Centrální nákup motorových vozidel 2020 - III.
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 osobních motorových vozidel pro potřeby příspěvkových organizací Centrálního zadavatele (Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 a Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace). Veškerá požadovaná vozidla odpovídají kategorii M1 silničních vozidel. Podrobná specifikace technických parametrů ...
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (časť 1 ) a vozidlá strednej triedy 4x4 (časť 2) v špecifikácii : - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu ...
Nákup 10 ks osobních elektromobilů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních ...
Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu
Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve ...
DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS bude rozdělen do 3 kategorií. Další ...
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (vyššia trieda sedan v počte 1 ks, stredná trieda combi 4x4 v počte 2 ks, stredná trieda combi v počte 1 ks) v rozsahu : - operatívny prenájom vybraného typu ...
Nákup dopravních prostředků v letech 2021-2022
Předmětem plnění je dodávka 50 ks osobních automobilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, pro potřeby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
SMV pro S03 X - 5001/2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks nových vozidel jedné tovární značky v provedení combi.
Služby operativního leasingu osobních vozidel - střední třída
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Osobní vozidla typu SUV 4x4
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých osobních vozidel typu SUV 4x4 v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Operativní leasing osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je ujednání rámcových podmínek časově omezeného užívání osobních vozidel ve vlastnictví Dodavatele v (sub)kategoriích specifikovaných v zadávací dokumentaci spolu s poskytnutím souvisejících služeb, tedy sjednání podmínek pronájmu osobních vozidel pro Skupinu ČEZ formou operativního leasingu. Vozidla budou pronajímána na ...
Operativně taktická vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodání 15 ks speciálních osobních motorových vozidel typu SUV s vestavěným kamerovým systémem tvořící funkční celek, složený z kamer, počítače s detekčním SW a interním úložištěm.
Osobní vozidla typu SUV 4x4 hybridní pohon
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých osobních vozidel typu “SUV" 4x4 s hybridním pohonem v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Motorové vozidlo
Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v ČEPRO, a.s., 2020 - 2023
Dodávka nejm. 136 osobních vozidel kategorie M1 v 5 výkonnových třídách.
Centrální nákup motorových vozidel 2020 - II
Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 osobních motorových vozidel pro potřeby Centrálního zadavatele a jeho příspěvkových organizací. Veškerá požadovaná vozidla odpovídají kategorii M1 silničních vozidel. Předmětem veřejné zakázky je i poskytnutí záruční doby a servisu motorových vozidel, včetně jejich dopravy do místa plnění veřejné zakázky. ...
Nákup elektromobilů II
Předmětem veřejné zakázky je nákup elektromobilů.
Motorové vozidlo
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel.
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Octavia
Zadavatel disponuje vozovým parkem 5 ks osobních automobilů Škoda Octavia, jejichž seznam je součástí zadávací dokumentace. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 6 ks nových vozidel. Obměna těchto vozidel flotily bude zadavatelem provedena jednorázově s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, bezpečnosti a ...
Vozidla pro FD ČVUT
Předmětem zakázky je nákup 2 ks automobilů.
Dodávka 5 ks vozidel kategorie N1
Jedná se o dodávku 5 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidel) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na ...
Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového osobního automobilu s pohonem 4x4 včetně povinné výbavy. Jedná se o vozidlo kategorie M1.
Dodávka osobních automobilů pro SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 17 ks nových osobních automobilů, a to v těchto skupinách: a) vozidlo nižší třídy 8ks b) vozidlo střední třídy 2ks c) vozidlo vyšší střední třídy 1ks d) vozidlo vhodné i do terénu s pohonem 4x4 s tažným zařízením 1ks e) vozidlo vhodné i do terénu s pohonem 4x4 bez tažného zařízení 1ks f) vozidla ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky
Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně: i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G), ii. záruční servis, a iii. dodávky nových originálních náhradních dílů. Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že ...