Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Nákup 7 ks nových osobních vozidel
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 – 2021
Je požadována dodávka 22 ks osobních automobilů a 2 ks mikrobusů. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm vymezených částí
Obnova vozového parku - osobní automobily
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění budou průběžné dodávky osobních vozidel jednoho výrobce v kategoriích A, B, C, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Obsah veškeré výbavy je uveden v maximálním rozsahu položek, ale je variabilní ve smyslu jeho konkretizace ...
Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks osobních vozidel Rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-vous splňujících technické podmínky provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci (viz. Příloha Technická specifikace – 1ks vozidlo A. a 1 ks vozidla B.).
Poptáváme dodavatele vozidel
Nově vznikající firma poptává dodavatele vozidel v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 2 000 vozidlech, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, počínaje prodejem a kvalitním servisem, myčky, pneuservisy atd., také smluvní výhodné ceny. Poptáváme vozidla všech kategorií, upřednostňujeme vozidla ...
Centrální nákup motorových vozidel 2019 II. – velkokapacitní a Pick-up
Předmětem veřejné zakázky je nákup motorového vozidla pro přepravu osob, nákladu s možností konferenční úpravy (velkokapacitní) pro Olomoucký kraj a nákup 4 ks motorových vozidel pro přepravu nákladu a osob ("Pick - up") pro příspěvkové organizace OK.
Automobil MBUS
3ks osobních automobilů
Centrální nákup motorových vozidel 2019 pro přepravu nákladu a osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 kusů motorových vozidel pro přepravu nákladů a osob (do 10 lidí) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Kategorie silničních a zvláštních vozidel je M1.
SMV pro S03 IV - 1606/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního motorového vozidla s výkonem minimálně 139 kW.
Nákup automobilů 2019
Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 8 částí. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 1 osobního automobilu nižší třídy Část 2 – Dodávka 9 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 3 osobních automobilů nižší střední třídy Část 4 – Dodávka 2 ...
Pořízení osobních automobilů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 kusů osobních automobilů a až 7 kusů osobních automobilů formou vyhrazené změny závazku, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ...
Dodávka jednoho osobního automobilu kategorie M1 a jednoho automobilu kategorie N1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho osobního automobilu kategorie M1 a jednoho automobilu kategorie N1. Typ pohonu BEV. Dodávka musí být v požadované specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, která je umístěna na profilu zadavatele. Plněním předmětu se rozumí rovněž jeho doprava do sídla kupujícího a předání veškerých podkladů nutných k ...
Automobily kategorie M1 - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 26 ks automobilů osobních kategorie M1 (mikrobus) v různém provedení.
Dodávka osobních automobilů
dodávka osobních automobilů vyšší a střední třídy
SMV pro S03 II - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vozidel jedné tovární značky v provedení sedan a 5 ks vozidel jedné tovární značky v provedení combi.
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel kategórie M1, v prvotriednej kvalite a v bezchybnom vyhotovení, modelový rad 2019, v celkovom počte 23 ks.
Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a dodávka 1 ks nového osobního vozidla pro setkávací systém (RV).
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...
Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících vozidel Škoda Superb III
Zadavatel disponuje vozovým parkem 5 ks osobních automobilů Škoda Superb, jejichž seznam je součástí zadávací dokumentace. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 5 ks nových vozidel. Obměna těchto vozidel flotily bude zadavatelem provedena jednorázově s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, bezpečnosti a kubatury. ...
Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK na rok 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka osobních automobilů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části a účastník může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky.Předmětem části A veřejné zakázky je dodání 6 ks nových osobních pětimístných automobilů s karosérií typu kombi s benzínovým motorem.Předmětem části B veřejné zakázky ...
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zodolněného velitelsko průzkumného vozidla
ZZS hl. m. Prahy – Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel, která jsou určena pro krizovou připravenost.
Ostravou na alternativní pohon II
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s akceptačním číslem 03231821 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu ...