Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Předmětem této sektorové veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v rámci zajištění systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Dodávka serverů a rozšíření diskových polí

Předmětem plnění veřejné zakázky v jednotlivých částech je dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků - serverů, včetně uvedeného softwarového vybavení a odborného školení – část 1 a rozšíření diskových polí – část 2 v požadované kvalitě, funkcionalitě.Součástí dodávky je rovněž instalace a zprovoznění dodávaných ...

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

Předmětem zakázky je revitalizace části areálu po nevyužívané budově č.1, která bude odstraněna, včetně provedení přeložky inženýrských sítí. Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny, silnoproudé vedení. Pro vedení těchto sítí je třeba vybudovat kolektor mimo objekt tak, aby bylo možné zahájit ...

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení a implementace informačního systému Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta a dalších specifických obrazových informací a podpora telemedicíny v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. (dále jen dílo) a poskytování servisních služeb k zajištění provozu díla od doby ...

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft

Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft

Předmětem veřejné zakázky je dodávka produktu společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Licenční program je určen pro školy a školská zařízení zřizované Pardubickým krajem.

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přestavba současného plechového objektu na zděný a dodávka technologie na uskladnění a mačkání obilovin v jedné části stavby.

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží v Králíkách (okr. Pardubice) pro termín červenec až říjen 2018

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám soudního znalce na okna.

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu podkroví v Pardubicích. Šikmina a podhled 280 m/2 včetně izolace 180mm + 60 mm, obvodová příčka oboustranně 220m/2 včetně izolace 240 mm, příčky 120 mm 100m/2 včetně izolace 100 mm. Opláštění 14 ks sloupků sádrokartonem.Termín realizace červenec,srpen 2018.

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a továrně nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Jezdecké pomůcky a postroje pro koně 2018-2019

Jezdecké pomůcky a postroje pro koně 2018-2019

Předmětem rámcové dohody uzavřené na základě tohoto řízení jsou dodávky jezdeckých pomůcek a postrojů pro koně pro středisko Kladruby nad Labem a Slatiňany.

Studánecký les - III. etapa

Studánecký les - III. etapa

Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.

Poptávám matraci

Poptávám matraci

Poptávám matraci, rozměr: 120 - 200 cm.

Poptávám rozhlasovou reklamu

Poptávám rozhlasovou reklamu

Měla bych zájem o reklamu v rádiu na příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Jedná se o upoutávku na městské slavnosti. Pošlete mi prosím cenovou nabídku. Zajímá mě cena, pokud bychom dodali vlastní spot a druhá varianta, pokud vytvoříte spot sami. Děkuji.

Dodávka modelů - simulovaný pacient II

Dodávka modelů - simulovaný pacient II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413, dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Léčivý přípravek ATC L04AA23, s účinnou látkou NATALIZUMAB

Léčivý přípravek ATC L04AA23, s účinnou látkou NATALIZUMAB

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivého přípravku s účinnou látkou NATALIZUMAB, ATC L04AA23 , pro společnost Nemocnice Pardubického kraje a.s. v souladu s požadavky na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Kupní smlouva. Průběžné dodávky léčivého přípravku budou ...

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky laboratorního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky kancelářského nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Dodávky multifunkčních zařízení

Dodávky multifunkčních zařízení

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky multifunkčních a tiskových zařízení, servisně/materiálového zajištění provozu multifunkčních a tiskových zařízení, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Školní nábytek

Školní nábytek

Předmětem zadávacího řízení je dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na dodávky školního nábytku včetně montáže a instalace v místě plnění, resp. umožnění podávání žádostí o účast dodavatelům dosud nezařazeným v tomto DNS.

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Výměna blokových rozvoden 6 kV

Předmětem plnění ZHOTOVITELE je výměna blokových rozvoden 6 kV označených jako R6-1, R6-2, R6-3, R6-4, R6-5. Součástí plnění ZHOTOVITELE jsou kompletní dodávky elektro, stavební, systém kontroly a řízení (dále té jen "SKŘ") včetně napojení na nadřazený řídicí systém pro měření, řízení a vyhodnocování provozu rozvoden.

(záznamy 1/23 z 23)  strana 1 / 1