Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby lávky pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch. Součástí veřejné zakázky je také vypracování realizační projektové dokumentace pro realizaci stavby.
Traktory - 18 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 nových traktorů střední nebo a 5 nových traktorů těžší třídy vč. příslušenství a poskytnutí záruky a záručního servisu.
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu
Evakuační rozhlas v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, instalace a montáž nového systému rozhlasu s funkcí evakuačního rozhlasu dle normy EN54 v objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Nedílnou součásti instalace nového systému evakuačního rozhlasu na objektu MPSV: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 bude demontáž stávajícího systému domácího rozhlasu. ...
Oprava bytů I/2019 v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení opravy vybraných bytů v Židenicích.
Pořízení CT přístroje
Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu CT přístroje, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování záručního servisu po dobu 6 let od předání a převzetí přístroje a pozáručního servisu po dobu 4 let od ...
Pojištění vozidel VUT 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinného ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících.
FN Motol – Ultrazvukové bezdrátové disektory s příslušenstvím
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ultrazvukových bezdrátových disektorů včetně jejich příslušenství dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami.
Cestovní pojištění VUT 03/2020 – 03/2023
Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Lávka pro pěší a cyklisty Poseidon - Polabiny - úsek 58
Realizace novostavby lávky, která umožní přechod pěších a cyklistů přes řeku Labe v Pardubicích. Délka přemostění činí 113,053 m a délka lávky 129,560 m. Šířka lávky včetně zábradlí je 6,408 m. Nosnou konstrukci lávky tvoří visutá ocelobetonová mostovka o dvou polích. Jedná se o nesymetrickou visutou konstrukci s nosným kabelem umístěným v ose ...
Strojové vybavenie dielne
Predmetom zákazky je rozšírenie prevázky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných ...
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění ...
EKG III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EKG pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Malířské a lakýrnické práce II
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 4 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby: zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Univerzální kostní stroj
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks kostního stroje pro Stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
UTB – 3D tiskárna 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
ABA zelená cesta - zelený zážitok v rámci katastra Perín
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu: ABA ZELENÁ CESTA - ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín, číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198. Projekt rieši návrh cyklotrasy zelená cesta (ďalej už len trasy) v rámci katastra Perín. Zámerom projektu ABA ZELENÁ CESTA - Zelený ZážITOK v rámci katastra Perín je vybudovať trasu, ktorá by ...
Chodník Mokra Hora - Jehnice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora – Jehnice.
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Predmetom tejto zákazky je: vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M.
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje ...
Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. - Jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru, a to v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci veřejné zakázky dojde k proškolení cca 25000 osobohodin (60 minut).
Okresný úrad Košice - okolie, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Okresného úradu Košice-okolie na Hroncovej ul. č. 13 v Košiciach, ktorá pozostáva zo zníženia energetickej náročnosti budovy avybudovania pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)