Informační systém – Evidence správy odvodů (IS ESO)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je: vývoj, implementace (tj. nasazení systému v prostředí Finanční správy ČR) a dodání Informačního systému pro správu odvodů za porušení rozpočtové kázně na stávajícím jádru, kterým zadavatel disponuje, tzv. „informační systém Evidence správy odvodů“ s akronymem ESO, napojení na spisovou službu ...
Reklamní materiály a ceny pro DSMC
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění promo a reklamních předmětů a materiálů pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v České republice.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
GŘ OL – Chladící a mrazící skříně
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Oplachové a perfúzne roztoky
Predmetom zákazky je dodávka oplachových a perfúznych roztokov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Multifunkční sportovní a kulturní centrum- křižovatka 4. brána BVV –  dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení společného, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů pro vydání dokumentace. Dokumentace bude ...
B02B – Vitamin K a jiné hemostatika, parenterální, lokální
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků – vitamin K a jiná hemostatika, parenterální, lokální dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace
Aparatura pro zpracování dat z optických experimentů
Předmětem zakázky je nákup sestavy zařízení pro vybavení laserového a optického pracoviště pro specializovaná praktika na Katedře fyziky, FJFI ČVUT v Praze. Bližší popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Ultrazvukové přístroje na Urologickou kliniku - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 ...
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je zabezpečení úklidových, recepčních, pokojských a prádelenských služeb a venkovních úklidů v ubytovně Heyrovského čp. 1213, Hradec Králové.
Sterilizátory pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks parních sterilizátorů a 1 ks plazmového sterilizátoru pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – ...
Extruzní granulační linka polymerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka extruzní granulační linky polymerů určené ke kompaundování.
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji
Jedná se o provádění běžné údržby, která zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o práce jako čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo ...
Dodávky elektřiny 2020 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Údržba, servis a revize výtahů v BD Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná údržba, servis a revize výtahů v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Gamasonda pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks gamasondy pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické ...
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele ( řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Traumatologické implantáty
Předmětem zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky spotřebního materiálu – traumatologických implantátů (dále také „zboží“) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. včetně výpůjčky sad nástrojů a sad implantáttů po dobu platnosti smlouvy na ...
FaF UK – Rotační vakuová odparka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Ultrazvukový přístroj pro vyšetření prsů
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka ultrazvukového přístroje pro vyšetření prsů pro Radiodiagnostickou kliniku VFN a 1.LF UK - Centrum diagnostiky chorob prsu – V. Polaka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle ...
Ultrazvuky pro Nemocnici Prostějov
1 ks ultrazvuk anesteziologický a 1 ks ultrazvuk operační pro diagnostiku metastáz. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – "Minimální technická specifikace", které jsou volně dostupné na profilu zadavatele.
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
B01AD -  antiagregancia
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků – antiagregancia KROMĚ HEPARINU, PARENTERÁLNÍ, dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.