Oprava geometrických parametrů koleje 2020
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Oprava geometrických parametrů koleje 2020, soupis položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí ...
Nemocnice na Bulovce - intenzivní lůžko pro pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu
Předmětem VZ je dodávka infekčního boxu kategorie BSL 3 pro intenzivní lůžko pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu. Ve vyhrazené části 4.NP infekčního pavilonu nemocnice Na Bulovce bude vybudován infekční box, vedený ve třídě BSL3, pro pozorování, resp. léčení pacientů s podezřením na vážná infekční onemocnění typu Ebola, ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Modernizace dopravního značení, II. etapa Chlumecká, Praha 14
Předmětem plnění je realizace dopravního značení komunikace Chlumecká, v úseku od křižovatky s dálnicí D0 (Pražský okruh) až do ulice Poděbradské do místa rozpojení Poděbradské ulice a ulice Kolbenovy. Jedná se především o uvedení orientačního dopravního značení do souladu s Vyhláškou č. 294/2015Sb. Součástí je úprava dopravního značení přilehlých ...
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních - opakování
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních včetně měsíčních paušálních poplatků za servis a současně i činností a služeb mimo paušální poplatek.
Nájem serverů a souvisejícího HW a SW na 24 měsíců pro CyberSOC
Předmětem veřejné zakázky je dodávka služby - nájmu serverů a souvisejícího HW a SW na období 24 měsíců, v rámci projektu „Rozšíření a provoz specializovaného centra kybernetické bezpečnosti CyberSOC“. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Lesné prieseky - údržba koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení
Výkon údržby koridorov 22 kV a 110 kV vzdušných vedení. Hranice koridoru vedenia sú vymedzené hranicou ochranného pásma vzdušného vedenia. Údržba koridoru spočíva vo výkone nasledovných činností: - Ručné, alebo strojné (frézovanie, mulčovanie, kosenie) odstraňovanie porastov, stromov a kríkov rastúcich v koridore vedenia, - Orezávanie korún ...
Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove
Obnova a rekonštrukcia budovy OU Michal na Ostrove pre zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
High-end pásková knižnica a rozšírenie SAN prepínačov
Predmetom zákazky je dodanie novej high-end páskovej knižnice s predpokladom využitia/presunu existujúcich páskových mechaník IBM TS1140 aktuálne inštalovaných v páskovej knižnici IBM TS3500 do novej páskovej knižnice a rozšírenia SAN prepínačov, ktoré spĺňajú uvedené technické špecifikácie, vrátane ceny za hardvérovú podporu ako aj služieb ...
Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. ...
UTB – Nákup laserové tiskárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér Produktový design a ateliér Digitální design, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
EFSA - CDN – Klimatizace II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dodávka vybavení projektu Jdeme do toho s Kybernou
Část A - Notebooky Část B - Programovatelné jednotky a rozšiřující sady k programovatelným jednotkám Část C - 3D tiskárny
USAR robot with manipulation arm
Předmětem veřejné zakázky je dodání mobilního robotu s manipulační robotickou rukou. Poptávaný robot je střední velikosti s vysokou průchodností obtížným terénem a schopným sjet i vyjet schody. Otevřené programové rozhraní je nutností, jelikož robot bude sloužit pro výzkum počítačových algoritmů v oblasti autonomní robotiky a manipulace. Robot ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020. Soupis položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.
Bevlava - Cyklotrasa Bečva - Vlára - Váh, úsek Horné Srnie
Výstavba cyklotrasy v dĺžke 1 362,95m, o celkovej ploche 3 495,10m 2. Projekt rieši nasledovné objekty: SO 01 cyklistická komunikácia; SO 02 lávka cez rieku Vlára.
Úklid budovy školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu a čištění budov zadavatele.
Jednorázové pláště a oděvy
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky jednorázových plášťů a oděvů na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze ZD, specifikace
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologické pracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v ...
Poptávám instalaci motorického ovládání závěsů
Poptávám instalaci motorického ovládání závěsů. Měl bych zájem o motorické ovládání dvou závěsů, event. dvou závěsů a dvou záclon.
Zdravotnické vybavení, Slovinsko
Prosím o informaci: Prodáváte zdravotnické vybavení, jako jsou lékařské masky s elastickou tkaninou, masky FFP2, FFP3 s ventilem EN 149, také ochranné brýle proti mlze EN 166? Prosím o nabídku na množství: 50 000. S přátelským pozdravem Olga Japelj ŠČIT Japelj Simon s.p. Velika Ligojna 16 1360 Vrhnika Slovenia Tel.: (+386) (0) 1 ...
Grafický systém
Predmetom obstarávania je rozšírenie špecializovanej mediálnej technológie potrebnej k zabezpečeniu štúdiovej grafiky a automatizácii grafických komponentov pre vysielacie pracoviská RTVS ako aj rozšírenie vizualizácie športových udalostí vizuálna analýza divácky atraktívnych športových udalostí (interne nazývaný systém - elektronická ceruzka) v ...
NKP SZ Vimperk - HZ Vimperk, Muzeum Vimperska - AV vybavení, grafika, produkce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění instalace a realizace expozice Muzea Vimperska, „Inspirující krajina, historie, lidé, umění a tradice Vimperska“, která je realizována dle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO 45308616. Do zajištění ...