Poptávám nářadí na fládrování

Poptávám nářadí na fládrování

Poptávám nářadí na fládrování.

Dodávka tovarov

Dodávka tovarov

Predmetom zákazky bude dodávka tovarov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP ( nenávratný finančný príspevok ) s názvom zákazky : MODERNOU PRAKTICKOU PRÍPRAVOU K ZAMESTNANOSTI s konkrétnymi špecifikáciami rozdelených do tematických častí : Časť 1 : IKT a príslušenstvo Časť 2 : Nábytok (školský ) Časť 3 : Softvér Časť 4 : Ručné náradie a elektrické ...

Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti PPS Group a.s.

Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti PPS Group a.s.

Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a zapojenie tovaru pre potreby opracovania oceľových tabúľ. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Dielenské nástroje, stroje a automaty pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov

Dielenské nástroje, stroje a automaty pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov

Dodanie dielenských nástrojov, strojov a automatov pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov. Jedná sa dielenské náradie vyššej kvality, ktorá spočíva v použitých materiáloch, z ktorých sa náradie vyrába, zlepšenými ergonomickými vlastnosťami a prispôsobením pre potreby výroby rozvádzačov. Stroje a automaty používané pre výrobu rozvádzačov sú ...

Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů

Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborných učeben pro výuku žáků strojírenských a stavebních oborů. Celková zakázka je rozdělena na 4 části: ČÁST 1 – „Vybavení odborné 3D učebny“ ČÁST 2 – „Vybavení odborných učeben – strojní“ ČÁST 3 – „Vybavení odborných učeben – instalatérské a stavební“ ČÁST 4 – „Vybavení odborné ...

Poptávám náhradní díl k elektrickému hoblíku

Poptávám náhradní díl k elektrickému hoblíku

Poptávám pohonný řemínek na el. hoblik Alpha Tools BEH 600 (2007/03).

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Předmětem zakázky je dodávka strojního vybavení pro potřeby výuky. Jedná se o: Část 1: - Soustruh na kov - Čerpadlo chladící kapaliny - Otočný hrot s kuličkovým ložiskem - Sada nožů na kovosoustruhy - Kombinovaná bruska - Kotoučová pila se spodní frézkou Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Termín ...

Technické vzdělávání – VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf II

Technické vzdělávání – VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf II

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro dílnu technika Vyšší odborné školy, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, p.o. Varnsdorf. Jedná se např. o následující dodávky: wattmetr, termokamera s příslušenstvím, stojanová vrtačka, digitální multimetry, digitální zkoušečky, generátory, zdroje napětí, osciloskopy atd. ...

Bruska

Bruska

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rovinného brousícího stroje vybaveného analyzátorem chvění a vyvažováním s moderním CNC řízení, který bude využit pro výukové účely. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – dodávka vybavení učeben

Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice – dodávka vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového technického vybavení

Technologické vybavení dílen

Technologické vybavení dílen

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických komodit pro zabezpečení údržby a opravy techniky AČR a komplexní zhodnocení technického stavu vojenské techniky.

Dodávka strojního vybavení do SŠSE Brno

Dodávka strojního vybavení do SŠSE Brno

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení v rámci realizace projektu zadavatele „Vybudování odborného pracoviště“, spolufinancovaného dotací z programu IROP. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 4 části: Část I. – CNC soustruh včetně příslušenství Část II. – CNC frézka včetně příslušenství Část III. – ...

PdF - Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení

PdF - Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice II.

Technické vzdělávání – SOŠ technická a zahradnická Lovosice II.

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Diagnostický panel 4. část: Dílna automechanici přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

PdF - Ruční nářadí a drobné dílenské stroje

PdF - Ruční nářadí a drobné dílenské stroje

Předmětem veřejné zakázky je Dodávka drobných dílenských strojů, nástrojů a vybavení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – technologie

COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o. – technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení, přičemž podrobná specifikace dodávaného zařízení (technické parametry) je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace , a to včetně umístění do konkrétní učebny, počtu požadovaných kusů a dalších služeb, jako je např. doprava, montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení, apod. Součástí přílohy č. ...

SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků

SOU Uherský Brod – pořízení strojů pro odborný výcvik žáků

Předmětem veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 14 částí, jsou dodávky strojů a učebních pomůcek.

Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk

Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné ...

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení

COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – strojní zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: - Stolní vrtačka (B4) - Příslušenství stolní vrtačky – sada vrtáků (B5) - Nůžky pákové (B7) - Bruska dvoukotoučová stolní s příslušenstvím (B8_B22_B29) - Ruční ohýbačka plechu (B9) - Sloupová vrtačka s příslušenstvím (B16) - Bruska dvoukotoučová stojanová s příslušenstvím ...

Poptávám zapůjčení brusky na parkety

Poptávám zapůjčení brusky na parkety

Poptávám zapůjčení brusky s odsáváním prachu na parkety.

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben Metrologie, Chemie, Dělení materiálu, Měření elektro a CAM, o zařízení a technologie, které žákům umožní zkvalitnit vzdělávání, zejména pak praktickou výuku. Žákům školy bude pořízena moderní technologie běžně využívána v praxi u okolních společností, která přispěje k snadnější adaptaci ve výrobě ...

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka pomůcek pro laboratoře a dílny

Gymnázium Vysoké Mýto - dodávka pomůcek pro laboratoře a dílny

Dodávka pomůcek (nůžky na plech, sady šroubováků, kleští, svěrák stolní, vrtačka, pájecí stanice, voltmetr, ampermetr, apod.) pro laboratoře a dílny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 3 částí s názvem: 1. část: Stroje mechanik 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Stroje kovy přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Poptávám řetízkovou frézu na vrtačku

Poptávám řetízkovou frézu na vrtačku

Poptávám řetízkovou frézu na vrtačku na čištění dehtu v komíně.

Poptávám kartáče na čištění kotle

Poptávám kartáče na čištění kotle

Poptávám kartáče na čištění kotle ústředního topeni.

(záznamy 1/25 z 1356)  strana 1 / 55