Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
SMV pro S03  XI - 5001 / 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových vozidel jedné tovární značky různých technických specifikací
Osobné automobily
Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových motorových vozidiel v predpokladanom množstve 4 ks, z toho 2 ks typ sedan a 2 ks typ SUV, vrátane predĺženej záruke, predĺženého servisu a rozšíreného servisu.
Nákup 4 ks osobních automobilů s pohonem na CNG
Předmětem veřejné zakázky je nákup nových 4 ks osobních automobilů s pohonem na CNG. Jedná se o vozidla kategorie M1.
Nákup dopravních prostředků III. v letech 2021-2022
Dodávka 50 ks nových osobních automobilů dle technických specifikací uvedených v přílohách č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, pro potřeby Generální inspekce bezpečnostních sborů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části dle kategorie vozidel. Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, nebo na obě části, a to pro každou část samostatně.
Rámcová dohoda na dodávky - Osobní automobily do těžkého terénu v letech 2021 až 2023
130 ks osobních automobilů do těžkého terénu. Zakázka je rozdělena na dvě vymezené části.
Velitelsko - štábní vozidla
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy na dodávku 11 ks velitelsko štábních vozidel.
Nákup 9 ks vozidel zvláštního určení 4x4 pro CS ČR 2020
Jedná se o nákup 9 ks vozidel zvláštního určení pro všechny druhy terénu. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - technická specifikace.
Nákup vysokorýchlostných automobilov
Predmetom zákazky je nákup vysokorýchlostných automobilov podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch v predpokladanom množstve dvoch kusov
Motorový čln s príslušenstvom
Verejné obstarávanie dopravných prostriedkov s príslušenstvom v rámci projektu Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti. Časť 1: Motorový čln s príslušenstvom, Časť 2: Motorová štvorkolka s príslušenstvom. Časť 3: Terénne motorové vozidlo s pohonom 4x4 a ťažným zariadením (Offroad) Časť 4: Úžitkové ...
RD na dodávky osobních vozidel v policejním provedení s pohonem 4x2 - opakované vyhlášení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním provedení s pohonem 4x2. Celkový předpokládaný objem vozidel pro předmětnou veřejnou zakázku je cca 1 200 kusů. Blíže viz ZD.
Elektromobily pro Prahu III
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je nákup 7 plně elektrických vozidel pro příspěvkové organizace zadavatele, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/19999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu ...
Centrální nákup motorových vozidel 2020 - III.
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 osobních motorových vozidel pro potřeby příspěvkových organizací Centrálního zadavatele (Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 a Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace). Veškerá požadovaná vozidla odpovídají kategorii M1 silničních vozidel. Podrobná specifikace technických parametrů ...
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (časť 1 ) a vozidlá strednej triedy 4x4 (časť 2) v špecifikácii : - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu ...
Nákup 10 ks osobních elektromobilů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních ...
Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu
Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve ...
DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS bude rozdělen do 3 kategorií. Další ...
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (vyššia trieda sedan v počte 1 ks, stredná trieda combi 4x4 v počte 2 ks, stredná trieda combi v počte 1 ks) v rozsahu : - operatívny prenájom vybraného typu ...
Nákup dopravních prostředků v letech 2021-2022
Předmětem plnění je dodávka 50 ks osobních automobilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, pro potřeby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
SMV pro S03 X - 5001/2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks nových vozidel jedné tovární značky v provedení combi.
Služby operativního leasingu osobních vozidel - střední třída
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Osobní vozidla typu SUV 4x4
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých osobních vozidel typu SUV 4x4 v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Operativní leasing osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je ujednání rámcových podmínek časově omezeného užívání osobních vozidel ve vlastnictví Dodavatele v (sub)kategoriích specifikovaných v zadávací dokumentaci spolu s poskytnutím souvisejících služeb, tedy sjednání podmínek pronájmu osobních vozidel pro Skupinu ČEZ formou operativního leasingu. Vozidla budou pronajímána na ...
Operativně taktická vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodání 15 ks speciálních osobních motorových vozidel typu SUV s vestavěným kamerovým systémem tvořící funkční celek, složený z kamer, počítače s detekčním SW a interním úložištěm.
Osobní vozidla typu SUV 4x4 hybridní pohon
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých osobních vozidel typu “SUV" 4x4 s hybridním pohonem v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.