Biologická léčba X
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AC05 - USTEKINUMAB  pro Nemocnici České Budějovice
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) a výkon autorského dozoru stavební akce „II/318 Častolovice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.“
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí a v tuzemsku
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na veletrzích nebo veletržních akcích v zahraničí a v tuzemsku v letech 2020 a 2021 - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele i dle návrhu stánku MZe), ...
Antianemika 2019
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Biologická léčba IX - NATALIZUMAB, DIMETHYL-FUMARÁT
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 2 části. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 5 ks nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele. Zakázka je rozdělena na dvě části. Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou ...
Mobilní digitální mikroskop
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu mobilního digitálního mikroskopu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
FN OSTRAVA - Výstavba budovy pro psychiatrickou péči – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je přístavba nové budovy psychiatrického pavilonu ke stávajícímu objektu kliniky Tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Nová budova psychiatrického pavilonu bude plně využita provozem Psychiatrické kliniky v rámci Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v zadávací ...
Imunochemický analyzátor
Dodávka imunochemického analyzátoru, opakované průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu nutného pro provoz přístroje po dobu 48 měsíců a poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji.
Traktorové sekačky Bruntál a Opava
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 2 kusů traktorových sekaček.
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v ...
FN Motol -  EVEROLIMUS
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou EVEROLIMUS.
Dodávka technických automobilů pro HZS Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks automobilů z toho: 1 ks - Technický automobil detekční pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil speciální pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil pro zásahy na vodní hladině, 1 ks - Velitelský automobil pro velícího důstojníka (dle technické specifikace).
FN Motol - ADALIMUMAB
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva ADALIMUMAB. Kupní smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k detekci sentinelové uzliny umožňující operatérovi v reálném čase (bez zpoždění obrazu), tj. během operace, detekci a kompletní a bezpečné odstranění mízních uzlin, kontrolu a detekci stavu prokrvení tkání. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a ...
Intubační fibroskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka intubačního fibroskopu pro kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o ...
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Bravčové a hovädzie mäso
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 10 častí. Časť 1. Bravčové a hovädzie mäso Časť 2. Hydinové mäso Časť 3. Mäsové výrobky Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky Časť 5. Mrazené výrobky Časť 6. Ovocie a zelenina Časť 7. Pekárenský tovar Časť 8. Rôzne potravinárske výrobky Časť 9. Vajcia Časť 10. Zemiaky
Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda
Předmětwm veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací – služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Poskytování služeb Helpdesk a technická podpora
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v těchto oblastech: a) Služba Helpdesk - uživatelská podpora první úrovně pracovníkům zadavatele v lokalitách pracovišť zadavatele v Praze a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí při práci s výpočetní tchnikou, používání kancelářského software a dalších provozovaných aplikací a ...
Zařízení pro měření elektrostataického potenciálu atmosféry
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace zařízení pro měření elektrostatického potenciálu atmosféry se schopností zjišťování výskytu nebezpečných elektrických atmosférických jevů za účelem vybudování systému včasného varování před účinky těchto elektrických atmosférických jevů.
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Praha, Juliska - sportovní hala - výstavba
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.
Mimotělní oběh včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázka je náhrada 1 kusu stávajícího přístroje pro mimotělní oběh, včetně zajištění pozáručního full servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu pro dodaný přístroj.