Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků KŘP hl. m. Prahy
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky s přílohami č. 1-4 a veřejným klíčem k šifrování cenové nabídky. Předpokládaná hodnota VZ je 24 793 388 Kč bez DPH t.j. 30 000 000 Kč včetně DPH, která je nepřekročitelná.
Nákup osobních vozidel, mikrobusů pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 10 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobus), podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (pro vzorový vůz A1, A2, A3 a vzorový vůz B1, B2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Domov sociálních ...
Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho zřízené organizace 2021
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka 13 ks osobních automobilů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách této zadávací dokumentace 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j a 1k - Obchodní podmínky a 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j a 2k - Technická specifikace.
Nákup 9 kusů automobilů typu SUV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 kusů automobilů typu SUV.
Nákup osobních vozidel s plošinou pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 8 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 s plošinou a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov Svojšice, Domov pro seniory Háje, Domov Zvíkovecká kytička, Domov pro ...
Veterinární vozidla pro převoz psů
Účelem pořízení majetku je obnova parku silničních vozidel Centra vojenské kynologie z důvodu zajištění plnění úkolů se služebními psy v oblasti vojenské služební kynologie ve prospěch MO na území ČR i mimo něj. Veterinární vozidlo je určeno k převozu psů a psovodů. Jedná se o osobní šestimístné vozidlo s vestavbou.
Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 9 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je centrální zadavatel, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov pro seniory Heřmanův Městec, Domov Svojšice, Domov se ...
Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky II
Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně: i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G), ii. záruční servis, a iii. dodávky nových originálních náhradních dílů. Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že ...
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta 25 ks
Predmetom je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami, 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi). Konkrétne rozdelenie vozidiel do jednotlivých častí ako aj ich technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných ...
Motorové vozidlá - vyššia stredná trieda
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel kategórie M1 vyššej strednej triedy, segment C v predpokladanom množstve 50 kusov
Diecézní charita Brno  nákup automobilů  ETAPA 1
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks automobilů pro Diecézní charitu Brno. Dodávka je rozdělena na jednotlivé části v souladu s § 35 ZZVZ dle specifických požadavků oblastních charit, které patří pod správu Diecézní charity Brno, a dle jednotlivých projektů.
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup 7 kusov služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizáciu v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Veľký Krtíš.
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
VZ 91419 - Nákup elektromobilů pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 vozidel s elektrickým pohonem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení ve skrytém provedení.
VZ 93120 - Dodávka osobních vozidel zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 kusů osobních vozidel typu SUV nebo kombi, s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i přeprava do místa plnění.
VZ 93320 - Dodávka užitkových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy. U 6 vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i realizace speciální vestavby pro ukládání a přepravu TPZOV (tzv. “botičky“), dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení a polepů a ...
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup 7 kusov služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizáciu v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Veľký Krtíš.
Operativní leasing osobních automobilů
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Motorové vozidlá - nižšia stredná trieda KOMFORT
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel kategórie M1 nižšej strednej triedy KOMFORT, segment C v predpokladanom množstve 100 kusov
Referentské vozidlo 4x4 - 6 ks
Predmetom zákazky je dodanie referentských osobných automobilov 4x4 v počte 6 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Motorové vozidlá - nižšia stredná trieda
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel kategórie M1 nižšej strednej triedy, segment C v predpokladanom množstve 75 kusov.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
SMV pro S03  XI - 5001 / 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových vozidel jedné tovární značky různých technických specifikací
Osobné automobily
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel v predpokladanom množstve 4 ks, z toho 2 ks typ sedan a 2 ks typ SUV, vrátane predĺženej záruke, predĺženého servisu a rozšíreného servisu.
Nákup 4 ks osobních automobilů s pohonem na CNG
Předmětem veřejné zakázky je nákup nových 4 ks osobních automobilů s pohonem na CNG. Jedná se o vozidla kategorie M1.