Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice

Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho exponátu Považskej lesnej železnice (PLŽ) a dobudovanie špeciálnej koľajovej dráhy, jej predĺženie smerom k centru skanzenu a doprava návštevníkov vnútri areálu skanzenu. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných ...

Poptávám mezinárodní osobní dopravu

Poptávám mezinárodní osobní dopravu

Potřebuji spojení z Prahy do Stockholnmu tak, abych přijela 31.8.2016 brzy ráno.

Rámcová dohoda o poskytovaní ubytovacích a pohostinských služieb v lôžkových vozňoch

Rámcová dohoda o poskytovaní ubytovacích a pohostinských služieb v lôžkových vozňoch

Predmetom zákazky je poskytovanie ubytovacích a pohostinských služieb v osobných vozňoch špeciálnej stavby prevádzkovaných obstarávateľom, ktoré sú jeho majetkom a komerčné využívanie reštauračných vozňov pre účely poskytovania pohostinských služieb a podávania občerstvenia.

Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu Armády České republiky

Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu Armády České republiky

Zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.

El. lokomotivy, tramvaje, Togo

El. lokomotivy, tramvaje, Togo

Poptáváme elektrické lokomotivy a tramvaje ve velkém množství. Naše firma REHOBOTH INTER INC je mezinárodní poradenská společnost. Spolupracujeme se zdejší organizací, která zastupuje vládu Toga. Byli jsme pověřeni, abychom vyhledali dodavatele elektrických lokomotiv a tramvají, které mají být dodány pro rekonstrukci městských/ venkovských ...

Periodické opravy osobních vozů: vozy modernizované pro mezistátní provoz

Periodické opravy osobních vozů: vozy modernizované pro mezistátní provoz

Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav kolejových vozidel v majetku zadavatele, tj. modernizovaných osobních vozů pro mezistátní provoz (Aee 140, Aee 142, Apee 139, Apee 141, Bee 238, Bee 240, Bpee 237, Bpee 239) v celkovém předpokládaném počtu 170 oprav.

Periodické opravy osobních vozů: vozy pro rychlost 200 km/h

Periodické opravy osobních vozů: vozy pro rychlost 200 km/h

Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických hlavních a vyvazovacích oprav kolejových vozidel v majetku zadavatele, tj. osobních vozů pro rychlost 200km/h (Ampz 143, Ampz 146, Bmz 241, Bmz 245, WLABmz 826, WRmz 815) v celkovém předpokládaném počtu 77 oprav.

Periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro vnitrostátní provoz

Periodické opravy osobních vozů: modernizované vozy pro vnitrostátní provoz

Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických hlavních a vyvazovacích oprav kolejových vozidel v majetku zadavatele, tj. modernizovaných osobních vozů pro vnitrostátní provoz (Aee 152, Aee 145, Bee 272, Bee 273) v celkovém předpokládaném počtu 204 oprav.

Drobné válené kolejivo pro železniční svršek

Drobné válené kolejivo pro železniční svršek

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky drobného váleného kolejiva pro železniční svršek do organizačních jednotek zadavatele pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty.

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky

Vykonávanie opráv náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanickej a podvozkovej časti, prevodoviek a tlakových nádob. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace úzkorozchodných motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004 v majetku zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami. Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004 je realizována na základě projektu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, modernizace motorového ...

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory

Vykonávanie opráv náhradných dielov železničných dráhových vozidiel – spaľovacích motorov, dynám, alternátorov, generátorov, dopravných a obehových čerpadiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory

Vykonávanie opráv náhradných dielov železničných dráhových vozidiel – trakčných motorov, pomocných motorov, trakčných transformátorov, tlmiviek a ich častí. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.

Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu

Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu

Predmetom zákazky je nákup jedného (1) kusa dvojsystémovej elektrickej (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotky (EJ) na rýchlosť 160 km/hod., s rozchodom 1435 mm, s usporiadaním všetkých oddielov pre cestujúcich 2. triedy a s prípravou pre nainštalovanie vlakového zabezpečovacieho zariadenia ETCS. EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky ...

Meracie zariadenia

Meracie zariadenia

Predmetom zákazky je dodanie 3 kusov meracieho zariadenia na meranie prítlaku pantografového zberača prúdu a 1 ks zariadenia pre meranie, záznam a vyhodnotenie tlakov a ich časových priebehov v jednotlivých častiach pneumatického brzdového systému železničných koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej ...

Opravy, údržba a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov

Opravy, údržba a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov

Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv a údržby nákladných železničných vagónov radu Rils, vykonanie predpísanej technickej prehliadky a údržby špeciálneho sprievodného železničného vozňa WLADmveer, zabezpečenie opráv, údržby a technických prehliadok vagónov Uaais. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace úzkorozchodných motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004 v majetku zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami. Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004 je realizována na základě projektu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, modernizace motorového ...

Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu

Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu

Nákup 2 kusov ucelených dieselmotorových jednotiek (DMJ) zložených z dieselmotorových vozňov (DMV) a vložených vozňov (VV), s rozchodom 1435 mm, s nízkopodlažným riešením konštrukcie. DMJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (TS) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v ...

Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku

Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování a servisu technologických celků a zařízení železničního telekomunikačního majetku SŽDC (dále jen „ŽTM“) včetně ostatních činností provozu, dohledu, obsluhy, údržby a služeb elektronických komunikací.

Svietidlá- dodávka náhradných dielov pre železničné koľajové svietidlá

Svietidlá- dodávka náhradných dielov pre železničné koľajové svietidlá

SVIETIDLÁ - dodávky náhradných dielov pre železničné koľajové svietidlá.

Poptávám kombinovanou zahraniční přepravu

Poptávám kombinovanou zahraniční přepravu

Poptávám kombinovanou zahraniční přepravu Švédsko Jonkoping - Zlín

Zpětný leasing modernizovaných HV řady 363.5

Zpětný leasing modernizovaných HV řady 363.5

Předmětem veřejné zakázky je financování 10 modernizovaných hnacích vozidel řady 363.5 (dále jen HV) prostřednictvím zpětného leasingu. Uchazeč koupí 10 modernizovaných hnacích vozidel řady 363.5, s tím, že následně přejdou lokomotivy do jeho majetku. Poté uvedené lokomotivy na základě leasingové smlouvy pronajme Zadavateli na dobu 120 měsíců. ...

Nájem nákladních vozů řady Eas/Eaos/Eanos

Nájem nákladních vozů řady Eas/Eaos/Eanos

Předmětem veřejné zakázky je nájem flotily 500 kusů železničních kolejových vozidel řad Eas, Eaos a/nebo Eanos (každý „Vůz“) na předpokládanou dobu 60 měsíců, v tomto smyslu je stanovena i předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Zadavatel garantuje pronájem Vozů odebírat po dobu 36 měsíců s tím, že pokud ve lhůtě 3 měsíců před uplynutím této doby ...

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace úzkorozchodných motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004 v majetku zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami. Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004 je realizována na základě projektu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, modernizace motorového ...

Dodávky kolejnic v roce 2013 – třída oceli R260

Dodávky kolejnic v roce 2013 – třída oceli R260

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejnic, typ 49E1, 60E2, R65 na zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty dle požadavků organizačních jednotek zadavatele, tj. v základních a diverzních délkách dle jednotlivých tvarů, v třídě oceli R260, pro provedení nezbytných opravných prací a údržby železniční dopravní cesty.

(záznamy 1/25 z 257)  strana 1 / 11