Automobil osobní terénní
Předmětem veřejné zakázky je nákup 5 kusů automobilů osobních terénních v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) a 2b) zadávací dokumentace.
Nákup 10 ks elektromobilů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních ...
Elektromobily pro Prahu
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je nákup 34 plně elektrických vozidel pro příspěvkové organizace zadavatele, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/19999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu ...
Nákup osobních vozidel
Účelem Veřejné zakázky je uzavření jedné nebo více kupních smluv, na jejímž základě nakoupí Zadavatel až 3 kusy vozidel dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace
Nákup SUV vozidla
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks osobního motorového vozidla (kategorie SUV) pro potřeby Olomouckého kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je automobil zařazen do kategorie M1.
Nákup automobilů v roce 2020
Předmětem této zakázky je dodávka 10 ks nových osobních automobilů kategorie M1, a to: a) 5 ks nového osobního automobilu třídy malých vozů pro přepravu 5 osob s 5 dveřovou karosérií kombi, zážehovým motorem a šestistupňovou mechanickou převodovkou v barvě modrá metalická, b) 1 ks nového osobního automobilu střední třídy pro přepravu 5 osob s 5 ...
SMV DE 5801/2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla.
Vozidla pro FD ČVUT
Předmětem zakázky je nákup 2 ks automobilů.
Nákup osobních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů sdílených / referentských vozidel pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava. Požadované dodání je do 3 měsíců. V případě nedodržení dodací lhůty musí dodavatel poskytnout adekvátní náhradní vozidlo.
DNS - Osobní střední automobily pro VP - 2020 - 2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.
Dodávka 2 ks nových osobních vozidel kombi na pohon CNG
Dodávka dvou (2) kusů nových osobních vozidel kombi na pohon CNG. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování osobních motorových vozidel k jejich užívání zadavatelem v počtu 29 ks vozidel. Vozidla musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Vyhrazená změna v počtu vozidel je uvedena v bodě 4.1 ZD. Celkový počet ...
Elektromobilita Hovorčovice
Předmětem zakázky je dodávka pěti elektromobilu typu M1 s kapacitou baterie minimálně 30 kWh. Výkon elektromotoru minimálně 60 kW.
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 8+1
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy (segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidlo SUV (segment G1 ...
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup minimálne 23 kusov nových služobných motorových vozidiel.
DNS – Osobní velké automobily pro VP, 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka osobních velkých automobilů (limuzín) v kategorii M s policejní úpravou schválených Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné služby a řídících úkolů.
DNS - Automobil M1 - nákup 2020-2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Dodávka automobilů vyšší třídy
dodávka tří kusů nového osobního automobilu vyšší třídy prodloužená limuzína
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom
Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.
Zavedení dynamického nákupního systému k Pronájmu osobních automobilů bez obsluhy VIP
Zavedení DNS na Pořízení služby Pronájem osobních automobilů bez obsluhy kategorie M 1 V (velký) VIP formou operativního full service leasingu s dobou pronájmu 48 měsíců
Nákup tří osobních automobilů nižší třídy naftového pohonv provedení kombi se zvýšeným u podvozkem
Předmětem smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je dodávka tří nových osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem.
Nákup osobních vozidel
Předmětem plnění je dodávka osobních vozidel pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4, nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...