Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Akumulace energie v A.IMPORT.CZ

Dodávka tak bude zahrnovat: stavební práce a montáž rychlonabíjecí stanice, s akumulací energie, včetně instalace OZE na střeše objektu s přípravou pro instalaci tepelných čerpadel.

Moderní dynamometrické stanoviště

Moderní dynamometrické stanoviště

Vířivý dynamometr schopný brzdit zkoušené zařízení - spalovací motor Řídicí systém dynamometru a systém sběru dat Aktuátor pedálu akcelerátoru E-Gas – elektrický simulátor plynu pedálu akcelerátoru

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli zadávána veřejná zakázka na dodávku, dodávku a výměnu a zpětný výkup gelových akumulátorů blíže specifikovaných dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.

Spotřební materiál zařízení Konica Minolta

Spotřební materiál zařízení Konica Minolta

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tisková zařízení Konica Minolta bizhub 368 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poptávám opravu potahu na slunečníku

Poptávám opravu potahu na slunečníku

Poptávám opravu potahu na slunečníku.

Systém ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS

Systém ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak COMPASS (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné ...

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku

Poptávám náhradní díl na rozbrušovačku, pohonný kuželový pastorek pro rozbrušovačku značky STARQ model: AG 1305.

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého

Poptávám kontejnerované sazenice smrku ztepilého výšky min 50 cm.

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu, včetně instalací a jiných řemesel.

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy

Poptávám kompletní rekonstrukci střechy domu Štefánikova 102/31 ?

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Předmětem zakázky je vybudování nového osobního výtahu v bytovém domě (Novosady 1642, Holešov) a vybudování bezbariérového přístupu do domu směrem od parkoviště (zvětšení otvoru a nové dveře). Nový osobní trakční bezpřevodový výtah s nosností 400 kg bude umístěn v nové výtahové šachtě, která bude vybudována v trojúhelníkovém schodišťovém zrcadle. ...

Elektronizace služeb úřadu

Elektronizace služeb úřadu

Hlavním cílem projektu je řízení oběhu elektronických dokumentů, transparentní kontrola nad hospodařením a vhodné doplnění infrastruktury. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a ...

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace – argon plazmová koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Plasmová koagulace

Plasmová koagulace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Plasmová koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur

Experimentální zařízení pro výrobu celulárních kovových struktur. Elektrická odporová pec pro výrobu celulárních systémů se specifickými parametry.

Dodávka modelů - simulovaný pacient II

Dodávka modelů - simulovaný pacient II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413, dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, ...

Informační systém TSÚ

Informační systém TSÚ

Dodávka nového ekonomického informačního systému vč. implementace a dodání potřebné infrastruktury a koncových zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování podpory provozu po dobu 5 let.

Samosběrný zametač střední - nákup

Samosběrný zametač střední - nákup

Předmětem VZ je dodávka 4 ks samosběrných zametačů středních s příslušenstvím určených k zajištění čistoty zpevněných letištních pohybových ploch, zejména jejich odbavovacích a odstavných ploch, sběrem kovových částic nebo odhrnováním sněhu, velkoplošným zametáním se sběrem smetků a odsáváním kapalin smíchaných i se zbytky rozmrazovacích kapalin ...

Gynekologický vyšetřovací stůl

Gynekologický vyšetřovací stůl

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks gynekologických vyšetřovacích stolů pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir

Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“) v souladu se zadávacími podmínkami.

SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup zemědělské techniky II

SŠ zemědělská Přerov – modernizace, nákup zemědělské techniky II

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka zemědělské techniky – Traktoru, 90 – 100 Hp, autopilot, převodovka s řazením pod zatížením s čelním nakladačem a příslušenstvím - pro zadavatele (OLK), která bude sloužit uživateli (SŠ zemědělská Přerov, Osmek 47, 750 11 Přerov) za pořizovací cenu, která bude hrazena z prostředků dotace IROP. Dodaná ...

Dasabuvir

Dasabuvir

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Dasabuvir pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „zadavatel“) v souladu se zadávacími podmínkami.

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace vybavení poslucháren Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, a to konkrétně učeben: MI, MII a MIII. Předmět plnění představuje zejména výměnu lavic a sedáků, tabulí, AV techniky, katedry, včetně výměny podlahové krytiny, nutných úprav prostor a rozvodů elektrické energie s napojením na ...

(záznamy 151/175 z 1667)  strana 7 / 67