Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptáváme kaminovou přepravu zboží z Finska

Poptáváme kaminovou přepravu zboží z Finska

Poptáváme kaminovou přepravu zboží z Finska: 1. Kotka Finsko - nakládka, celý kamion 23t (fruktoza v pytlích po 25kg nebo bigbagách 1t) ,vždy 1 t na paletě, takže 23 palet 2. Vykládka 269 01 Rakovník 3. Vykládka SK 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia. Harmonogram přeprav : Srpen 1x kamion 23t Rakovník 1x kamion 23t Spišská Nová ...

Poptáváme tiskárnu se skenerem pro autokemp

Poptáváme tiskárnu se skenerem pro autokemp

Poptáváme tiskárnu se skenerem pro autokemp.

Management lokalit s výskytem tetřívka

Management lokalit s výskytem tetřívka

Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201. Předmětem zakázky je zachování či obnova a rozšíření vhodných ploch pro tetřívka obecného z důvodu zachování nebo vzniku nových tokanišť. Plochy jsou umístěny po celém ...

Oprava místních komunikací Na Větrníku  a Komárov - Záboří obec Vítězná

Oprava místních komunikací Na Větrníku a Komárov - Záboří obec Vítězná

Předmětem veřejné zakázky je oprava místních komunikací Na Větrníku a Komárov - Záboří obec Vítězná. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu.

Výstavba letního parního kotle K15 na biomasu v Teplárně Dvůr Králové

Výstavba letního parního kotle K15 na biomasu v Teplárně Dvůr Králové

Předmětem zakázky je dodání, montáž a uvedení do provozu biomasové kotelny s parním kotlem. Součástí zakázky je výstavba stavebních objektů pro umístění souvisejících technologií kotelny, provedení souvisejících montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, provedení požadovaných zkoušek, zkušebního provozu včetně garančních ...

(záznamy 1/5 z 5)  strana 1 / 1