Poptávám vůz pro handicapovanou osobu
Sháním auto pro handicapovaného člověka. Vysouvací sedačku, a zvedák na elektrický vozík nebo nájezdové rampy. Děkuji
Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb -  Malé Leváre
Predmetom zákazky je dodanie osobného motorového vozidla v zmysle špecifikácie výzvy. Obstarané vozidlo bude využívané ako sociálny taxík pre seniorov a osoby s postihnutím na prevoz z obce Malé Leváre a okolitých obcí (Gajary, Veľké Leváre a Závod) do nemocnice v Malackách za účelom absolvovania potrebných vyšetrení a späť a prevoz detí ZŠ ...
Osobný automobil do 3,5 tony
Predmetom zákazky je nákup osobného automobilu do 3,5 tony pre potreby samosprávy v zmysle Prílohy č. 1 k Súťažným podkladom (Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritérií). Musí ísť o nové, ešte nepoužívané vozidlo (nesmie ísť ani o predvádzacie vozidlo).
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh, ktoré sú zverejnené v dokumentoch v profile tejto zákazky.
Nákup vozidiel do 3,5 t pre potreby VVS a.s.
Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako DNS) je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. V tejto fáze obstarávateľ vyhlasuje zákazku primeraným aplikovaním postupu užšej súťaže, ktorej výsledkom je zriadenie DNS a zaradenie do nej záujemcov, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti, ...
Nákup osobného motorového vozidla pre Ústredie PSVR
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového osobného motorového vozidla, určeného na prepravu osôb vrátane jeho doručenia na miesto dodania predmetu zákazky. Bližšia technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 2 súťažných podkladov.
7 ks osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami
Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel pre Mestskú políciu podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.
Osobné motorové vozidlo triedy VAN
Predmetom zákazky je nákup 1 kusu nového osobného motorového vozidla triedy VAN, nákup 2 kusov nových osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy, nákup 3 kusov nových osobných motorových vozidiel kombi strednej triedy a nákup 1 kusu nového osobného elektrického vozidla triedy Crossover pre verejného obstarávateľa podľa zadaných ...
Nákup nových motorových vozidiel
Časť č. 1 Motorové vozidlo 1 - nákup a dodanie nového viacmiestneho motorového vozidla v počte 1 ks Časť č. 2 Motorové vozidlo 2 - nákup a dodanie nového osobného motorového vozidla v počte 1 ks
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh, ktoré sú zverejnené v dokumentoch v profile tejto zákazky.
Poptávám nástřik podvozku osobního vozu
Dobrý den, poptávám nástřik podvozku včetně dutin na vozidlo Renault Koleos.
Osobné a úžitkové vozidla
Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové vozidlo s vaňou. 2.časť: Osobné vozidlo 9 - ...
Požičiavanie osobných motorových vozidiel a mikrobusov bez vodiča
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na prenájom motorových vozidiel a poskytovanie materiálu a služieb s tým spojených. Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú alebo do vyčerpania stanovenej sumy.
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia.
Automobil SUV s hybridným pohonom
Predmetom zákazky je nákup dvoch automobilov SUV s hybridným pohonom a nákup 5 kusov automobilov s plug-in hybridným pohonom, určených na prepravu vedúcich predstaviteľov ministerstva obrany a generálneho štábu.
Nákup automobilov
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie automobilov do 3,5 tony, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 341.
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia.
Osobné a úžitkové vozidla
Názov predmetu zákazky: Osobné a úžitkové vozidla Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové ...
Osobný automobil
1. Predmet zákazky : Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu kategórie M, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa. 2. Postup verejného obstarávateľa : Obec Kľačno, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ...
Nákup osobného automobilu
Predmetom zákazky je nákup nového osobného automobilu za účelom zabezpečenia riadnych prevádzkových činností verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie tovaru do miesta sídla verejného obstarávateľa a zaškolenie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa. Špecifikácia predmetu zákazky - Technické parametre v minimálnom ...
Nákup automobilu 4x4, typ karosérie SUV – 1 ks
Nákup dopravného prostriedku pre premávku v meste / mimo mesta a v ťažko dostupných terénoch, ktorý nahradí SMV navrhnuté na vyradenie z majetkovo-účtovnej evidencie pre svoju zastaranosť a vysoké náklady na opravu. Technická špecifikácia SMV tvorí prílohu č.4 Výzvy na predloženie ponuky
Prenájom vozidiel
Prenájom vozidiel - prenájom osobných motorových vozidiel. Predmetom každej časti je prenájom 1ks osobného motorového vozidla na obdobie 180 dní vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je full operatívny leasing, prenájom osobných motorových vozidiel, v rozsahu služieb zabezpečujúcich pravidelný, ako aj nepravidelný servis, povinného zmluvného a havarijného poistenia, sezónnych pneumatík a ich uskladnenia, poskytnutie náhradného vozidla, všetkých nákladov spojených s obstaraním vozidla a všetkých zákonných ...
Osobný automobil
Predmetom zákazky je nákup automobilu pre obstarávateľa. Vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.
Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb
Predmetom je dodanie 8 miestneho vozidla. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.