Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a dodávka 1 ks nového osobního vozidla pro setkávací systém (RV).
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb III
Zadavatel disponuje vozovým parkem 5 ks osobních automobilů Škoda Superb, jejichž seznam je součástí zadávací dokumentace. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 5 ks nových vozidel. Obměna těchto vozidel flotily bude zadavatelem provedena jednorázově s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, bezpečnosti a kubatury. ...
Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK na rok 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních automobilů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části a účastník může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.Předmětem části A veřejné zakázky je dodání 6 ks nových osobních pětimístných automobilů s karosérií typu kombi s benzínovým motorem.Předmětem části B veřejné zakázky ...
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zodolněného velitelsko průzkumného vozidla
ZZS hl. m. Prahy – Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel, která jsou určena pro krizovou připravenost.
Ostravou na alternativní pohon II
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu ...
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel BMW III
Zadavatel disponuje vozovým parkem 6 ks osobních automobilů vyšší třídy tovární značky BMW, která slouží k přepravě, osobní ochraně a plnění protokolárních záležitostí ústavních činitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tako stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 6 ks nových vozidel. Obměna těchto vozidel flotily bude ...
Ostravou na alternativní pohon II
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu ...
Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III
Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu
Dodávka osobních automobilů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 13 kusů osobních automobilů a až 12 kusů osobních automobilů formou vyhrazené změny závazku, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ...
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních silničních policejních do středně těžkého terénu
Zadavatel předpokládá dodání cca 620 ks automobilů. Závazný je nepřekročitelný finanční objem předpokládané hodnoty.
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb II
Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (5 ks) nových vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 5 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem. Vybraný dodavatel, který příslušná nová vozidla ...
Dodávka strojů a vozidel 2
Předmětem zakázky je dodávka strojů a vozidel pro zařízení organizace: automobil a traktor.
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel BMW
Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (6 ks) nových vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 6 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem.
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii: - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne: ...
Dodávka strojů a vozidel
Předmětem zakázky je dodávka strojů a vozidel pro zařízení organizace: automobil a traktor.
Vozidlá diaľničnej patroly
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel diaľničnej patroly vrátane ich vonkajšieho (maják, rampa, tabuľa) aj vnútorného (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) vybavenia.
Osobní automobil pro účely experimentálního vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového osobního automobilu, vybaveného pokročilými asistenčními systémy pro řidiče (tzv. ADAS), které musí umožňovat sledování a ukládání dat z jednotky CAN-bus (OBD II), včetně možnosti rozpoznání (dešifrování) jednotlivých údajů, pro účely využití jako experimentální vozidlo ve výzkumu lidského ...
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb
Předmětem plnění veřejné zakázky obměna vozového parku zadavatele na základě směnné smlouvy, jejíž text je součástí zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel dodá zadavateli stanovený počet (5 ks) nových vozidel konkrétní konfigurace za současného odkupu 5 ks stávajících osobních vozidel protiúčtem.
Dodávka 28 ks osobních automobilů
Dodávka 28 ks osobních automobilů dle technické specifikace v zadávací dokumentaci
Nákup osobních automobilů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových osobních automobilů pro potřeby SLDB v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3) části pro každý typ vozidla zvlášť.
Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel
Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu