Brno, Vinohrady – propojovací vodovodní řad DN 300 a rekonstrukce vodovodu v kolektoru
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řad DN 300 mm v délce 449,4 m mezi ulicí Čejkovická a vodovodním řadem DN 600 mm na ulici Vlkova. Současně s tím bude provedena rekonstrukce vodovodu v kolektoru Vinohrady, a to včetně armatur a přípojky pro nemovitost Mikulovská 9. Vodovod bude v kolektoru rekonstruován v profilu DN 300 a v délce ...
Stomatologické soupravy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů stomatologických souprav včetně 8 kusů stomatologických ordinačních židlí.
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021
Overenie účtovnej závierky za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021 zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o účtovníctve) a v zmysle účtovných postupov pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky ustanovených vo forme Opatrenia Ministerstva ...
Poptávám přepravu zboží do Francie
Poptávám přepravu do Francie: Adresa: 55 Boulevard de Chateaudun, 450 17 Orléans, 9 palet 120x80x150 do výšky, celková váha 4 tuny. bezpečné zboží - papírové diáře.
Dodávka dílčího přístrojového vybavení
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Poptávám zhotovení snímatelných potahů na sedací soupravu
Poptávám zhotovení snímatelných potahů na sedací soupravu, ušití 2 sad snímatelných potahů na sedací soupravu - látku mám, sedací souprava je velká, tvar L, posuvné zádové opěrky, nastavitelné opěrky na ruce, roztahovací, s úložným prostorem. Také potřebuji ušít 2 větší polštáře ze stejné látky a k nim také 2 náhradní potahy (pokud zbyde dostatek ...
Dodávka kompletního materiálu pro Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu Zadávací dokumentace.
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění rozvoje stávající elektronické spisové služby zadavatele dle aktuálních požadavků na funkcionalitu dle potřeb MŽP a jeho rezortních organizací, zajištění servisní a uživatelské podpory nad rámec legislativních úprav a počínaje dnem 1. 12. 2022 zajištění legislativních úprav a podpory, a to na dobu ...
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem realizace veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra (dále také jen „IVC“) Třinec, Ostrava - Jih a Nošovice. Rozsah prováděných servisních ...
Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI
Predmetom zákazky s názvom "Spotrebný materiál do zariadení tlačového systému OKI" je: - dodávka originálnych tonerových náplní a spotrebných materiálov do zariadení OKI, vrátane dopravy tonerových náplní a spotrebných materiálov do miesta dodania - jednotlivých pracovísk obstarávateľa; - bezplatný odber použitých tonerových náplní a ...
Rekonštrukčné stavebné práce vrátane dodávky a montáže osobného výťahu pre CIZS mesto Vysoké Tatry
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania a montáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo Zdravotechnika - zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová, Vzduchotechnika, ...
Zdravotní zabezpečení sportovních reprezentantů a vrcholných sportovních akcí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb zdravotního zabezpečení sportovních reprezentantů ČOV, tj. sportovní reprezentace České republiky, zahrnující reprezentační sportovce připravující se na vrcholné sportovní akce a najmenované skrze subjekty sdružené ve spolku Český olympijský výbor, a smlouvy o poskytování služeb ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR III
dodávka 8 (slovy: osmi) kusů aktivních prvků jako obměna současných zařízení sítě a poskytování záručního servisu v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR - Dokumentace
Zpracování projektové dokumentace bouracích prací ve smyslu § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen DBP). Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech souvisejících a vedlejších výkonů (dále jen ...
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Vypracování projektové dokumentace na energetická opatření v areálu MŠMT
Předmětem plnění této smlouvy je zpracování vícestupňové projektové dokumentace, obsahující výkresovou projektovou část a soupis stavebních prací včetně výkazu výměr, která bude obsahovat návrh opatření na zlepšení energetické náročnosti budov MŠMT. Projektová dokumentace bude respektovat příslušná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní ...
Dodávka a implementace vybraných nástrojů kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladno
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí cíle zadavatele spočívající v zajištění fyzické bezpečnosti stávajícího umístění aktivních prvků infrastruktury včetně technologického centra dostatečnou ochranou pro prokazatelnou identifikaci kybernetických bezpečnostních událostí a řešení a řízení přístupových oprávnění pro různé informační systémy.
Výběr provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií
Nadlimitní koncese na služby. Cílem zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je vybrat odborného správce a provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií ve městě Světlá nad Sázavou, sestávající zejména z kotelny Na Bradle, tj. její stavební části a zdrojů tepelné energie, rozvodů tepelné energie, domovních předávacích stanic a dalšího ...
PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Šport park Pltníky – I. etapa
Predmetom zákazky je výstavba areálu ŠPORT PARK PLTNÍKY 1. Etapa, ktorá rieši napojenie športovej zóny na inžinierske siete a zázemie tréningového futbalového areálu. Ako zázemie tréningovej plochy budú slúžiť objekty pre hráčov, divákov a správu areálu. Jedná sa o šatne, hygienické zariadenia, tribúny, zariadenia správy areálu a objekty pre ...
Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Plavecký bazén Domažlice - interiér
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Plavecký bazén Domažlice - interiér“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o., se sídlem Újezd 409/19, Praha 1, PSČ 118 00, IČ 03174298, duben 2019, zak. číslo 02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3).