Nákup motorových vozidiel SUV
Nákup motorových vozidiel Logický celok č. 1 Osobný terénny automobil triedy SUV v počte 2 ks
Motorové vozidlá - SUV
Predmetom zákazky je dodanie nových terénnych služobných motorových vozidiel v počte 5 ks z toho 4 ks vozidiel SUV a 1 ks vozidla Pick-up. Súčasťou dodávky je aj dovoz predmetu zákazky na miesto určenia, jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi a zaškolenie zo strany verejného obstarávateľa určených osôb na obsluhu a základnú údržbu predmetu ...
Elektromobil
Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu a nabíjacej stanice.
Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu Harmonie, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního e-automobilu a 1 ks užitkového e-automobilu, který bude s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zakázka je rozdělena na 2 části: Část A-osobní e-automobil Část B-užitkový e-automobil
Nákup troch osobných motorových vozidiel triedy M1
Predmetom zákazky je dodanie 3 ks nových osobných motorových vozidiel triedy M1, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy.
Osobné motorové vozidlá M1
Obstaranie motorových vozidiel pre potreby ZsVS, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohách súťažných podkladov
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 1
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 2
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 5
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 4
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 3
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 8
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 6
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 7
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 9
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Dodávka vozidel pro Policii České republiky
Předmětem části A) VZ je dodávka 2 ks osobních vozidel kategorie M1 včetně vybavení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1A ZD - "Návrh smlouvy - osobní vozidla". Předmětem části B) VZ je dodávka 3 ks výjezdových vozidel kategorie N1 nebo M1 včetně vybavení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1B ZD - "Návrh smlouvy - výjezdová vozidla".
Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherský Brod
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 27 ks nových, nepoužitých a plně funkčních osobních automobilů kategorie M1 splňující emisní limity EURO 6 s normu emisí do 95 g CO2/km pro výkon sociální služby. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Pořizování elektrických osobních a užitkových vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS budou dodávky elektrických osobních kategorie M1 a užitkových vozidel kategorie N1 pro účely obnovy a případného dalšího rozšíření vozového parku Skupiny ČEZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pořízení automobilů pro vybrané sociální služby Charity Starý Knín II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových SUV/crossover vozidel s plug-in hybridním pohonem (elektro - benzín) kategorie M1 pro Charitu Starý Knín. Vozidla budou sloužit především k poskytování sociální péče (dovozy obědů, nákupů, odvoz a dovoz prádla klientům, přeprava klientů atd.) klientům Charity Starý Knín. Blíže viz ZD.
Nákup elektromobilů pro sociální služby Zlínského kraje II
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka 2 kusů elektrických osobních automobilů a poskytnutí souvisejících služeb (část 1. dodávka 1 kusu, část 2. dodávka 1 kusu). Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách této zadávací dokumentace 1a, 1b - Obchodní podmínky.
Rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje - osobní automobily
pořízení 2 ks osobních vozidel do 3,5 t pohon 4 x 4 naftový motor pořízení 2 ks osobních vozidel do 3,5 t pohon 4 x 2 benzínový motor
Rozvoj infrastruktury KHS Olomouckého kraje - osobní automobily
pořízení 2 ks osobních vozidel do 3,5 t pohon 4 x 4 naftový motor pořízení 2 ks osobních vozidel do 3,5 t pohon 4 x 2 benzínový motor
Prenájom vozidiel
1. Predmetom zákazky je prenájom vozidiel vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatné časti. 2. Predmetom každej Časti predmetu zákazky je prenájom jedného (1) motorového vozidla na obdobie 300 dní.
Pořízení nízkoemisních vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých, nepoškozených a plně funkčních osobních motorových vozidel s nízkoemisním pohonem pro potřeby a účely Oblastní charity Havlíčkův Brod.(dále: „vozidlo OCH HB“ a „dodávka vozidla OCH HB“).
Pořízení elektromobilů pro zajištění sociálních služeb BONA, o.p.s.
Zadavatel hodlá pořídit celkem 9 osobních elektromobilů ve 3 velikostních kategoriích (4 běžné, 3 větší, 2 velkoprostorové - dodávky), přesná specifikace viz příloha č. 2 zadávací dokumentace. Každá velikostní kategorie představuje jednu část zakázky. Nabídku je možné podat společně pro všechny části.