Poptávám návod na obsluhu vozu  WV Turan 1.4
Sháním návod na obsluhu vozu WV Turan 1.4 benzín rok 2006, nebo kam se mám obrátit kde je možné sehnat tento návod. Předem děkuji za odpověď Kolářský
Operativní leasing osobních automobilů II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1C nafta
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C nafta a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1C benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Stroje a vozidla PKÚ, s. p. - osobní automobily
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks automobilů nižší a střední třídy, včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu vozidel, tj. zejména Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz k vozidlu, návod k obsluze a údržbě vozidla, servisní sešit apod. Vozidla budou využívána v rámci podnikového ...
Dodávka 10 ks nových osobních motorových vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových osobních motorových vozidel. Zakázka dělená na časti: - Část - 7 ks osobních motorových vozidel, typ A - 2 810 000,- bez DPH - Část - 3 ks osobních motorových vozidel, typ B - 992 000,- bez DPH
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1B
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1B a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Dodávka silničních vozidel s alternativním pohonem
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých silničních vozidel s alternativním pohonem do provozního areálu zadavatele na ulici Masná 7, Brno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části.
Nákup osobních vozidel s plošinou pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 8 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 s plošinou a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov Svojšice, Domov pro seniory Háje, Domov Zvíkovecká kytička, Domov pro ...
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků (policejních) Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy na období let 2021 - 2024. Dále viz přílohy č. 1 až č. 5
Automobily pro Osobní asistenci Třebíč
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka celkem 8 ks osobních vozů, z toho 7 ks vozů typu hatchback a 1 ks kombi.
Dynamický nákupní systém pro dodávku vozidel kategorie N
Předmětem dynamického nákupního systému budou dodávky vozidel kategorie N. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou probíhat na území hlavního města ...
Automobil požární vyšetřovací ktg. M1 - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 kusů požárních vyšetřovacích automobilů kategorie M1 v provedení kombi vybavených radiostanicí a pevně zabudovaným zvláštním výstražným světelným zařízením modré a červené barvy doplněným zvukovým výstražným zařízením.
Nákup automobilů v roce 2021
Předmětem této zakázky je dodávka 15 ks nových osobních automobilů pro přepravu 5 osob kategorie M1, a to: a. 5 ks automobil třídy malých vozů, karosérie kombi, zážehový motor, mechanická převodovka, b. 1 ks automobil nižší střední třídy, karosérie hatchback, zážehový motor, mechanická převodovka, c. 2 ks automobil střední třídy, karosérie ...
Centralizovaný nákup osobních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních vozidel pro zadavatele a jeho resortní složky, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
Ostravou na alternativní pohon III
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 12 kusů nových vozidel a dvou nabíjecích stanic v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon III“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s registračním číslem 1191100119 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky ...
Nákup 9 ks vozidel zvláštního určení 4x4 pro CS ČR 2021
Jedná se o nákup 9 ks vozidel zvláštního určení pro všechny druhy terénu. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - technická specifikace.
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků KŘP hl. m. Prahy
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky s přílohami č. 1-4 a veřejným klíčem k šifrování cenové nabídky. Předpokládaná hodnota VZ je 24 793 388 Kč bez DPH t.j. 30 000 000 Kč včetně DPH, která je nepřekročitelná.
Nákup osobních vozidel, mikrobusů pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 10 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobus), podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (pro vzorový vůz A1, A2, A3 a vzorový vůz B1, B2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Domov sociálních ...
Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho zřízené organizace 2021
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka 13 ks osobních automobilů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách této zadávací dokumentace 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j a 1k - Obchodní podmínky a 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j a 2k - Technická specifikace.
Nákup 9 kusů automobilů typu SUV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 kusů automobilů typu SUV.
Nákup osobních vozidel s plošinou pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 8 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 s plošinou a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov Svojšice, Domov pro seniory Háje, Domov Zvíkovecká kytička, Domov pro ...
Veterinární vozidla pro převoz psů
Účelem pořízení majetku je obnova parku silničních vozidel Centra vojenské kynologie z důvodu zajištění plnění úkolů se služebními psy v oblasti vojenské služební kynologie ve prospěch MO na území ČR i mimo něj. Veterinární vozidlo je určeno k převozu psů a psovodů. Jedná se o osobní šestimístné vozidlo s vestavbou.
Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 9 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je centrální zadavatel, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov pro seniory Heřmanův Městec, Domov Svojšice, Domov se ...
Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II
Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně: i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G), ii. záruční servis, a iii. dodávky nových originálních náhradních dílů. Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že ...