Poptávám odtah vozidla
Poptávám odtah vozidla značky Fiat Punto z Plzně na jih Moravy (vzdálenost po D1 je 315km).
Odtahy vozidel ve veřejném zájmu na území města Brna
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení odtahů vozidel ve veřejném zájmu (blokové čištění, atd.) dle §19 zák.13/97 Sb., v platném znění, včetně poskytnutí vlastních dostatečně kapacitních parkovacích ploch na území města Brna pro umístění odtažených vozidel.
Provádění odtahů vozidel ve městě Brně
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je provádění odtahů vozidel tvořících překážky silničního provozu ve městě Brně dle zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Odtahy vozidel ve městě Brně
Předmětem veřejné zakázky je provádění odtahů vozidel tvořících překážky silničního provozu ve městě Brně dle zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu , na základě výzev policie k provedení odtahu, odstavení vozidel na odstavné ploše zadavatele, zajištění fotodokumentace stavu vozidel, zajištění výdeje odtažených vozidel jejich vlastníkům a ...