Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá u Malont, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Strážné
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velké Strážné, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Domašov u Šternberka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tichá, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova a v k.ú. Plevnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Olešná u Pelhřimova a Plevnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby ...
Zpracování PD - Nástavba budovy MNNP
Předmětem této veřejné zakázky je dílo spočívající ve vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace a autorského dozoru podle požadavků v této zadávací dokumentace a jejich přílohách.
KoPÚ Roudníky a KoPÚ Suché
Předmět díla: vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Roudníky a k.ú. Zalužany u Vyklic a v části k.ú. Vyklice a části k.ú. Lochočice a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a části k.ú. Lochočice (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu ...
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci Výstavba nových laboratoří ústavu
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace, poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro přístavbu nového objektu laboratoří, jež bude součástí dosavadní budovy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., přičemž přístavba proběhne za účelem zajištění vhodných prostor pro výzkumnou činnost. ...
Z3 zpracování projektové dokumentace a autorský dozor
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby dle čl. II. závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem plnění veřejné zakázky není provádění inženýrských činností, ani zajištění vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení.
KoPÚ v k.ú. Postřekov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Postřekov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
KoPÚ Stonařov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stonařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu komunikácie promenády na Železnej studničke
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pri realizácii rekonštrukcie komunikácie predĺženia promenády za Železnej studničke. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 3, 5 a 6 súťažných podkladoch.
Komplexní pozemková úprava Bochovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bochovice a na části katastrálního území Horní Heřmanice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Vypracovanie DSP v rozsahu pre realizáciu stavby - Komplexná rekonštrukcia interiérov CSS
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer a výkon odborného autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby. PD bude vypracovaná za účelom rekonštrukcie a modernizácie vnútorných priestorov objektu Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove. Obsah a ...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky s názvom "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava-Vrakuňa", je: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), - zabezpečenie ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Střížov u Chotěboře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohozec u Žehušic a Chotusice, Mirošovice u Rataj nad Sázavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Rohozec u Žehušic a Chotusice, Mirošovice u Rataj nad Sázavou a Vidice u Kutné Hory, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...
Dům s byty pro seniory
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude ...
Projektová dokumentace objektu PP ČR Pouště
Zpracování projektová dokumentace pro provedení stavby Zpracování podrobného a přesného oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Výkon autorského dozoru
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úherce a Žerčice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úherce a katastrálním území Žerčice s částí k. ú. Semčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Dům sociálních služeb Pod lipami
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby Domu sociálních služeb na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 2931/122 a 2931/123 v katastrálním území Žižkov.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic
Provedení díla na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Martiněves u Libochovic včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra řešeného území ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...