Dodávka automobilů pro Oblastní charitu Jihlava
Předmětem plnění je dodávka celkem 12 automobilů z toho 4 osobních automobilů typu hatchback - hybrid a 8 osobních automobilů kategorie "malé" splňující emisní limit CO2/km Max. 95g.
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie 46 ks nových osobných automobilov a 1 ks 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků a to osobních motorových silničních vozidel kategorie M1 se zážehovým nebo vznětovým pohonem (motorem) minimálně vyšší střední třídy E bez obsluhy s balistickou ochranou ...
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026 část č. 3  Osobní automobil KÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s uplynutím operativního leasingu na v současné době užívané vozy. Požadavky na automobily: Zadavatel požaduje dodání nových automobilů stejného typu. Celkem 11 ...
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel, vrátane ich doručenia na miesto dodania predmetu zákazky, pre potreby Centier pre deti a rodiny: 7 ks 7- miestne osobné motorové vozidlo a 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
SMV S03 S1 - 5001/2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového motorového vozidla v provedení combi a 1 kus nového motorového vozidla v provedení sedan.
Pořízení dvou služebních automobilů do rané péče
Předmětem veřejné zakázky je pořízení DVOU nových osobních automobilů pro zajištění mobility pracovníků sociální služby raná péče za klientem. Předmět koupě je podmíněn přidělením dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.
Nákup osobního automobilu M1 - 8místný
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobního automobilu M1 8-místný se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích doloženou technickým průkazem.
Vozidlo VAN pro potřeby střediska sociálních služeb
nákup 1 ks nového vozidla VAN pro potřeby Centra sociálních služeb
Dodávky plug-in hybridních osobních vozidel
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až dvaceti (20) kusů plug-in hybridních osobních vozidel (PHEV) splňujících technická kritéria uvedená v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek dle rámcové smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i ...
Špeciálne osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je kúpa 12 ks špeciálnych osobných motorových vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby všetky ním dodané vozidlá spĺňali v čase ich dodania všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Uchádzač je okrem toho povinný zabezpečiť aj výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu vozidiel s ...
Rámcová dohoda - Dodávka SUV vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná o dodávky až o 180 vozidel, součástí dodávek vozidel je i zajištění výroby a instalace firemního označení vozidel pro zadavatele a polymer vinylovými foliemi s požadovanými logy a texty. Zadavatel garantuje odběr 150 kusů ...
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 2: Užitková vozidla.
Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na dodávku osobních vozidel dle potřeb zadavatele. Vozidla budou vždy dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ...
Nákup ojetého vozidla 2021
Předmětem veřejné zakázky je koupě použitého přepravního osobního vozidla vyšší střední třídy.
Obnova vozového parku 2022 a 2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních vozidel dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel BMW
Zadavatel disponuje vozovým parkem 8 ks osobních automobilů vyšší třídy tovární značky BMW, která slouží k přepravě, osobní ochraně a plnění protokolárních záležitostí ústavních činitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 13 ks nových vozidel pro stejné potřeby. Obměna těchto vozidel ...
SMV pro S03 XII - 5001/2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových vozidel jedné tovární značky v provedení liftback a 4 kusy nových vozidel jedné tovární značky v provedení B-SUV.
9 ks motorových vozidiel rovnakej špecifikácie
Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.
Vozy pro VZO - 4 ks
Předmětem VZ je dodávka 4 kusů nových silničních motorových vozidel kategorie M1, které jsou určeny pro vedoucí výjezdových základen (VZO). Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD (technická specifikace pro 1 ks vozidla) a v Příloze 4 ZD (technická specifikace pro 3 ks vozidel), blíže uvedeno v ZD.
Nákup osobního vozu Škoda Octavia Combi
Nákup nového vozu Škoda Octavia Combi. Nejnovější řada.
Nákup osobního vozu 7 míst
Nákup osobního vozu s minimálním počtem 7 míst k sezení.
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím sponzoringu
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené (od 01. 05. 2022 do 31. 12. 2022, resp. do 15.01.2023) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků (osobních vozidel), které bude zadavatel dočasně využívat pro přepravu delegací a účastníků vrcholných akcí, konaných v rámci předsednictví ČR v ...
Nákup automobilů 2021
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů trhu určené pro zadavatele a vybrané subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.