Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I.
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Mid Term I. v termíne 30.6.-3.7.2023.
Hledám ubytování pro studentku, Brno
Hledám ubytovaní pro svoji vnučku, která zahajuje studium v Brně v novém školník roce. Děkuji.
Zabezpečenie logistických, organizačných, personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie logistických, organizačných personálnych, materiálno-technických, ubytovacích a stravovacích služieb počas prípravnej, realizačnej a ukončovacej fázy Folklórneho festivalu Východná 2023. Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 3A súťažných podkladov.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie akreditačného školenia v termíne 15.6.-18.6.2023.
Hotelové a cateringové služby pre zabezpečenie odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov a ďalších služieb pre účastníkov odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov - Debriefingu v termíne 15.6.-16.6.2023.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie školenia Kľúč k udržateľnému podnikaniu v termíne 7.6.-10.6.2023.
Zabezpečenie služieb pre podujatie NP PKSD
Služba 1 podujatie v rozsahu 2 dní. Realizácia je plánovaná na základe písomne objednávky a následnej fakturácie. Viď. Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky.
Škola v prírode 4. ročník ZŠ
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Zabezpečenie výročnej porady
Predmetom zákazky sú ubytovacie, stravovacie služby, zabezpečenie rokovacích miestností s vybavením na troj-dňovom podujatí výročnej porade, ktorá sa uskutoční v pracovných dňoch v termíne medzi 05.06.2023 a 14.07.2023 pre maximálne 75 účastníkov Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 výzvy.
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie pracovnej porady NP POP, NP POP II v termíne 17.5.-19.5.2023.
Pracovné stretnutie širšieho tímu národného projektu Kvalita sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatia podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podujatia v Trenčíne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Prešove 02
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí podľa podrobnej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, 1.časť a 2. časť.
Ubytovacie služby v tuzemsku
Predmet tejto zákazky spočíva v poskytovaní ubytovacích služieb v hotelových zariadeniach a v apartmánových zariadeniach na území Slovenskej republiky, hlavne v Bratislave. Ide o poskytovanie ubytovacích služieb pre pracovníkov Slovenského národného divadla, pre jeho externých spolupracovníkov a pre hosťujúcich domácich i zahraničných umelcov, a ...
Konferencia v Bratislave pre projekt CES
Predmetom zákazky Konferencia v Bratislave pre projekt CES je obstaranie prenájmu kongresových služieb pri príležitosti usporiadania konferencie CES. Konferencia podporí informovanosť o projekte CES pre organizácie pristupujúce v 2. vlne migrácie do CES.
Prenájom priestorov na komplexné zabezpečenie podujatia
Predmetom zákazky je komplexné priestorové zabezpečenie realizácie podujatia Cena za vedu a techniku, ktoré sa koná dňa 10. 11. 2023. Podujatie je zároveň aj televíznou produkciou (televíznou výrobou) a pod priestorovým zabezpečením sa rozumie poskytnutie prenajímateľa nájomcovi za odplatu priestory podľa špecifických požiadaviek, a to ...
Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov v rámci organizácie semináru pre učiteľov profesijného rozvoja v termíne 22.3.-24.3.2023.
Zabezpečenie ubytovania a stravovania počas internátnych kurzov v ZSSK Akadémii
Predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov obstarávateľa, ktorí sa budú zúčastňovať vzdelávacích kurzov v ZSSK Akadémii na adrese Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa, Slovenská republika. Z tohto dôvodu uchádzač prispôsobí ubytovanie a stravovanie vzdelávaciemu programu v ZSSK Akadémii, ktoré v ZSSK Akadémii prebieha v ...
Zabezpečenie realizácie záverečnej konferencie NP DI PTT
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Bratislave. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1.
Zabezpečenie služieb pre podujatia v okrese Pezinok / Senec
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Bratislave. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1. - 1.časť a 2.časť
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Bratislave 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Bratislave. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1. - 1.časť a 2.časť
Zabezpečenie služieb pre podujatia v Banskej Bystrici 01
Predmetom zákazky je zabezpečenie podujatí v Banskej Bystrici. Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 - časť 1 a časť 2.
Konferencia k opatreniam na zníženie emisií z vykurovania domácností
Predmetom zákazky je zabezpečenie konferencie k opatreniam na zníženie emisií z vykurovania domácností, a to zabezpečenie stravovacích služieb, ubytovacích služieb, prenájom priestorov a didaktickej techniky.
Poptávám ubytování pro cyklisty
Poptávám ubytování pro 19 cyklistů na 3 noci srpen 2023 s min. 5 ložnicemi.
Poptávám ubytování v chatkách
Poptávám ubytování v chatkách. Jaká by byla cena za 2 chatky na 5 dní?