Operativní leasing osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy

Operativní leasing osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy

Předmětem zakázky je nájem 46 ks osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy formou operativního leasingu s uzavřenou kalkulací včetně dalších služeb

Automobil osobní

Automobil osobní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 kusu automobilu osobního

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

45 ks speciálních policejních (eskortních) vozidel

Operatívny prenájom nových OMV

Operatívny prenájom nových OMV

Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii : - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne : ...

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka 4 nových osobních automobilů s úpravou pro převoz klientů. ve všech automobilech bude homologovaná přepážka, oddělující řidiče a pasažéry ale i pasažéry mezi sebou.

Nákup osobních motorových vozidel pro S03

Nákup osobních motorových vozidel pro S03

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních motorových vozidel jedné tovární značky.

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel

Zadavatel disponuje vozovým parkem osobních automobilů vyšší třídy, která slouží k přepravě, osobní ochraně a plnění protokolárních záležitostí ústavních činitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obměna vozidel flotily bude prováděna zadavatelem podle aktuálních potřeb s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, ...

Pořízení osobních vozidel pro pracoviště ČZU

Pořízení osobních vozidel pro pracoviště ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka osobních vozidel.

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR V - 2018

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR V - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks osobních motorových vozidel jedné tovární značky.

Nákup velkoprostorových motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR VI - 2018

Nákup velkoprostorových motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR VI - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks velkoprostorových motorových vozidel jedné tovární značky.

Dodávka pěti kusů automobilů kategorie M1

Dodávka pěti kusů automobilů kategorie M1

Předmětem zakázky je dodávka zboží - nových a dosud nepoužívaných 5 ks (slovy pěti) limuzín kategorie M1, o celkové hmotnosti do 3500 kg pro každý osobní automobil, které musí splnit minimální technické parametry uvedené v Zadávací dokumentace, popř. je převyšovat.

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...

Elektromobily

Elektromobily

Dodávka tří elektromobilů

GŘ – automobily osobní

GŘ – automobily osobní

Dodávka sedmi ks automobilů podle technických podmínek.

Dodání automobilu SUV

Dodání automobilu SUV

Dodání automobilu SUV dle přiložené specifikace výzvy.

Obnova vozového parku organizácie

Obnova vozového parku organizácie

Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy a bezpečnosti vozového parku organizácie prostredníctvom nákupu šiestich kusov štyroch rôznych typov nových osobných motorových vozidiel určených na prepravu osôb pre bežné prevádzkové potreby organizácie a pre potreby realizácie národného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie a štátneho ...

Nákup osbních automobilů

Nákup osbních automobilů

Pořízení 10 ks osobních automobilů kategorie M1, dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobního terénního vozidla s balistickou ochranou v policejním provedení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Pořízení osobního elektromobilu M1

Pořízení osobního elektromobilu M1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho osobního elektromobilu kategorie M1 v požadované specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Predmetom zákazky je dodanie 29 kusov nových osobných automobilov.

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Environmentálne motorové vozidlá

Environmentálne motorové vozidlá

Predmetom zákazky je nákup environmentálnych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotérii prevádzkovanej verejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnych motorovych vozidiel spadajúca pod záručné podmienky vyrobcu).

Automobil osobní terénní M1G - K II

Automobil osobní terénní M1G - K II

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu automobilu osobního terénního kategorie M1G - K pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Vozidlá 4x4 PICK UP

Vozidlá 4x4 PICK UP

Ľahký nákladný automobil - vozidlo s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, pričom miesta na sedenie a nákladný priestor sa nenachádzajú v jednom celku.

(záznamy 1/25 z 2556)  strana 1 / 103