Ventilátory na umelú ventiláciu
Predmetom dodávky je nový nepoužívaný tovar- Ventilátory na umelú ventiláciu, ktorý je určený na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. -Servoventilátor najvyššej triedy -Prenosný servoventilátor -Transportný ventilátor -Vysokofrekvenčný servoventilátor Opis požadovaných minimálnych ...
Přímořské ozdravné pobyty pro klienty OZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění přímořských ozdravných pobytů, a to prostřednictvím poskytovatele služeb, který bude povinen zajistit organizaci ozdravného pobytu včetně zajištění účasti poskytovatele souvisejících zdravotních služeb a včetně zajištění léčiv a zdravotnického materiálu, v termínech červen-září v letech ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik V
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.17 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ROMIPLOSTIM o síle 250 MCG po dobu 2 let.
Celně deklarantské služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb propuštění zásilek nízké hodnoty do režimu volného oběhu v rámci zvláštního celního režimu, které mají plnit funkci výpomoci deklarantům zadavatele v průběhu celního řízení ve zvláštním režimu.
Poptáváme truhlářské práce
Sháníme truhláře, který by nám v horní části výlohy dokázal vybudovat výklopné okno (jako se používají např. ve sklepech), které by se vyklápělo dovnitř do provozovny. Okno by bylo ve výloze nad dveřmi - část výlohy by se přetvořila na okno, viz. plánek. Při vybudování okna by se nesmělo zasahovat do zdiva, pouze do dřevěného rámu výlohy. ...
MOÚ BRNO - vybudování serverovny 3
1) Předmětem veřejné zakázky je vybudování serverovny 3 v sídle zadavatele veřejné zakázky a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy o dílo) a přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby).
Poptávám zámečnické práce
Potřebuji otevřít garáž, ztratila jsem klíč. Je tam vložka CES, pravděpodobně to bude proti odvrtání. Půjde to otevřít? Kolik by jste si účtovali? Prosím odpověd' na mail, špatně mluvím do telefonu. Děkuji.
FZŠ - Technický automobil hm. k. M
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu hm. k. M (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Poptáváme dodávku elektrokotle
Poptáváme firmu, která nám navrhne kvalitní elektrokotel vč. ohřevu TUV, vč. výpočtu kompletních nákladů, tj. pořizovací cenu elektrokotle + bojleru, a následně předpokládanou spotřebu u nezatepleného patrového RD, oproti např. kotli na pelety s následnou nutností opakovaného pořizování pelet atd. Volat můžete PO-PÁ 13 – 16 hod.
Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Psychiatrická péče - sprchovací lehátka a toaletní křesla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků - sprchovacího lehátka a toaletních křesel pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby ...
Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích
Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer a MS Edge Chromium, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením ...
IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřební materiál pro realizaci vybraných imunoanalytických vyšetření spojené s výpůjčkou imunoanalytického analyzátorů (CLIA) včetně UPS a dalšího potřebného zařízení.
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ“ je novostavba přízemního objektu s jedním podzemním podlažím. V 1. nadzemním podlaží bude ve vstupní hale umístěna pokladna, informační pult a prodej suvenýrů. Hala bude umožňovat úkryt návštěvníků jeskyně a chráněné oblasti. Z tohoto vstupního ...
Modernizace komunikací II. třídy P12 B - část 1
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji v celkové délce 5,773 km. Modernizovat se budou komunikace II/122, II/147 a II/159. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisech prací.
Pojištění majetku klasických elektráren - EXCESS
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Dodávky spotřebního laboratorního materiálu
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu - laboratorního vybavení. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 36 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník ...
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu existujúcej budovy s prístavbou v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného ...
Investícia do lesníckych technológií na výrobu a spracovanie lesnej štiepky ako lesného produktu
Predmetom zákazky je dodávka mobilného štiepkovača za traktor, traktora s lesníckou úpravou a čelným nakladačom a vyklápacieho návesu.
Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice
Předmětem navrhované stavby je vybudování bytového domu. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné ...
LP s obsahem albuminu 5% 250ml
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem albuminu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.