Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III, tj. zejména zajištění řádného a včasného provedení díla PVTP III, zabezpečení základních funkcí vědeckotechnického parku (dále jen „PVTP III“ - tak, jak jsou definovány v OPPI – vědeckotechnický park je subjekt orientovaný na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného ...

Správa školiaceho a rekreačného zariadenia (ŠRZ Tále)

Správa školiaceho a rekreačného zariadenia (ŠRZ Tále)

Predmetom zákazky je spravovanie školiaceho a rekreačného zariadenia SSC (výkon správy a údržby, výkon opráv a poskytovanie ubytovacích služieb) za účelom zabezpečenia jeho bezporuchového chodu, resp. prevádzky počas jeho využitia na stanovený účel.

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Předmětem této VZ je provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, Tyršovy sady 194, 284 01 Kutná Hora na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem služby a vybraným uchazečem jako provozovatelem areálu zimního stadionu-poskytovatelem služby.Smlouva o poskytování služby bude uzavřena na dobu neurčitou.

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 25 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 11 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Technická správa objektů ministerstva kultury

Technická správa objektů ministerstva kultury

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozní a technická správa jednotlivých technologických prvků v objektech ministerstva kultury Nosticův palác, v ulici Milady Horákové a Skalní 14, 150 00 Praha 5 - Barrandov, provádění běžné údržby, zajišťování odstraňování havárií, zajišťování odborných revizí a prohlídek technologií vyplývajících ze zákonů a ...

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III

Stavební dozor a následná administrace stavby PVTP III, tj. zejména zajištění řádného a včasného provedení díla PVTP III, zabezpečení základních funkcí vědeckotechnického parku (dále jen „PVTP III“ - tak, jak jsou definovány v OPPI – vědeckotechnický park je subjekt orientovaný na oblast vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného ...

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Komárno.

Poptávám pronájem prostor na uskladnění nábytku

Poptávám pronájem prostor na uskladnění nábytku

Potřebuji na přechodnou dobu- 4 - 6 týdnů uskladnit 2 válendy a psací stůl.Praha.

Správa budov a zariadení

Správa budov a zariadení

Správa budov a zariadení nachádzajúcich sa v správe verejného obstarávateľa, jeho organizačných zložiek (závodov a ich stredísk) podľa potrieb verejného obstarávateľa, požiadaviek a podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Facility management služebpro ČSÚ budova Skalka

Facility management služebpro ČSÚ budova Skalka

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelná provozní a technická správa technologických prvků v objektu administrativní budovy ČSÚ Skalka, provádění běžné údržby a oprav, odstraňování havarijních stavů, provádění odborných revizí a prohlídek technologií dle potřeb zadavatele a dle příslušných zákonů a prováděcích předpisů, zajištění a ...

Zajištění ostrahy a dispečinku v olomouckém archivním areálu

Zajištění ostrahy a dispečinku v olomouckém archivním areálu

Předmětem veřejné zakázky je: a) zajištění bezpečnostních služeb v olomouckém archivním areálu, b) zajištění provozu dispečinku sytému EZS, EPS, SHZ a MaR, c) zajištění úklidu sněhu na přístupových komunikacích – chodníky bezprostředně související s pláštěm budovy a vstupní koridory, d) fyzická i elektronická obsluha plynové ...

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Provozování zimního stadionu v Kutné Hoře

Předmětem této VZ je provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, Tyršovy sady 194, 284 01 Kutná Hora na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby mezi Městem Kutná Hora jako objednatelem služby a vybraným uchazečem jako provozovatelem areálu zimního stadionu-poskytovatelem služby.Smlouva o poskytování služby bude uzavřena na dobu neurčitou.

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Facility management služebpro ČSÚ budova Skalka

Facility management služebpro ČSÚ budova Skalka

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelná provozní a technická správa technologických prvků v objektu administrativní budovy ČSÚ Skalka, provádění běžné údržby a oprav, odstraňování havarijních stavů, provádění odborných revizí a prohlídek technologií dle potřeb zadavatele a dle příslušných zákonů a prováděcích předpisů, zajištění a ...

Poptáváme vypracování dokumentu pro založení SVJ

Poptáváme vypracování dokumentu pro založení SVJ

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova vyhlašuje výběrové řízení na vypracování prohlášení vlastníka budovy. Bytové družstvo bylo založeno za účelem odkupu bytových domů od MO ČR. Prohlášení vlastníka požadujeme vypracovat ihned po převzetí objektů do vlastnictví družstva, k němuž dle našeho předpokladu dojde v prvním pololetí roku 2013. Pro ...

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch

Poskytovanie a sprostredkovanie služieb v súvislosti s komplexnou správou bytov v bytových domoch v meste Komárno

Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 Baťův institut

Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 Baťův institut

Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...

Správce bytových a nebytových objektů MČ

Správce bytových a nebytových objektů MČ

výkon funkce správce, např. evidence nemovitostí, nájemců bytů a nebytů, vedení účetnictví, úklid bytových domů apod.

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů M.č. Brno-Vinohrady

Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 25 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 11 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15  Baťův institut

Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 Baťův institut

Předmětem veřejné zakázky je zajištění Správy a údržby nemovitostí, které jsou v majetku Zlínského kraje, kdy vlastník nemovitostí určil právo hospodaření příspěvkové organizaci 14/15 Baťův institut, zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č.0129/R05/12 ze dne 14.3.2012 a zajištění konkrétních činností Facility Managementu ...

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Správa a údržba budovy Radnice MČ Praha 13

Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování služeb správy a údržby budovy Radnice MČ Praha 13. Správa budovy předpokládá zajištění administrativních prací spojených se správou a údržbou budovy, které obsahují řádnou inventarizaci a evidenci majetku, zabezpečení splnění obecně závazných předpisů v oblasti stavebně-technických, ...

Poptávám subdodavatele v oblasti úklidu, údržby, správy nemovitostí

Poptávám subdodavatele v oblasti úklidu, údržby, správy nemovitostí

Poptávám služby: Popis: subdodavatel v oblasti úklidu, údržby, správy nemovitostí Specifikace: služby pro nově vznikající českou dceřinnou společnost ukrajinské firmy

(záznamy 1/25 z 224)  strana 1 / 9