Dodávka elektřiny pro období 1.8.2018 do 31.7.2019

Dodávka elektřiny pro období 1.8.2018 do 31.7.2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka silové elektřiny (činné elektrické energie) pro oprávněného zákazníka s převzetím závazku odebrat silovou elektřinu z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení ...

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení: - zařízení pro identifikaci narkotik, jejich prekuzorů a látek k ředění - 1 kus - zařízení pro měření úrovně radiace a vyhledávání a identifikace radionuklidů - 1 kus - ruční detektor výbušnin - 8 ks

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Bitúnkovej ulici

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Bitúnkovej ulici

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy materskej školy na Bitúnkovej ulici 5088/6, 940 75 Nové Zámky.

Analýzy vzorků pevných matric v roce 2018

Analýzy vzorků pevných matric v roce 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2018. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací dokumentace.

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová

II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce silnice II/101 (ul. Průmyslová) a II/610 (ul. Pražská) a ul. Seifertova ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Silnice č. II/101 plní funkci sběrnou, prochází napříč celým městem. Jelikož silnice II/101 spojuje město s dálnicí D10 (Praha – Mladá Boleslav - Liberec), dálnici D11 (ve ...

II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice Stavba

II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice Stavba

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce pozemní komunikace, tj. silnice II/240 Velké Přílepy – Tursko v km 7,500 – 10,900 v délce 3,400 km, a to včetně řešení bezpečnostních prvků v obci, autobusových zastávek, odvodnění silnice, opravy a čištění stávajícího odvodnění, seřezání krajnic, vodorovného dopravního značení a svislého dopravního ...

Dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu

Dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu

Předmětem veřejné zakázky je doávka simulátorů, modelů a trenažérů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu. Veřejná zakázka je rozdělená na tři (3)samostatné části.

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Předmětem veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství“, je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS). Požadovaný rozsah a popis vychází ze zpracovaného energetického auditu, který zadavatel poskytne účastníku zadávacího řízení na ...

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru pro autoškolu

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru pro autoškolu

Předmětem veřejné zakázky je nákup traktoru pro autoškolu, N testeru a polní soupravy na měření PH v kapalinách pro Střední školu zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní

ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove základnej školy v Kubrej v Trenčíne konkrétne spojovacej chodby a šatní. Cieľom rekonštrukcie spojovacej chodby je odstránenie väčšej časti jestvujúcej /pôvodnej spojovacej chodby (strechy, steny, podlaha, základy), návrh nových základov + podkladný betón/základová doska, pôvodná podlaha sa rozoberie, ...

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok pozostávajúci z búracích prác, dodávky a montáže výplní otvorov interiérových dverí, exteriérovej zasklenej steny, nových rozvodov inštalácií, vybudovania nového ...

Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade v Kamennej Porube

Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade v Kamennej Porube

Stavba multifunkčného objektu pozostáva s budovy telocvične a prístavby požiarnej zbrojnice v rámci jedného monobloku. Architektonické riešenie navrhovaného objektu vychádza z požiadavky maximálneho dispozičného využitia ponúkaného územia s použitím jednoduchej a ekonomický výhodnej konštrukcie. Výsledkom je telocvičňa s oceľovou rámovou ...

Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o

Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o

1 CNC obrábacie centrum 1 ks 2 Laserové pracovisko 1 ks 3 Zdvíhacie zariadenie s vákuovým uchopovačom 1 ks 4. Drvič s dopravníkom 1 ks

Projektová a inženýrská činnost – Czech Centre for Competitive Technologies

Projektová a inženýrská činnost – Czech Centre for Competitive Technologies

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení projektové a inženýrské činnosti na akci „Czech Centre for Competitive Technologies – C3T“ v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., včetně projednání a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorského dozoru a technického dozoru investora.

Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov

Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov

Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku: Logický celok č.1 : 5-osé CNC obrábacie frézovacie a vŕtacie centrum 1 ks.

Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace

Brno, Chodská 17 A, B - rekonstrukce VUZ - realizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompozitním zesílení železobetonových stěn všech spojovacích krčků mezi objekty A i B včetně injektáže podloží ve vojenském ubytovacím zařízení Chodská v Brně.

Výpočetní cluster a termináloví klienti

Výpočetní cluster a termináloví klienti

1. část VZ - dodávka výpočetního serverového clusteru a datového úložiště pro účely katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. 2. část VZ - rozšíření stávajícího clusteru katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze o 4 nové identické nody, dále pak upgrade stávajícího diskového pole s 24 disky, nákup nového diskového pole s 24 disky, pořízení switche. 3. část ...

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.

Obnova uživatelské techniky ICT 2018

Obnova uživatelské techniky ICT 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků, LCD monitorů a stolních PC, v rámci kontinuálního procesu obnovy uživatelské techniky ICT a doplnění počtu uvedených technických zařízení nebo jejich kapacit.

FSv - V44 - A/V technika

FSv - V44 - A/V technika

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat a naistalovat A/V techniku do 27 učeben. Více viz zadávací dokumentace.

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro KaM VUT

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro KaM VUT

Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro objekty Kolejí a menz Brno.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového užitkového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz ZD.

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Předmětem zakázky je vytvoření systému plné elektronizace Městské nemocnice Ostrava a přechod z papírové evidence na plně elektronickou verzi, ukládání dokumentů včetně elektronické komunikace mezi jednotlivými odděleními a rovněž modernizace stávajícího systému Microsoft Dynamics NAV, díky němuž vzniknou nové aplikační vlastnosti, zejména ...

(záznamy 201/225 z 1667)  strana 9 / 67