Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Osobné motorové vozidlo COMBI
Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa.
Opravy osobních vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozy značky Land Rover
Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav všech typů osobních vozidel značky LAND ROVER včetně modelových provedení a dodávky náhradních dílů na 48 měsíců.
Nákup osobního vozidla
Účelem Veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě pořídí Zadavatel jeden kus užitkového vozidla typu M1 (podle přílohy 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb.) dle specifikace uvedené v příloze č.1 zadávací dokumentace pro Zastávkovou službu zadavatele.
Dopravní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Dodávka vozidel zajišťující obnovu vozového parku pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 26 vozidel různých typů a specifikací (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. U vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, ...
Částečná obnova autoparku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových osobních motorových vozidel na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Novým osobním motorovým vozidlem se rozumí vozidlo, jehož stav tachometru nevykazuje v okamžiku předání více než 50 km, s rokem výroby nejdříve 2019 a zároveň se jedná o aktuálně nejnovější model ...
GŘ - Automobily velitelské 4x4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks automobilů velitelských 4x4 podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Vozidla pro ČT
nákup vozů pro převoz osvětlovací a kamerové techniky a dále pro převoz televizních štábů na místa natáčení.
Rámcová dohoda - Dodávka SUV vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových SUV vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem požadované ...
Automobily pro VP 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup 16 kusů automobilů osobních kategorie M1 s typem karoserie SUV a 10 kusů automobilů osobních kategorie M1-G s typem karoserie off-road v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) - 2d) zadávací dokumentace.
Osobní automobil M1 - 9 míst
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového devítimístného osobního automobilu kategorie M1, rok výroby 2019, v požadované specifikaci.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Poptávám osobní vůz značky Škoda Yeti
Poptávám Škoda Yetti, 1,9 TDI, metalíza, klima, vyhřívané sedačky, ostatní dle nabídky.
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části (v dalším textu uváděny jako Část A, Část B a Část C).
Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Osobný automobil nižšej strednej triedy typ 1
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravu osôb.
SMV pro S03 VI - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel jedné tovární značky.
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Předmětem je dodávka 14 nových automobilů vč. poskytnutí záruky a záručního servisu. Zakázka je podle typu vozu rozdělena na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně.
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks motorových vozidel nižší nebo střední třídy kategorie M1 nebo M1G. Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v přílohách ZD, které jsou její nedílnou součástí. 1. část VZ: 4 ks, osobní automobil, střední třída, kategorie M1- specifikace ...