Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and Schoool
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka licencí pro užití souboru produktů firmy Microsoft a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí firmy Microsoft právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje – zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast ...
Dilatační balónkové katétry vaskulární
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dilatačních balónkových katétrů vaskulárních.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...
Vybavenie dielne - autoopravár
Vybavenie autodielne náradím a zariadením, ktoré bude slúžiť na výučbu profesionálnych autoopravárov
Pečivo a pekárenské výrobky
Pečvo a pekárenské výrobky Chlieb, rožok, pečivo, pekárenské výrobky
Olomučany – splašková kanalizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU, SMLOUVY a POVOLENÍ. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace OPŽP Financování předmětu plnění v podstatné části realizace stavby, vyjma části „Olomučany – Obnova vodovodu“, „Blansko – přeložka kan. Výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko – s využitím na MVE, ...
Totálna endoprotéza ramenného kĺbu
Časť 1.1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická) Predpokladané množstvo na 12 mesiacov: 6 ks Predpokladaná hodnota zákazky: 14 803,62 Časť 1.2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízna) Predpokladané množstvo na 12 mesiacov: 24 ks Predpokladaná hodnota zákazky: 82 908,9 Časť 1.3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu ...
Lieky ATC skupiny L04AA23
Lieky ATC skupiny L04AA23
Lieky ATC skupiny L04AA27
Lieky ATC skupiny L04AA27
Poptávám vnitrostátní přepravu polystyrenu
Poptávám přepravu polystyrenu 24 m3 z Prahy do Jindřichova Hradce
Poptávám obkladačské a instalatérské práce
Poptávám obkladačské a instalatérské práce. Potřebuji lepidlem srovnat stěnu po minulém obkladu a poté nově obložit. Dále potřebuji položit dlažbu na podlahu a dozdít jakousi přepážku jako zúžení sprchového koutu. -podlahová plocha: 11,4 m2 -plocha stěn k obložení: 19,1 m2 -plocha přepážky k dozdění: 2,2 m2 Dlaždice mám. Jde tedy o ...
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie
Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE - rámcová dohoda na dodávky technologie
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem budou dodávky dobíjecích stanic (dobíjecích stanice dále též jen jako „DS“), které budou probíhat na základě dílčích smluv (dílčích veřejných zakázek) zadávaných na základě rámcové dohody, a to až do maximálního počtu 112 DS (dále ...
Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců II
Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců II“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivek betonových a dřevěných pražců.
Servis a rozvoj informačního systému TED
Předmětem veřejné zakázky bude poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení Tvorba a evidence dokumentů (TED) a souvisejících modulů (JOB, INA, SUD, CSA) – dále společně jen jako „TED“ a poskytování služeb souvisejících. Konkrétní obsah požadovaných služeb: 1) služba aktualizace a údržby TED (update, upgrade, zapracování ...
Poptávám výstavbu oplocení
Poptávám výstavbu oplocení. Výška plotu 150cm.Délka 35m. 1x branka - montáž.(branku mám).Poplastované pletivo 5x5. Stavba proběhne ve Větrném Jeníkově.
Rámcová dohoda - Euroklíč pro ČR 2019 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné dodávky speciálních klíčů pro osoby se zdravotním postižením (tzv. euroklíče), zámků-vložek (tzv. eurozámky), popř. elektrozámků (tzv. elektro-eurozámky) ve veřejně přístupných objektech na území České ...
Poptávám opravu tyčového mixéru značky Braun
Poptávám opravu tyčového mixéru značky Braun v Brně
FN Plzeň – Lochotín, ONKOL pavilon, výměna zařízení systému VRV
Předmětem zakázky je výměna venkovních a vnitřních chladících jednotek u stávajících zařízení číslo 316 a číslo 320 dle projektové dokumentace (viz Přílohy č. 1 A, B, C a č. 2 této zadávací dokumentace), zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň. Jedná se o ...
Výstrojné súčasti reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
Predmetom tejto zákazky je nákup výstrojných súčastí reprezentačnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a výstrojných súčastí služobnej rovnošaty pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Revitalizace knihovny Podroužkova
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor“ v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava. Jedná se o vytvoření nových vnitřních prostor (knihovna, literární kavárna, multifunkční konferenční místnost), realizaci zpevněných ploch a sadových úprav v okolí budovy, doplnění ...
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L. – projekční a inženýrské práce
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky; včetně provedení doprovodných inženýrských činností souvisejících se zajištěním a provedením průzkumů a se získáním společného povolení. Jednotlivé projektové dokumentace ...
Poptáváme zámečnické a svářečské práce
Poptáváme: zámečnické a svářecí práce Popis: hledáme partu 3-4 zámečníků nebo svářečů nebo i jednotlivce (OSVČ), k dispozici je nářadí i svářecí soupravy. Na případné montáže i firemní auto. Lokalita: sídlo firmy Čenkovská 1060, Třešť Termín: květen-červenec 2019; dlouhodobá spolupráce Zpracování 150t černého železa, cena za hodinu do 200Kč. ...
Nákup PC a instalace IT pro přístavbu
Poskytnutí dodávek vybavení učeben a kabinetů osobními počítači pro CAD/CAM včetně monitorů, tiskáren a dataprojektorů spolu s vybudováním infrastruktury.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...