Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc 2. tl. p. 2x5000 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 –  rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Nový Lískovec 2x2500 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...
Poptávám náhradní díl ke kotli na tuhá paliva
Poptávám litinový tubus (roura) do kotle Ferroli. Rozměry 18x14,5cm, prům. síla plechu 2mm.
Realizácia stavebného diela Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UK
Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s výmenou kondenzačného kotla v kotolni ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici č. 1, Nitra. Ide o výmenu existujúceho kondenzačného kotla za nový kondenzačný kotol výkonu do 500 kW, doplnenie všetkých armatúr a zabezpečovacích zariadení podľa platnej legislatívy a predpisov výrobcu. Práce budú ...
Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodnej siete v obci Kluknava. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky
Předmětem zakázky je zajištění výměny nevyhovujících kotlů K1 a K2 v kotelně objektu Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 za kogenerační jednotku a nový kondenzační kotel k zajištění bezpečného a funkčního vytápění objektu spojeného s výrobou elektřiny.
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná
Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.
K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.
Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom
Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie systému CZT v Žiari nad Hronom. Navrhovany projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelnych kanáloch v predmetnej časti mesta a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubného vedenie (BPV). Stavebné úpravy budú pozostávať z vykopovych prác, búracích prác existujúcich chodníkov, ...
Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.
Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením
G034 – Výměna hořáků kotlů HAD1-5BG za nízkoemisní
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících plynových hořáků za modernější nízkoemisní duoblokové hořáky, včetně všech souvisejících úprav technologie pomocné plynové kotelny a všech návazností elektro a SKŘ.
Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD
Poptávám dodání a instalaci plynového kotle pro RD, úprava komínovéhop výstupu. Lokalita: Bravantice, okr. Nový Jičín. Termín: září-říjen.
Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny
Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa realizačnej projektovej dokumentácie: Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny, TU vo Zvolene vypracovaná projekčnou organizáciou ENAS Energoaudit a služby, s.r.o., Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica, dátum vypracovania: 05/2018 Projekt rieši výmenu pôvodných liatinových ...
DeNox kotle K9
Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti ...
Generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je dodávka technického vybavení pro využití odpadního tepla z mrazících a chladících zařízení. Získané teplo bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí dodávky dále bude: • Připojení na chladící systém • Dodávka akumulačních nádrží z materiálu vysokolegovaný nerez AISI 316L nebo Ti • Dodávka ...
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1. časť: GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť: GU DN 1000 s ...
Rekonstrukce uhelných hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice
Jedná se o provedení rekonstrukce 8 ks uhelných práškových hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice, vč. napojení na stávající řídící systém, seřízení rekonstruované technologie, uvedení do provozu, zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek vč. garančních měření a zaškolení obsluh a údržby.
Rekonštrukcia rozvodov tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla v Detve. V rámci stavby bude riešená strojovňa v kotolni (PS 01) , kde bude vytvorený nový distribučný uzol tepla. Zastaralé obehové čerpadlá, ako aj rozvody budu demontované. Na voľnej ploche na úrovni +5,00 vedľa jestvujúceho biomasového kotla bude inštalovaný nový distribučný uzol tepla, kde do ...
Poptávám přírubové kovové kompenzátory
Poptávám 2 kusy přírubových kovových kompenzátorů, PN16 DN 80. Děkuji.
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš
Predmetom zákazky je zhromaždenie dažďovej vody zo striech riešených objektov, jej využitie a likvidácia.Predmetom realizácie sú objekty vo vlastníctve Mesta Veľký Krtíš nasledovne: SO 01 ZŠ Ul. Komenského, SO 02 MsKS, SO 03 ZŠ Ul. Škultétyho, SO 04 MŠ Ul. Červenej armády, SO 05 MŠ Ul. Poľná, SO 06 MŠ Ul. SNP, SO 07 MŠ Ul. P.O. Hviezdoslava, SO 08 ...
Mosazné armatury, el. komponenty, Indie
Vyrábíme mosazné výrobky jako mosazné sanitární předměty, mosazné armatury, mosazné elektrické komponenty, matice, šrouby podložky, vložky. Dále navrhujeme a vyvíjíme mosazné předměty podle požadavku zákazníka odlitím nebo soustružením. Hledáme obchodní spolupráci. Katalog katalogů našich různých výrobků se specifikací v příloze. Navštivte naše ...
Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...
Snížení emisí na kotli K1
Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému zapalování a stabilizace hoření kotlů K5 a K6, a to výměnou stávajících 8 ks (4 ks na K5, 4 ks na K6) mazutových zapalovacích a stabilizačních hořáků (typ Peabody Firelfly) za nové zapalovací a stabilizační hořáky spalující zemní plyn, a dále instalace nového přívodního plynového potrubí z redukční ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre rozvod tepla na ÚK a distribúciu TV s cirkuláciou v mestskej časti Rozkvet v rámci mesta Považská Bystrica. Technicky sa uvažuje s prechodom zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých ...