Hydraulický ohraňovací lis

Hydraulický ohraňovací lis

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Hydraulický ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové sportovní haly s lezeckou stěnou.

Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa

Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa

Predmet zákazky tvoria dva logické celky: Logický celok č. 1: Linka na spracovanie bravčového a hovädzieho mäsa so zameraním na výrobu tradičných domácich výrobkov - 1ks Logický celok č. 2: Zariadenie na spracovanie mliekárenských výrobkov - 1ks Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Vertikálne CNC frézovacie 3-osé centrum + príslušenstvo

Vertikálne CNC frézovacie 3-osé centrum + príslušenstvo

Predmetom obstarávania je dodávka špeciálnych technologických zariadení ako súčasť rozširovania výrobného procesu v prevádzke spoločnosti BW Hydraulics a.s. o výrobu hydraulických komponentov. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Inovatívna aplikácia pre spoločnosť KVIKER s.r.o.

Inovatívna aplikácia pre spoločnosť KVIKER s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie tovaru- softvéru pre projekt: "Inovatívna aplikácia pre spoločnosť Kviker, s.r.o."

Hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečujúce manažment dát pre biobanku

Hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečujúce manažment dát pre biobanku

Predmetom zákazky je dodávka BIG Data úložiska, ktoré plnohodnotne zabezpečí odladenú bázovú platformu s implementovanou požadovanou funkcionalitou, umožňujúcou v ďalšej etape spracovanie dát kognitívnou analytikou, schopná prijímať a ukladať zhromažďované dáta od momentu uvedenia do prevádzky, ako autonómny archivačný uzol.

Hledám dodavatele plynu

Hledám dodavatele plynu

Hledám dodavatele plynu.

Poptávám opravu solárního systému

Poptávám opravu solárního systému

Poptávám opravu solárního systému (výměna vadných ventylů na střeše), Otrokovice.

Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

Jedná sa o realizáciu projektu skvalitnenia vzdelávania v obci Jacovce. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy, ich vedomosti a zručnosti pre potreby trhu práce a ich budúceho uplatnenia sa na ňom. Pre predpokladaný nárast počtu detí je nutné zlepšovať možnosti na vzdelávanie. Projekt cielene podporuje ...

UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu

UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Inovatívny Panel Slovtech

Inovatívny Panel Slovtech

Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava

Predmetom zákazky je vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie: Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava, ktorá navrhne a posúdi varianty možného riešenia vybudovania zázemia pre zabezpečenie odpadového hospodárstva a čerpania pohonných hmôt na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj (spolu s identifikáciou doplnkových služieb ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti CENTEX RS, spol. s r.o. technologickou inováciou

Zvýšenie konkurencieschopnosti CENTEX RS, spol. s r.o. technologickou inováciou

Predmet zakazky pozostava z 13 logických celkov: Logický celok č. 1: Fréza 1 ks Logický celok č. 2: Rozvod vzduchu s pneumatickým náradím 1 ks Logický celok č. 3: Montážny priestor 1 ks Logický celok č. 4: Odsávanie výfukových plynov 2 ks Logický celok č. 5: Olejové hospodárstvo 5 ks Logický celok č. 6: Vyvažovačka kolies 1 ks Logický celok ...

Kontejner pěnový - II

Kontejner pěnový - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru pěnového (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti KLASTER s.r.o.

Inovácia výrobného procesu spoločnosti KLASTER s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie: Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a nerezových materiálov - 1 ks

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Vnútorné vybavenie ZŠ Zuberec

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami

Zberný dvor v Trebišove – technické vybavenie

Zberný dvor v Trebišove – technické vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v Trebišove.

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov

Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera

Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera

Výrobná linka na produkčný proces potlače plagátového, baliaceho a termotransferového papiera. Technológia pozostáva z podávača, tlačiarne, sušiča a rezacieho zariadenia v jednej kontinuálnej linke, bez potreby zásahu človeka v ktoromkoľvek z týchto procesov.

Poptávám dodavatele hotových chlazených polévek

Poptávám dodavatele hotových chlazených polévek

Poptávám dodavatele hotových chlazených polévek pro rychlé občerstvení. Můžete mě prosím kontaktovat pro bližší informace? Děkuji Pospíšil.

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle značky Protherm +revizi komína

Vybudování experimentální dietní kuchyně

Vybudování experimentální dietní kuchyně

Dodávka, montáž, instalace, elektro revize, instruktáž obsluhy a uvedení do provozu experimentální kuchyně, která má zajistit materiální a technickou infrastrukturu pro výuku studijního oboru „Nutriční terapeut“ na 3. LF

Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno

Kompostéry pre obec Nitrianske Pravno

Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na použitie, informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

18126 - I/57 Fulnek - Životice

18126 - I/57 Fulnek - Životice

Jedná se o provozní škody na silnici I/57 v části Fulnek - Životice, km 76,500 – 83,300 p.staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP. Plánovaná oprava bude provedena v úseku dlouhém cca 6 800 m odfrézováním v tl. 100 mm a provedením metody REMIX - vrstva ACP 16 R tl. 60 mm, nanesením ...

Silnice III/4832 – rekonstrukce OZ v obci Žilina u Nového Jičína v km 2,750 až 2,880

Silnice III/4832 – rekonstrukce OZ v obci Žilina u Nového Jičína v km 2,750 až 2,880

Předmětem veřejné zakázky je zajištění stability koruny silničního tělesa silnice III. třídy č. III/4832 v obci Žilina u Nového Jičína. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pro zajištění stability koruny silničního tělesa silnice III. třídy č. III/4832 v obci Žilina u Nového Jičína, nad VT Jičínka, která vede ve směru Nový Jičín – Žilina ...

(záznamy 451/475 z 1294)  strana 19 / 52