Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Obecný úrad - kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prístavbou nového kultúrneho domu a stavebných úprav existujúceho objektu obecného úradu v rozsahu vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebného povolenia. Vlastná stavba pozostáva zo súboru prác HSV (vlastná stavba) a PSV (zdravotechnika, plynoinštalácia, ústredné kúrenie, ...
Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Soubor drobného laboratorního vybavení různého typu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a drobného laboratorního vybavení pro výzkum a výuku
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb a stým súvisiacich služieb v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Fyzická ostraha objektu Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci dodávek služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektu Ústředí.
Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů
dodávka kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů. Podrobná technická specifikace požadovaného předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění.
Cafeteria systém
Předmětem zakázky je poskytování služeb v rámci čerpání příspěvků v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání v souladu s platnou legislativou (s ohledem na možnosti daňového zvýhodnění) pro 120 zaměstnanců zadavatele prostřednictvím internetové aplikace, umožňující nákup zboží a služeb v obchodní síti nebo přes internetové stránky ...
Poptávám šedé žulové kostky
Poptávám 13 tun šedé žulové kostky 4x6 cm, dále 3 tuny kostky 10x10 cm, respektive 10x12 cm. Děkuji.
Online procesy eZdravia
NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať ...
Skenování knih 8 část software pro úpravu obrázků
dodávka softwaru pro úpravu obrázků
Dodávka testů na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle ze slin
Předmět veřejné zakázky je dodání celkem 27.000 ks slinných testů pro Probační a mediační službu na detekci omamných a psychotropních látek (OPL), kdy doručení celkové zásilky všech testů bude pravděpodobně probíhat ve třech dodávkách. Předpoklad doručení první dodávky je říjen 2019 a dále zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy ...
Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Drobné laboratorní vybavení typu třepačky, centrifugy a pipety
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a drobného laboratorního vybavení pro výzkum a výuku.
Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je "Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Balog nad Ipľom" vrátane technickej infraštruktúry. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov s desiatimi bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou. Celkovo je v ...
Skenování knih 7 část 4K monitor k PC
dodávka 48 ks 4K monitorů k PC
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Nitra a ostatné stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu administratívnej budovy RO Nitra a ostatné stavebné práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Předmětem veřejné zakázky (dále též "VZ") je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby s názvem „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov štátneho podniku a štátneho podniku Časť 4 - Havarijné poistenie ...
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 11 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: 2998/09, 3032/09, 3034/10, 3044/10, 3057/10, 3058/10, 3088/10, 3098/10, 3101/10, ...
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Záchytné parkoviště Dlouhá louka – zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Záchytné parkoviště Dlouhá louka“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a PDPS, provedení veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně zpracování plánu KBOZP. Součástí předmětu VZ je zároveň zabezpečení DIO včetně projednání, všech potřebných vstupních podkladů (vyjádření správců ...
UTB – Fototechnika pro FMK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografických zařízení, pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Systémová a komunikační infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávka, implementace a servisní zajištění provozu kompletní hyperkonvergované (HCI) IT infrastruktury pro provoz primárního datového centra a připravovaného záložního datového centra; plnění zahrnuje dodávku, instalaci, implementaci, kompletní uvedení do plného provozu (včetně zajištění veškerého potřebného ...
Operační světla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních světel a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).