Pořízení osobního elektromobilu M1

Pořízení osobního elektromobilu M1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho osobního elektromobilu kategorie M1 v požadované specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Predmetom zákazky je dodanie 29 kusov nových osobných automobilov.

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Environmentálne motorové vozidlá

Environmentálne motorové vozidlá

Predmetom zákazky je nákup environmentálnych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotérii prevádzkovanej verejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnych motorovych vozidiel spadajúca pod záručné podmienky vyrobcu).

Automobil osobní terénní M1G - K II

Automobil osobní terénní M1G - K II

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu automobilu osobního terénního kategorie M1G - K pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Vozidlá 4x4 PICK UP

Vozidlá 4x4 PICK UP

Ľahký nákladný automobil - vozidlo s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, pričom miesta na sedenie a nákladný priestor sa nenachádzajú v jednom celku.

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových automobilů. Jedná se o vozidla kategorie M1. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu či dvě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy 2. část veřejné zakázky: 1 ks mikrobusu pro 7 ...

Nákup vozidel

Nákup vozidel

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních, užitkových a terénních motorových vozidel blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Pronájem a nákup motorových vozidel 2018

Pronájem a nákup motorových vozidel 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních motorových vozidel střední třídy. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen: a) v Příloze č. 1, d. (RV) - Služební vozidlo - referentský automobil – 7 ks – forma: operativní nájem vozidel, doba pronájmu 48 měsíců, roční nájezd 20 000 km/vozidlo; b) v Příloze č. 1 a. MV1, b. MV2, c. MV3 - ...

Dodávka nových osobních vozidel

Dodávka nových osobních vozidel

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Tato nadlimitní veřejná zakázka se dělí na dvě části: ČÁST 1 – Dodávka malých terénních vozidel Zadavatel požaduje dodání 7 ks malých terénních vozidel. Technická specifikace vozidel, včetně jejich výbavy, je uvedena v Příloze č. 1a zadávací dokumentace. ČÁST 2 ...

Osobné motorové vozidlá

Osobné motorové vozidlá

Predmetom zákazky je dodávka 16 kusov nových osobných motorových vozidiel. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK

Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je záruční a pozáruční servis a údržba vozidel vč. pneuservisu a dodání požadovaných pneumatik pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, po dobu 3 let ode dne uzavření rámcové smlouvy o dílo, v rozsahu specifikovaném přílohou č. 2 Výzvy.

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

Dodávka 4 nových osobních automobilů s úpravou pro převoz klientů. Ve všech automobilech bude homologovaná přepážka, oddělující řidiče a psažéry ale i pasažéry mezi sebou.

Leasing automobilů 2018

Leasing automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 15 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, ...

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

vymezená část č. 1: 8 ks automobilů osobních silničních VIP limuzín 1 ks automobilu osobního silničního VIP limuzíny s balistickou ochrannou vymezená část č. 2: 2 ks automobilů osobního sportovně užitkového

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR IV – 2018

Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR IV – 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodání 12 ks nových nebo zánovních vozidel jedné nebo více továrních značek s datem výroby 01/2017 nebo mladších s maximálním nájezdem 20 000 km ke dni protokolárního předání vozidel zadavateli.

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

vymezená část č. 1: 8 ks automobilů osobních silničních VIP limuzín 1 ks automobilu osobního silničního VIP limuzíny s balistickou ochrannou vymezená část č. 2: 2 ks automobilů osobního sportovně užitkového

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Dodávka celkem 4 kusů víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle stanovené technické specifikace.

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Servis vozidel

Servis vozidel

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění a zabezpečení pozáručního servisu, tj. opravy a údržby vozidel zadavatele blíže specifikovaných v návrzích smluv, které tvoří přílohu č. 2 - 4 zadávacích podmínek. Všechny náhradní díly včetně cen pneumatik budou za ceny v místě a čase obvyklé, nikoli však vyšší, než jsou doporučené prodejní ceny ...

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 15 částí. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 8 osobních automobilů nižší třídy Část 2 – Dodávka 4 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 4 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 5 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část ...

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B a 1 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem

Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline

Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline

Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidlách Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v bode 36 Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Miestom plnenia je/sú určené servisné pracovisko/pracoviská zhotoviteľa v meste Žilina. ...

(záznamy 1/25 z 2537)  strana 1 / 102