Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla

Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového osobního automobilu, vybaveného pokročilými asistenčními systémy pro řidiče (tzv. ADAS), které musí umožňovat sledování a ukládání dat z jednotky CAN-bus (OBD II), včetně možnosti rozpoznání (dešifrování) jednotlivých údajů, pro účely využití jako experimentální vozidlo ve výzkumu lidského ...

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb

Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (5 ks) nových vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 5 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem.

Dodávka 28 ks osobních automobilů

Dodávka 28 ks osobních automobilů

Dodávka 28 ks osobních automobilů dle technické specifikace v zadávací dokumentaci

Nákup osobních automobilů

Nákup osobních automobilů

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových osobních automobilů pro potřeby SLDB v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3) části pro každý typ vozidla zvlášť.

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu

Nákup osobných motorových vozidiel so servisom

Nákup osobných motorových vozidiel so servisom

Predmetom zákazky je nákup 4 kusov osobných motorových vozidiel pre potrebu verejného obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov a výbavy a poskytovanie záručného servisu v následnom členení: - osobné motorové vozidlo podľa bodu 39 časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov v počte 4 ks, - poskytovanie záručného servisu ...

Automobil osobní - limuzína

Automobil osobní - limuzína

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 kusu automobilu osobního - limuzíny

Nákup osobních motorových vozidel pro S03 - 2018

Nákup osobních motorových vozidel pro S03 - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30 ks nových nebo zánovních vozidel jedné nebo více továrních značek a s datem výroby 09/2017 nebo mladších s maximálním nájezdem 15 000 km ke dni protokolárního předání vozidel zadavateli.

Automobil 4x4 SUV

Automobil 4x4 SUV

Dodávka jednoho kusu automobilu 4x4 SUV podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Automobil 9-miestny

Automobil 9-miestny

Osobný automobil - 9 miestny Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady

Nákup automobilu

Nákup automobilu

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 osobního motorového vozidla pro potřeby vedení Olomouckého kraje.

Operativní leasing osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy

Operativní leasing osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy

Předmětem zakázky je nájem 46 ks osobních automobilů kategorie M1 bez obsluhy formou operativního leasingu s uzavřenou kalkulací včetně dalších služeb

Automobil osobní

Automobil osobní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 kusu automobilu osobního

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

45 ks speciálních policejních (eskortních) vozidel

Operatívny prenájom nových OMV

Operatívny prenájom nových OMV

Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii : - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne : ...

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka 4 nových osobních automobilů s úpravou pro převoz klientů. ve všech automobilech bude homologovaná přepážka, oddělující řidiče a pasažéry ale i pasažéry mezi sebou.

Nákup osobních motorových vozidel pro S03

Nákup osobních motorových vozidel pro S03

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních motorových vozidel jedné tovární značky.

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel

Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel

Zadavatel disponuje vozovým parkem osobních automobilů vyšší třídy, která slouží k přepravě, osobní ochraně a plnění protokolárních záležitostí ústavních činitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obměna vozidel flotily bude prováděna zadavatelem podle aktuálních potřeb s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, ...

Pořízení osobních vozidel pro pracoviště ČZU

Pořízení osobních vozidel pro pracoviště ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka osobních vozidel.

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR V - 2018

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR V - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks osobních motorových vozidel jedné tovární značky.

Nákup velkoprostorových motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR VI - 2018

Nákup velkoprostorových motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR VI - 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks velkoprostorových motorových vozidel jedné tovární značky.

Dodávka pěti kusů automobilů kategorie M1

Dodávka pěti kusů automobilů kategorie M1

Předmětem zakázky je dodávka zboží - nových a dosud nepoužívaných 5 ks (slovy pěti) limuzín kategorie M1, o celkové hmotnosti do 3500 kg pro každý osobní automobil, které musí splnit minimální technické parametry uvedené v Zadávací dokumentace, popř. je převyšovat.

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...

(záznamy 1/25 z 2568)  strana 1 / 103