UTB – Systém pro rychlostní snímání teplotních jevů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro rychlostní snímání teplotních jevů na povrchu pryžových materiálů, pořizovaný pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova zdravotného strediska v obci Dvory nad Žitavou v rámci ktorej vznikne moderné centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti v obci. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sa skladá z troch stavebných objektov- objektu Zdravotného strediska, objektu Detského lekára a objektu Lekárne. ...
Pytel na prádlo
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Mariánské hradby, Praha 1 a Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění opravy vozovky části přilehlých chodníků, včetně opravy odvodňovacího zařízení v ul. Mariánské hradby v úseku Chotkova – Jelení. Povrch vozovky je asfaltový, povrch chodníku je mozaika, povrch odvodňovacího žlabu tvoří žulová a mramorová velká dlažba.
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u
Dodanie a šitie lesníckych rovnošiat a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa , vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Množstvo/rozsah zákazky bude špecifikovaný v ...
Poptávám výměnu brzd na osobním voze značky Citroën
Poptávám výměnu brzd na voze Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI 66kW.
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky
Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Stavební úpravy komunikace ve školním statku – I. etapa a II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace, vybudování oplocení, oprava vodovodu, vybudování nového chodníku pro pěší a nové vedení veřejného osvětlení na území bývalého školního statku v Cukrovarské ulici ve Vyškově.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 600 ks kompostérů k přípravě kompostu z organických odpadů.
P+R Běchovice - střed, Praha 21
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba dočasné manipulační plochy navržené dle standardů kvality provozování malých P+R z důvodu rozšíření plošné nabídky parkovišť pro kombinované cesty ve vazbě na železnici.Stavba se rozprostírá na katastrálním území Běchovic, v těsné blízkosti železniční stanice Praha - Běchovice střed a stávající ...
Rozvaděč Otrokovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.
Čistenie vozidiel MHD
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných ...
Dodávka – Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejné zakázka je rozdělena do 9 částí a nabídky musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci pro každou část veřejné zakázky.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu jednoho roku, a to za podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Odvoz a ...
Dodávka přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 zdravotnického přístroje pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin včetně uzavření servisní smlouvy na zajištění pozáručního servisu a smlouvy pro dodávky spotřebního materiálu. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka léčivého přípravku oxid dusnatý
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky registrovaného inhalačního oxidu dusnatého (Nitrogenii oxidum - NO) 400 ppm mol/mol nebo mol 800 ppm mol/mol v 10 litrové tlakové lahvi. Blíže viz zadávací podmínky.
Transportní ventilátor pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka transportního ventilačního přístroje pro kardiochirurgické oddělení v počtu jednoho kusu s příslušenstvím, včetně -dopravy zboží do místa plnění, -montáže zboží, -instalace zboží, -uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, -provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle ...
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na Letišti Přerov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka leteckého paliva JET-A1 a AVGAS 100 LL a dále skladování leteckého paliva F-34, dodávaného zadavatelem, na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro všechny 3 druhy leteckého paliva
Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci Zakřany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace na návsi obce Zakřany a převedení splaškových vod pomocí čerpací stanice a výtlaku do stávající splaškové kanalizace, intenzifikace nevyhovující ČOV.
Pravidelné revize elektrických instalací
Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
Jestřabí Lhota ČOV a splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Jestřabí Lhota ve Středočeském kraji.
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb a zhotovení programového díla dodavatelem pro rozvoj stávajícího informačního systému pro správu registračních procesů a poskytování servisních služeb a služeb podpory software v rámci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako zadavatele.
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC
Predmetom zákazky je : oprava vozoviek na cestách I. triedy v správe SSC (veľkoplošné aj lokálne) výmenou degradovaných vrstiev vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok. Verejný ...
Dodávka silové elektřiny pro odběrná místa metra a tramvaje
Zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině vysokého napětí odpovídající hodnotě 1 až 52 kV včetně do odběrných a předacích míst zadavatele, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně odpovědnosti za ...