Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Osobný automobil nižšej strednej triedy typ 1
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravu osôb.
SMV pro S03 VI - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel jedné tovární značky.
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Předmětem je dodávka 14 nových automobilů vč. poskytnutí záruky a záručního servisu. Zakázka je podle typu vozu rozdělena na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně.
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks motorových vozidel nižší nebo střední třídy kategorie M1 nebo M1G. Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v přílohách ZD, které jsou její nedílnou součástí. 1. část VZ: 4 ks, osobní automobil, střední třída, kategorie M1- specifikace ...
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre potreby útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Obměna malýcjh přenosových vozů
dodávka přenosových vozů pro robotické a rychloběžné kamery v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadovaných dodávek
Osobné terénne automobily
Predmetom zákazky je nákup nových osobných terénnych automobilov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Súťažných podkladov.
Nákup automobilů 2019 - II
Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 1 osobního automobilu nižší třídy Část 2 – Dodávka 9 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 1 osobního automobilu třídy SUV 80 kW
Nákup automobilů
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: • část 1: osobní automobily; • část 2: užitkové automobily. Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 24 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup ...
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
Nákup 7 ks nových osobních vozidel II.
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
GŘ – automobily - 2. část Combi 3 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tři (3) kusů automobilů Combi podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks+2 ks pre Úrad pre reguláciu hazardných hier.
Dodávka 2ks zásahových vozidel s tažným zařízením – Terénní Double Cab
Jedná se o dodávku 2ks vozidel pro vodní záchrannou službu dle požadavků zadavatele včetně záručního servisu. Požadavky na specifikaci těchto vozidel jsou uvedeny v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Rámcová dohoda - Dodávka malých SUV vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových SUV vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem ...
Dynamický nákupní systém pro dodávku osobních automobilů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky osobních automobilů pro potřeby Zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou ...
Pronájem osobních automobilů
Předmětem veřejné zakázky je nájem 12 kusů osobních automobilů na dobu 8 kalendářních měsíců a až na další 3 kalendářní měsíce formou vyhrazené změny závazku, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění ...
Osobné automobily strednej kategórie
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov strednej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Nákup 7 ks nových osobních vozidel
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 – 2021
Je požadována dodávka 22 ks osobních automobilů a 2 ks mikrobusů. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm vymezených částí