Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 15 částí. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 8 osobních automobilů nižší třídy Část 2 – Dodávka 4 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 4 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 5 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část ...

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B a 1 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem

Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline

Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline

Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidlách Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v bode 36 Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Miestom plnenia je/sú určené servisné pracovisko/pracoviská zhotoviteľa v meste Žilina. ...

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda na dodávky auotmobilů pro přepravu služebních psů na období 2018-2020

Rámcová dohoda na dodávky auotmobilů pro přepravu služebních psů na období 2018-2020

Vymezená část 1: 40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů Vymezená část 2: 50 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 4 služebních psů.

Operatívny lízing osobných automobilov

Operatívny lízing osobných automobilov

Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných automobilov tzn. prenájom osobných motorových vozidiel so zabezpečením povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.

Centrální nákup automobilů 2018

Centrální nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 nových osobních vozidel jedním dodavatelem pro centrálního zadavatele a pověřující veřejné zadavatele. Jedná se o pětimístné automobily s celoprosklenou karosérií osobní kombi. Technická specifikace a požadavky na vybavení vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Služobné motorové vozidlo

Služobné motorové vozidlo

Predmetom zákazky je obstaranie nového osobného motorového vozidla pre potreby a využiteľnosť Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava v súlade s opisom predmetu zákazky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Operatívny lízing osobných motorových vozidiel

Operatívny lízing osobných motorových vozidiel

Predmetom zákazky je operatívny lízing osobných motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky podkladov a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v policejním i běžném provedení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním provedení a v omezené míře osobní automobily v bežném provedení, a dále poskytnutí potřebného technického vybavení pro až 12 servisních pracovišť v souladu se zadávací dokumentací.

Výjezdová vozidla

Výjezdová vozidla

2 ks výjezdových vozidel

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení 8 osobních vozů s alternativním pohonem, a to 7 elektromobilů pro část veřejné zakázky č. 1 a 1 plug-in hybridu pro část veřejné zakázky č. 2

Operativní leasing automobilů Karlovarského kraje - 6 vozidel

Operativní leasing automobilů Karlovarského kraje - 6 vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pořízení automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 6 automobilů. Podrobná technická specifikace pořizovaných automobilů a požadovaných služeb operativního leasingu je uvedena v příloze č. 1 této zadávací ...

Automobil osobní silniční velký - nákup pro VP

Automobil osobní silniční velký - nákup pro VP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks automobilů osobních silničních velkých kategorie M1 se skrytým VRZ a 8 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tato vozidla.

Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy

Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 53 vozidel různých typů a specifikací (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. U vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových ...

Osobné motorové vozidlá

Osobné motorové vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov osobných motorových vozidiel rovnakej farby so vznetovým motorom splňajúce emisnú normu platnú v čase dodávky, a s výbavou podľa technickej špecifikácie uvedenej v časti B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Osobné motorové vozidlá musia byť nové, nejazdené, rok výroby musí byť zhodný s rokom ich ...

Operativní leasing - střední lehká užitková vozidla N1

Operativní leasing - střední lehká užitková vozidla N1

Předmětem veřejné zakázky je pronájem dvou typů (závazně 60 ks, maximálně 380 ks) nových středních lehkých užitkových vozidel N1 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 125 000 km. Podrobná specifikace vozidel, podmínky leasingu a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o ...

Služební automobily pro ONK

Služební automobily pro ONK

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4ks osobních vozidel pro služební účely . Zakázka je rozdělena na dvě části.Předmět plnění každé části veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami.

Automobil osobní terénní M1G - K

Automobil osobní terénní M1G - K

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks automobilů osobních terénních kategorie M1G - K různého provedení pro zabezpečení spolehlivé bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Automobil M1-K - nákup

Automobil M1-K - nákup

Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je nákup 35 kusů automobilů osobních kategorie M1-K mikrobus (dále jen "zboží") v různém provedení.

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF IV

Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF IV

Pronájem osobních vozidel formou operativního leasingu pro Auditní orgán na zajištění kontrolní činnosti na čerpání prostředků z EU. Jedná se o dočasné užívání 20 kusů osobních vozidel, ke kterým je poskytován full service operativního leasingu.Předmětem není nárok zadavatele na odkoupení vozidel po skončení doby nájmu, dodavatel má nárok na ...

Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Nákup 9 ks technologických vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Předmětem veřejné zakázky je nákup 9 ks technologických vozidel

17-078 Osobní automobily

17-078 Osobní automobily

Pořízení 4 kusů nových osobních automobilů, včetně příslušenství.

(záznamy 1/25 z 2515)  strana 1 / 101