Technologické vybavení dílen
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických komodit pro zabezpečení údržby a opravy techniky AČR a komplexní zhodnocení technického stavu vojenské techniky.
Dodávka strojního vybavení do SŠSE Brno
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení v rámci realizace projektu zadavatele „Vybudování odborného pracoviště“, spolufinancovaného dotací z programu IROP. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 4 části: Část I. – CNC soustruh včetně příslušenství Část II. – CNC frézka včetně příslušenství Část III. – ...
PdF - Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...
Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice II.
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Diagnostický panel 4. část: Dílna automechanici přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
PdF - Ruční nářadí a drobné dílenské stroje
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...
COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení, přičemž podrobná specifikace dodávaného zařízení (technické parametry) je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace , a to včetně umístění do konkrétní učebny, počtu požadovaných kusů a dalších služeb, jako je např. doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení, apod. Součástí přílohy č. ...
SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků
Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 14 částí, jsou dodávky strojů a učebních pomůcek.
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné ...
COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: - Stolní vrtačka (B4) - Příslušenství stolní vrtačky – sada vrtáků (B5) - Nůžky pákové (B7) - Bruska dvoukotoučová stolní s příslušenstvím (B8_B22_B29) - Ruční ohýbačka plechu (B9) - Sloupová vrtačka s příslušenstvím (B16) - Bruska dvoukotoučová stojanová s příslušenstvím ...
Poptávám zapůjčení brusky na parkety
Poptávám zapůjčení brusky s odsáváním prachu na parkety.
ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben Metrologie, Chemie, Dělení materiálu, Měření elektro a CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívána v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě ...
Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka pomůcek pro laboratoře a dílny
Dodávka pomůcek (nůžky na plech, sady šroubováků, kleští, svěrák stolní, vrtačka, pájecí stanice, voltmetr, ampermetr, apod.) pro laboratoře a dílny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.
Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 3 částí s názvem: 1. část: Stroje mechanik 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Stroje kovy přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Poptávám řetízkovou frézu na vrtačku
Poptávám řetízkovou frézu na vrtačku na čištění dehtu v komíně.
Poptávám kartáče na čištění kotle
Poptávám kartáče na čištění kotle ústředního topeni.
Poptávám tříramenné stahováky
Poptávám cenovou nabídku na tříramenné stahováky.
Poptávám přístroj na letování, plynovou letlampu
Poptávám přístroj na letování, plynovou letlampu.
Poptávám elektrocentrálu
Hledám menší, levnější elektrocentrálu cca 1 - 1,5 kW.
Poptávám závitořez na trubky
Poptávám závitořez na trubky.
Poptávám sadu imbusů
Poptávám velkou sada imbusů a bitů (především č.9)
Nástroje, nářadí a břitové destičky
dobu dvou let od podpisu rámcové smlouvy smluvními stranami. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky břitových destiček, nástrojů a nářadí.
Poptávám kartáč na čištění komínu
Pro vyčistění komínu (vnitřní rozměr 420 x 420 mm) bych potřeboval kartáč typu "sluníčko" právě čtvercového tvaru na zavěšení na lanko. Závaží a ostatní, jsem schopen si zajistit sám. Děkuji.
Poptávám opravu aku šroubováku
Poptávám opravu aku šroubováku PASS 3,6A1.
Dodávky řemeslnického nářadí
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek řemeslnického nářadí s vybraným uchazečem pro období 02/2018– 01/2022. Zadavatel bude zadávat Části 4 a 5 veřejné zakázky dle § 18, odst. 3 ZZVZ a § 158, odst. 1 ZZVZ, tj. Zadavatel nemusí při zadávání těchto Částí veřejné zakázky postupovat dle ZZVZ, protože u těchto částí veřejné zakázky ...
Poptávám náhradní díl na vrtačku značky Extol
Poptávám vypínač s regulací na vrtačku Extol craft 401113.