Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Nákup nových osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlo typ 2 - 8 ks).
AUTA KHK - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je dodání 3 kusů bateriových elektrických vozidel (BEV) pro potřebu zadavatele, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 - 2021
Je požadována dodávka 4 ks osobních automobilů a 2 ks mikrobusů. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě vymezené části.
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Pohotovostní dispečerské vozidlo – 21 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvaceti jedna (21) kusů pohotovostních dispečerských vozidel odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této ...
Policajný automobil s viditeľnou súpravou
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časť so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Dodávka osobních automobilů pro SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních automobilů vhodných i do terénu, 4x4, s min. výkonem 105 kW s min. 4 válci, automatickou převodovkou min. sedmistupňovou a objemem zavazadlového prostoru min. 520 l při nesklopených sedadlech. Vozidla musí být v pěti dveřovém provedení s minimálně pěti místy k sezení, se zážehovým ...
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily, 4. část
Předmětem VZ je dodávka celkem 2 ks osobních automobilů, terénních, nižší třídy, kategorie M1 nebo M1G pro podnikové ředitelství Zadavatele. Detailní popis automobilů je specifikován v příloze č. 1 ZD, která je její nedílnou součástí.
Dodávka osobných automobilov
Predmetom zákazky je kúpa a dodávka nových osobných automobilov v počte 23 kusov, kategórie M1 osobný automobil strednej triedy štandardných rozmerov, určený okrem bežnej prepravy osôb aj na realizáciu predbežných šetrení pre účely aplikácie elektronického monitoringu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A. 2 súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém pro operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. ZZVZ na pořízení vozidel formou operativního leasingu s tím, že specifikace vozidel bude vymezena v zadávacích podmínkách jednotlivých řízení prováděných v rámci a během platnosti DNS. V tomto zadávacím řízení se postupuje přiměřeně podle pravidel ...
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy - II
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie.
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS
Predmetom zákazky je : - zabezpečenie údržby, servisných prehliadok a opráv osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS, a.s., - zabezpečenie náhradných dielov potrebných na všetky opravy od autorizovaných dodávateľov, - zabezpečenie odťahových služieb v prípade nepojazdnosti osobných a úžitkových motorových vozidiel v rámci ...
Automobil M1 pro přepravu osob
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Automobilu kategorie M1 pro přepravu 8-9 osob i s řidičem včetně dopravy.
Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Osobné motorové vozidlo COMBI
Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa.
Opravy osobních vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozy značky Land Rover
Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav všech typů osobních vozidel značky LAND ROVER včetně modelových provedení a dodávky náhradních dílů na 48 měsíců.
Nákup osobního vozidla
Účelem Veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě pořídí Zadavatel jeden kus užitkového vozidla typu M1 (podle přílohy 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb.) dle specifikace uvedené v příloze č.1 zadávací dokumentace pro Zastávkovou službu zadavatele.
Dopravní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 26 vozidel různých typů a specifikací (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. U vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, ...
Částečná obnova autoparku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových osobních motorových vozidel na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Novým osobním motorovým vozidlem se rozumí vozidlo, jehož stav tachometru nevykazuje v okamžiku předání více než 50 km, s rokem výroby nejdříve 2019 a zároveň se jedná o aktuálně nejnovější model ...