Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE

Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE

Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie vzdelávacieho obsahu v oblasti DATA SCIENCIE a poskytnutie licencie na jeho užívanie pre teoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl v odborných predmetoch: 1.Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát 2.Predmet Aplikácie metód strojového učenia a analýzy dát Súčasťou ...

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a ...

Dodávka komponent pro rozdružování materiálů

Dodávka komponent pro rozdružování materiálů

Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na čtyři části, a to na ...

Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna

Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory a servis po dobu jednoho roku na zajištění služeb technické podpory produktů Oracle pro zajištění provozu aplikací, které vyžadují ke svému chodu tento databázový a aplikační stroj. V rámci podpory je dodáván upgrade a update instalovaných produktů ve formě změn a doplňků (patch, ...

Zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké Předměstí v Táboře

Zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké Předměstí v Táboře

Dodávka tepelné energie pro bytové domy, pomocí stávajících rozvodů v majetku zadavatele jako centrální rozvod tepla. Dodávka je rozdělena do dvou etap a dvou lokalit s odlišným termínem zahájení dodávky tepelné energie tj.: - 1. etapa - lokalita Sídliště Nad Lužnicí (lokalita VS 31 a VS 34), přičemž dodávka tepelné energie bude zahájena ...

Nákup termokamer včetně příslušenství

Nákup termokamer včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 26 ks termokamer včetně příslušenství za účelem vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pomocným zařízením při pátracích a záchranných akcích při mimořádných událostech k vyhledávání ohnisek požárů, osob nebo předmětů v prostorech a stanovení orientační teploty předmětů, stěn a prvků konstrukce ...

Prístroje na validáciu a servis

Prístroje na validáciu a servis

prístroje na validáciu a servis. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1).

Dodávka zařízení

Dodávka zařízení

Dodávka, instalace, uvedení do provozu Axiálně-torzní servohydraulický zkušební stroj a zaškolení obsluhy v souladu s přílohou č. 1 zadávacích podmínek, Dodávka Time-resolved particle image velocimetry (PIV) systému v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek.

Poptávám trvalku Svíčkovec

Poptávám trvalku Svíčkovec

Poptávám trvalku Svíčkovec v růžové barvě. Děkuji.

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace instrumentace MaR na ropovodu DR, IKL a CTR

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace instrumentace MaR na ropovodu DR, IKL a CTR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na servis, opravy a kalibrace MaR na ropovodu DRUŽBA, IKL a CTR Nelahozeves

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání – dodávka zařízení a vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a zařízení odborných učeben včetně odborného školení.

Dom folklórnych tradícií a viacúčelová sála

Dom folklórnych tradícií a viacúčelová sála

Stavebné úpravy Domu folklórnych tradícií a Viacúčelová sála, prístavba a zmena účelu užívania RD p.č.109 a 110. Objekt č. 01 je prízemný objekt . Stavebné úpravy objektu pozostávajú z demontáže krytiny /azbestocementové šablóny/ a celého valbového krovu, z demontáže vstupného vonkajšieho schodiska vrátane zastrešenia, z demontáže dreveného ...

Príprava a dodávka celodennej stravy

Príprava a dodávka celodennej stravy

Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nediel, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy. Podrobný opis predmetu zákazky je ...

X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13

X 031 – Ořech, oprava mostu, Praha 13

Oprava mostu. Jedná se zejména o zhotovení nových závěrných zdí, nová spádová vyrovnávací vrstva na NK, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, zhotovení ŽB chodníkových říms, položení celoplošné izolace mostu a vozovkového souvrství, osazení nového zábradlí, sanace podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby.

HW nástroje pro získávání dat včetně dodávky modulů pro CAN-FD II

HW nástroje pro získávání dat včetně dodávky modulů pro CAN-FD II

Předmětem výběrového řízení je dodávka 8 ks HW nástrojů pro získávání dat a dodávka 8 ks modulů pro sledování a měření CAN-FD komunikace včetně balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Digitální planetárium pro Hvězdárnu a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Cílem je do stávajícího sálu s kopulí o průměru 8,6 m vybaveného projekčním planetáriem ZKP-1 instalovat plnohodnotné (360°x min 180°) digitální planetárium s minimálním rozlišením 4K (4096x4096). Předpokládá se, že digitální planetárium bude využíváno k: 1) živým prezentacím (s využitím předpřipravených bloků) o hvězdách a vesmíru (včetně deep ...

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zak. č. 03/18 zpracované v únoru 2018 společností PPS Kania s.r.o. se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 OSTRAVA, IČO: ...

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú zatepľovacie práce stavebné práce predstavujúce zateplenie štítových stien a obvodových plášťov a striech z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.

SZĽH infra - hokejové strelnice

SZĽH infra - hokejové strelnice

Predmetom zákazky je dodanie a osadenie hokejových strelníc.

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov

Verejný obstarávateľ plánuje nákup digitálnej priemyselnej tlačiarne - 1ks spolu so softvérovým balíkom k tlačiarni. Predmet zákazky je spojený s dodávkou tovaru, inštaláciou tovaru a zaškolením obsluhy v mieste dodania predmetu zákazky. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v ...

Parkoviska  ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica

Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica

Časť 1: Parkovisko Tulská 2, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby: Banská Bystrica Tulská ulica 2 - Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulská ...

Výzkum a vývoj výrobní aplikace, mobilní aplikace, a 2 prototypu chytrých hodinek

Výzkum a vývoj výrobní aplikace, mobilní aplikace, a 2 prototypu chytrých hodinek

Předmětem zakázky jsou celkem 3 dílčí plnění, tj. částí: - Vývoj nové uživatelské mobilní aplikace eHelper. - Výzkum a vývoj nové výrobní aplikace výrobního procesu systému eHelper se zapojením odborníků na vývoj výrobní aplikace z výzkumné organizace. - Výzkum a vývoj dvou prototypů chytrých hodinek s bezdrátovým přenosem signálu, které budou ...

Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu Pravenec

Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu Pravenec

Stavebné úpravy na objekte obecného úradu Pravenec

Maintenance licencí Oracle 2019

Maintenance licencí Oracle 2019

Předmětem veřejné zakázky je maintenance (SW podpora) stávajících licencí Oracle ve Skupině ČEZ, zařazených do licenčního modelu Oracle Premier Support, v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

Stavební úpravy – Dvorana Loket, Radniční, Loket

Stavební úpravy – Dvorana Loket, Radniční, Loket

Předmětem zakázky jsou stavební práce při stavebních úpravách stávajícího objektu Městské dvorany v Lokti. Konkrétně se jedná o objekt společenského domu - Městské dvorany v Lokti. Objekt se sestává ze dvou popisných čísel č. p. 312 a č. p. 313, v ulici Radniční, v Lokti, ačkoliv je funkčně propojený a jedná se o jeden objekt. Objekt je nemovitou ...

(záznamy 401/425 z 1581)  strana 17 / 64