován v provozu Špitálka v roce 1995. Pro dosažení emisních limitů (koncentrací škodlivin NOx) dle platné legislativy a integrovaného povolení budou vyměněny stávající hořáky PEABODY za nové nízkoemisní hořáky. Spolu s výměnou ...
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  Nábřeží Dr. E. Beneše - Kopaniny
• Rekonstrukci stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Realizaci datového přenosu dat a ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Velké Novosady - Polní
Rekonstrukce stávajícího nadzemního a podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. Výstavba nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase.Realizace datového přenosu dat a monitoringu ...
Výměna přívodních a vratných kolektorů TVD pro VZT
Předmětem veřejné zakázky je propojení potrubí CCHV a ochozu TVD pod chladicí věží, včetně výměny armatur na potrubí TVD v jímce před CHV (celkem 8ks) včetně doplnění elektrického ovládání armatur z dozorny ČS, které umožní pružně reagovat na změny teploty CCHV při přechodových stavech a ve svém důsledku pak i maximální využití potenciálu zvýšení ...
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100
Poptávám manžetu do hadicového ventilu DN 100. průměr: 100/128mm délka: 260mm Míry jsou ze staré manžety, takže orientační. Předem děkuji. Pátek V.
Poptáváme servis kotle značky Destila
Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.
Otopné těleso ELTOP, Německo
Vážené dámy a pánové, poptávám následující topidlo s nápisem ELTOP 14002/048 230V/1000W Můžete mi pomoci, popřípadě poslat cenovou nabídku na 6 kusů. Děkuji předem za odezvu. M.Siegritz
Poptávám zpětný tlakový ventil
Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max.tlak 8atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová, nebo čím nahradit? Děkuji.
Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu
Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I.
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 23 819 640,23 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná I. - předpokládaná hodnota 9 500 658,11 Kč bez DPH
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka
Dodanie a montáž kogeneračnej jednotky vrátane príslušných stavebných úprav
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP
Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Oprava ropovodů za provozu objímkami - rámcová smlouva
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s 1 a více dodavateli dle § 131 a § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na opravy vad pomocí objímek vhodných k opravám potrubí. Jedná se o potrubí magistrálních ropovodů, potrubí v jednotlivých čerpacích stanicích ropovodů a potrubní rozvody na Centrálním tankovišti v Nelahozevsi a to za plného ...
Eulálie - moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix
novostavba kotelny pro výrobu technologické páry v areálu UP závody Třebíč – východ, včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové komunikace
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Rekonstrukce zdroje SCZT Roztoky u Křivoklátu
dodávka kotle na pelety vč. souvisejících stavebních a montážních prací.
Vodoinštalačný materiál - tlačné ventili
Predmetom zákazky je obstaranie úsporných tlačných vodoinštalačných ventilov a náhradných dielov.
Nová úpravna vody Neveklov
Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou za účelem zhotovení novostavbu úpravny vody v oploceném areálu stávajících zdrojů pitné vody a původního objektu úpravny vody, v k.ú. Neveklov cca 200m od severního okraje města
Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc 2. tl. p. 2x5000 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 –  rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Nový Lískovec 2x2500 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Poptávám náhradní díl ke kotli na tuhá paliva
Poptávám litinový tubus (roura) do kotle Ferroli. Rozměry 18x14,5cm, prům. síla plechu 2mm.
Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK
Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s výmenou kondenzačného kotla v kotolni ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici č. 1, Nitra. Ide o výmenu existujúceho kondenzačného kotla za nový kondenzačný kotol výkonu do 500 kW, doplnenie všetkých armatúr a zabezpečovacích zariadení podľa platnej legislatívy a predpisov výrobcu. Práce budú ...
Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodnej siete v obci Kluknava. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.