Nákup automobilů 2021
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů trhu určené pro zadavatele a vybrané subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1B CNG
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1B CNG a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 3B nafta
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 3B nafta a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A CNG
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A CNG a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 3B benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 3B benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A benzín manuál
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A benzín manuál a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod vždy s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4. Veškeré průběžné dodávky a související plnění se budou uskutečňovat na základě výzev veřejných zadavatelů , s nimiž má ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4A nafta - automat
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4A nafta - automat a to vždy včetně: — manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; — listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; — originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1C benzín II
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 1C nafta II
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C nafta a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na služby záručního a pozáručního servisu vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A nafta - manuál
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A nafta - manuál a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4B nafta
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4B nafta a to vždy včetně: — manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; — listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; — originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a ...
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 2A nafta - automat
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 2A nafta - automat a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a ...
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizácie v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálne veterinárne a potravinové správy na území SR.
SMV S03 G 5001/2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového osobního vozidla v provedení SUV.
Nákup osobního automobilu
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového osobního automobilu včetně povinné výbavy. Jedná se o vozidlo kategorie M1.
Dodávka osobních vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 kusů nových osobních vozidel typu SUV nebo kombi, s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i přeprava do místa plnění.
Nákup 20 kusů nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 1 500 cm3
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dvaceti nových vozidel střední třídy s obsahem motoru do 1 500 cm3 s výkonem motoru min. 110kW a pohonem Mild hybrid, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a všechny podmínky ...
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4A benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4A benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Automobil osobní terénní kategorie M1G-K pro speciální zásilku - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks osobního automobilu balisticky zodolněného kategorie M1G-K a 1 ks duplicitního vozidla kategorie M1G-K bez balistické ochrany.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 2: Užitková vozidla.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost.
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4B benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4B benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...