Akátové dřevo, Rakousko

Akátové dřevo, Rakousko

Kolik stojí 11 prostorových metrů akátového dřeva?

Dřevo, Rakousko

Dřevo, Rakousko

Prosím o nabídku na 12 kubickým metrů (nebo v bednách) bukového nebo dubového dřeva, sušené, v délkách 25 cm. Dodání do 1210 Vídně, Glangasse 8A (okraj města Vídně sever)

Mosazné armatury, el. komponenty, Indie

Mosazné armatury, el. komponenty, Indie

Vyrábíme mosazné výrobky jako mosazné sanitární předměty, mosazné armatury, mosazné elektrické komponenty, matice, šrouby podložky, vložky. Dále navrhujeme a vyvíjíme mosazné předměty podle požadavku zákazníka odlitím nebo soustružením. Hledáme obchodní spolupráci. Katalog katalogů našich různých výrobků se specifikací v příloze. Navštivte naše ...

Komunitné centrum Kružlová

Komunitné centrum Kružlová

Objekt SO01 na parcele č. 172/10. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný dvojpodlažný objekt slúžiť ako samostatná prevádzková jednotka (Komunitné centrum)

Poptávám dodávku replik dveří

Poptávám dodávku replik dveří

Poptávám repliky dveří s moderním zabezpečením a ocelovým rámem s finální podobu dřeva. Děkuji (Praha 10).

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Poptáváme přepravu traktoru z Finska

Poptáváme přepravu traktoru z Finska

Poptáváme dopravu traktoru Zetor z Finska Lohja 098100 do Protivína 39811. Děkuji.

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptávám výrobu ocelové konstrukce

Poptáváme realizaci patra z poloroštů, včetně nosné konstrukce a schodů. Polorošty požadujeme pozinkované. Nosnost podlahy 300 - 500 kg na metr čtvereční. Rozměr patra je 53 m x 15 m, výška patra nad podlahou 3,5 metru. Včetně zábradlí o délce 53 m a okopového plechu o délce 53 m. Schodiště bude dvojí, na každé straně jedno.

Dodávka Behaviorálního systému s kalorimetrem pro FAPPZ ČZU

Dodávka Behaviorálního systému s kalorimetrem pro FAPPZ ČZU

Předmětem je dodávka behaviorálního systému s kalorimetrem, který měří spotřebu energie pod vlivem stresu a dalších podnětů. Systém musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Předmět plnění je blíže vymezen v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace

Obecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania

Obecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania

Obecný úrad Hradište zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania

Poptávám náhradní díl na automobil značky Audi

Poptávám náhradní díl na automobil značky Audi

Poptávám plovák na vůz Audi A4 1,6 benzin rv,1997.

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží

Hledáme pracovníky pro provádění elektromontáží v Králíkách (okr. Pardubice) pro termín červenec až říjen 2018

Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a zařízení. Zejména se jedná o velké laboratorní přístroje, mikroskopy, rotační mikrotom, sterilizátor, drobné laboratorní přístroje. Zakázka je z důvodu dodržení zásad dle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na 6 samostatných částí. Dodavatel je oprávněn podat ...

Nákup technologického zariadenia

Nákup technologického zariadenia

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologického výrobného zariadenia nevyhnutného na modernizáciu a rozšírenie produkcie spoločnosti spolufinancovaná z Operačného programu Výskum a inovácie.

Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu

Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu

Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi: V časti 1: Stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukčných prác interiéru kultúrneho domu. Projektová dokumentácia pozostáva zo 6 častí: a)Stavebno-technické riešenie ...

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny, Technická univerzita vo Zvolene

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny, Technická univerzita vo Zvolene

Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa výkresovej dokumentácie Riešenie kúpeľní, WC a chodby, Vysokoškolský internát TUZVO, informatívnych pôdorysov pôvodného stavu podlaží a výkazu výmer. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení v Študentskom domove Bariny, Technickej univerzity vo Zvolene. Jedná sa o budovu s ...

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Hlavní město Praha – kód NUTS CZ010, Městská část Praha 14 – kód ZÚJ 547361

Bezbariérové dvojihrisko na Slávií

Bezbariérové dvojihrisko na Slávií

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Bezbariérové dvojihrisko na Slávii, spracovanej projektantom Ing. Miroslavom Schronerom v 03/2018. Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia jednej súvislej hracej plochy na plochách súčasných ihrísk s označením 4 a 5, súčasťou stavebných prác bude odstránenie jestvujúcich ľahkých ...

Kompostéry

Kompostéry

Predmetom zákazky je dodanie 600 ks kompostérov s objemom 900 l pre použitie v domácnostiach a 15 ks kompostérov s objemom 1 400 l pre potreby obce.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Beton Hronek s.r.o. na adresu Ohrazeníčko 23, 370 06 Ledenice (České Budějovice), v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009735. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je ...

Sociální bydlení města Liberce - stavební práce Bytový dům F

Sociální bydlení města Liberce - stavební práce Bytový dům F

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce bytového domu a přilehlého pozemku v Liberci III – Jeřáb, Žitavská 393/6, (stojící na p. p. č. 4100, 4101/1, 4101/2 v k. ú. Liberec) se stávajícími 6 bytovými jednotkami, kdy rekonstrukcí vznikne 11 bytových jednotek, v rámci akce „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce ...

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/483 Mořkov - průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/457 v délce cca 6 630 m, a to v úseku od křižovatky na obec Sádek, přes Osoblahu, až po hranici s Polskou republikou. Stávající směrové a výškové poměry zůstanou zachovány. Stavba je rozdělena na úseky nacházející se v intravilánu a extravilánu. Extravilán v km 71,350 00 – 76,424 81 a km 77,766 ...

Rekonstrukce laboratoří - opakování

Rekonstrukce laboratoří - opakování

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových laboratoří a podpůrných laboratorních a výukových prostor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb společnostmi BREAK POINT, spol. s.r.o., ...

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Stavba bude realizovaná v jednej časovej etape a bude tvoriť jeden realizačný celok rozčlenený na stavebné objekty takto: SO-01 Prestavba a prístavba objektu; SO-02 Asanácia; SO-03 Spevnené plochy a komunikácie;SO-05 Vodovodná prípojka a vonkajší ...

(záznamy 451/475 z 1581)  strana 19 / 64