ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A

ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A

Jedná se o stavební práce související se stavebními úpravami stávajícího objektu budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady. Stavba obsahuje: - vestavbu do krovu hlavní budovy školy – zřízení odborných učeben včetně zázemí; - vestavbu do krovu nad tělocvičnou – zřízení odborných školských pracovišť pro práci s žáky; - přístavbu schodišťové věže k objektu s ...

Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž mliekarenských technológií vrátane zaškolenia na ich obsluhovanie. Zákazka sa delí na časti, ide o tri samostatné logické celky: Logický celok 1: Linka na výrobu masla Logický celok 2: Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov Logický celok 3: Technológia na výrobu a balenie mäkkých syrov

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám tuzemskou autobusovou přepravu

Poptávám přepravu dětí s dozorem instruktorů. Počet 92 osob,24.7.2018 z letního tábora Veliny u Borohrádku do Milovice zábavný park Mirakulum a zpět. Doba čekání asi 5 hodin.

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Předmětem zakázky je oprava opevnění (zdi),které budou prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. Rekonstrukce se týkají zřízení patek z rovnaniny mimo úseky opevněné zdivem, zahrnují rovněž změnu tvaru a doplnění kamenné figury. Zdi budou prováděny s lícním zdivem z lomového kamene, z betonu bude proveden základový ...

Koupaliště Miroslav

Koupaliště Miroslav

Předmětem veřejné zakázky je stavba, která je členěna na 3 stavební objekty, SO 01 – Technologický objekt, SO 02 – Veřejné sprchy a SO 03 – Zpevněné a nezpevněné plochy a zahrnuje dodání technologie na úpravu vody. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude uveřejněna na profilu zadavatele: ...

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – gastrotechnologie

Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – gastrotechnologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dodávek za účelem vybavení objektu Seniorcentra města Svitavy gastrotechnologií v souvislosti s rozšířením objektu Seniorcentra města Svitavy a dále poskytnutí dodávek, služeb, případně montážních a drobných stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených dodávek.

Stavba komunitního centra v Židlochovicích

Stavba komunitního centra v Židlochovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě souboru Komunitního centra v Židlochovicích a stavebních úpravách stávajícího objektu staré radnice, který je kulturní památkou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Soubor Komunitního centra v Židlochovicích zahrnuje 3 ...

Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti

Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti

Výmena aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v DC a zvýšenie bezpečnosti IT architektúry. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

Nákup injekčních stříkaček a jehel

Nákup injekčních stříkaček a jehel

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a zdravotnických jehel, které budou předmětem dodávky na základě kupní smlouvy a budou splňovat min. požadavky zadavatele. Viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Akumulátory pre automobily

Akumulátory pre automobily

Akumulátorové batérie ako zdroj elektrickej energie u motorových vozidiel verejného obstarávateľa

Dobudovanie kanalizácie Obec Golianovo

Dobudovanie kanalizácie Obec Golianovo

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. VO upozorňuje na vyznačené zmeny stavby pred dokončením v projektovej ...

I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie

I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie

Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP, DP (DRS), AD a VP.

Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu

Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu

Predmetom zákazky je zhotovenie diela: Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu, a to najmä rekonštrukcia a prístavba ďalšej piatej triedy v zadnej časti objektu MŠ pri pavilóne Kuchyne a zázemia MŠ v obci Dvory nad Žitavou a úpravy areálu. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola zákazka riešená bezbariérovo. ...

Kanalizácia obce Ratnovce

Kanalizácia obce Ratnovce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Ratnovce. Miesto stavby : ku obce Ratnovce. V rámci projektu, ktorý vypracoval projektant Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií a VV. ...

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia.

Služby mobilného operátora 2018

Služby mobilného operátora 2018

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete ...

Materská škola - Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity

Materská škola - Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Ďurkov. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Medicinálne, technické a špeciálne plyny vrátane ich dopravy do miesta dodania

Medicinálne, technické a špeciálne plyny vrátane ich dopravy do miesta dodania

Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov: 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, ...

Skleněné tabulky na obrazy, Rakousko

Skleněné tabulky na obrazy, Rakousko

Potřebuji skleněné tabule jako překrytí na obrazových rámech, 25 kusů, asi 50 x 40 cm Prosím o informace.

Ubytování v Třeboni, Německo

Ubytování v Třeboni, Německo

Hledám prázdninový byt v Třeboni od 13.-19.7.2018 pro 2 dospělé osoby a 2 děti. Je tam ještě něco volného? Ráda bych dostala odpověď. S pozdravem Iris

Lihoviny, Irsko

Lihoviny, Irsko

S ověřeným portfoliem vín a lihovin se Alpha Distillate zaměřuje na poskytování produktů klientům s vynikajícím poměrem cena / kvalita při koordinaci s dodavately a výrobci, kteří se zaměřují na produkty, které přesahují očekávání v každé kategorii. Nyní nabízíme v oblasti lihovin: - brandy Amaury - gin Ascalon - whisky Lionheart V přiloženém ...

Poptávám přepravu matrací z Berlína do Plzně

Poptávám přepravu matrací z Berlína do Plzně

Poptávám přepravu cca.30ks matrací o rozměru 200x100x18cm z Berlína do Plzně.

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem

Poptávám se na autobusovou dopravu nízkopodlažním autobusem. Přeprava osob s mentálním a tělesným postižením. Počet osob 15-20 lidí, z toho dva vozíčkáři. Cesta z Chotěboře do Jihlavy do ZOO. Odjezd z Chotěboře cca v 8:30, doba stání 3-4hodiny, odjezd z Jihlavy max. ve 13:00hodin.

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa

Stavba spočívá v rozebrání stávajícího zdiva na LB v délce 62,8 m a na PB v délce 14,5 m. Základ a jádro dříku nové konstrukce budou vyhotoveny z betonu, rub konstrukce bude vyztužen KARI sítí. Na PB bude realizována kamenná rovnanina ve sklonu 1:1 a výšky 60 cm nade dnem koryta. Zbývající část terénu bude případně doplněna humusem (vhodnou ...

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

(záznamy 176/200 z 1617)  strana 8 / 65