Rozšíření výkonu kotelny na biomasu - dodávka technologie
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření výkonu stávající kotelny a s tím související dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících prací nezbytných ke splnění veřejné zakázky
Zajištění údržby LC kotelna a odsíření v lokalitě Dětmarovice
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování služeb souvisejících s údržbou zařízení LC kotelna a odsíření v EDE, s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude pro Vyhlašovatele ekonomicky nejvýhodnější, se stanoveným kritériem hodnocení, kterým je nabídková cena.
UK – PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým ...
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Predmetom technického riešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne, ďalej vyregulovanie rozvodov tepla, termostatizácia vykurovacích telies v jednotlivých objektoch napojených na jestvujúci ...
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické, objekt IO-03 Trasa teplovodního vedení
Jedná se vybudování přeložky sekundárních rozvodů teplovodu a teplé vody s cirkulací (čtyřtrubkový rozvod) okolo budovy č.p. 411 na parc. č. 646 k.ú. Poruba, která má nahradit stávající trasu potrubí, vedenou vnitřkem budovy č.p. 411 na parc. č. 630 v Ostravě - Porubě. Současně bude přivedena nová přípojka ÚT a TV (čtyřtrubkový rozvod) pro objekt ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších rozvodov ústredného vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie ohriatej pitnej vody teplovodu a rozšírenie teplovodu pre nové objekty v časti mesta VEĽKÝ MEDER.
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva, váha 280kg. Lokalita Brno - Kuřim.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce potrubí formou oprav vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky.
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma, případně z travin).
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov
Predmetná stavba rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom obnovy vykurovacej sústavy a zdroja tepla v objektoch Základnej školy v obci Drienov. Ako zdroj tepla je navrhovaná zostava kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone 363,5 kW.
Zmena spôsobu vykurovania budov ZŠ a MŠ Terňa
Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla v objektoch 01-Základná škola a 02-Materská škola v obci Terňa . Ako nový zdroj tepla pre jednotlivé objekty sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovanou výstavbou sa dosiahne ...
Výstavba zdroja tepla – Nový Ruskov
Časť vykurovanie výstavba obnoviteľného zdroja tepla (zdroj tepelné čerpadlo). Predstavuje objekt, kde sú riešené položky oprávnených nákladov. Rozsah: Zemné hlbinné vrty, rozdeľovacie šachty, rozvody do zemných vrtov, prívody k zemným vrtom, hlavné prívody do strojovne tepelného čerpadla, rozvody od strojovne k objektom, TČ soľanka (zemný vrt) ...
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa materskej školy, zateplenie podlahy podkrovia, výmena okien a dverí v celom objekte, súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Poptávám nerezové opletené hadice
Sháním v metráži 10-100 m nerezové opletené hadice DN6 pro pracovní tlak Ps=230 Bar a 340 Bar, teplota Ts=70 st. C dle ISO 10380, mat. vlnovce 1.4404 nebo 1.4301, oplet 1.4301. Můžete mi nějakou tuto hadici nabídnout ? Roční spotřeba okolo 2500 m. Předem děkuji za odpověď. Plašil Martin
Induction Bends For High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka indukčních ohybů pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění indukčních ohybů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
III. Poskytování energetických služeb metodou EPC pro vybrané objekty ve vlastnictví města Příbram
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve vybraných objektech ve vlastnictví města Příbram. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management pro vybrané objekty. Úsporná opatření se budou týkat ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma).
Modernizácia kotolne v ZŠ Holčíkovce
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre nové technologické zariadenia v miestnostiach jestvujúcej kotolne na biomasu , ktoré vyplývajú z technologických požiadaviek pre návrh modernizácie kotolne. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti E. súťažných podkladov.
Obnova ŠZŠ Brezno
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je obnova objektu ŠZŠ v Brezne, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa izolačnými doskami v kombinácii z EPSF a z minerálnej vlny, zateplenia plochej strechy izolačnými doskami, výmeny pôvodných otvorových konštrukcií za plastové, komplexnej obnovy bleskozvodovej ...
Ball Valves for High Pressure Pipeline
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1400 (CAPACITY4GAS Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.