Skupinové lety

Skupinové lety

Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií. Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných ...

Technická podpora provozu ŠIS AČR

Technická podpora provozu ŠIS AČR

Předmětem je pořízení služby - zabezpečení technické podpory provozu ŠIS AČR, domény SERVICES.MOCR a USERS.MOCR, podpory hostování aplikací v ŠIS AČR, podpora integrace ŠIS AČR a poskytování služeb ŠIS AČR do ostatních informačních systémů a přizpůsobení (customizace) implementovaných řešení. (viz. ZD)

Licenční práva SAS

Licenční práva SAS

Předmětem zakázky je nákup licenčního práva k těmto licencím SAS®: • produkční licenci SAS® VISUAL ANALYTICS, 32 jader, pro neomezený počet uživatelů na platformě LINUX • testovací licenci SAS® VISUAL ANALYTICS, 8 virtualizovaných jader, pro neomezený počet uživatelů na platformě LINUX • produkční licenci SAS® ENTERPRISE GUIDE, licence pro 9 ...

Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI

Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI

Spotrebný materál - Tonery pre tlačiarne LEXMARK a OKI spotrebný materiál, farebná tlač, tonery, kazety, valce, pásky, tlačiarne LEXMARK, OKI

RTG 1: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - základná verzia

RTG 1: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - základná verzia

Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena Názov predmetu zákazky časť 1: Skupina 4 - RTG 1: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - základná verzia - 4 ks Názov predmetu zákazky časť 2: Skupina 4 - RTG 2: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - vyššia verzia - 6 ks Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti - 2 ...

Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany

Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov pre oddelenie Centrálnych operačných sál a Centrálnej sterilizácie. Dôjde k zmene a úprave dispozície existujúcich priestorov a stavebno-technickej úprave súvisiacej s inštaláciou technického, technologického a energetického vybavenia stavby. Ide najmä o tieto stavebné práce a úpravy: Stavebné a ...

Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032

Rekonstrukce Dlážděné ulice vč. okružní křižovatky a silnice III/18032

Realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu.

RTG 2: RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW

RTG 2: RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW

Röntgeny digitálne pevné sú rozdelené do 5 kategórií. Názov predmetu zákazky časť 1: Skupina 1 - RTG 2: RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW Názov predmetu zákazky časť 2: Skupina 1 - RTG 4: RTG digitálny pevný - podlažný systém, 65 kW, autotracking Názov predmetu zákazky časť 3: Skupina 1 - RTG 5: RTG digitálny pevný - stropný systém, ...

RTG 2: Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW

RTG 2: Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW

RTG digitálne mobilné pojazdné Názov predmetu zákazky časť 1: Skupina 2 - RTG 2: Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW, Názov predmetu zákazky časť 2: Skupina 2 - RTG 3: Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 30 kW, motorický pohon Názov predmetu zákazky časť 3: Skupina 2 - RTG 4: Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 40 kW, ...

I/7 obchvat Loun, oprava komunikace

I/7 obchvat Loun, oprava komunikace

Předmětem zakázky jsou opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/7 v úsecích: 1) úsek I - MÚK Libochovice, Louny východ a MÚK Cítoliby, Louny v e staničení km 45,500 - 49,700; 2) úsek II - Oblouková lávka a MÚK Most, Žatec, Louny západ ve staničení km 49,700 - 51,700.

Nákup pásových zavlažovačů a lineáru

Nákup pásových zavlažovačů a lineáru

Jedná se o dodávku následujících strojů: Pásový zavlažovač délka hadice 520 m a průměr hadice 110 mm - 4 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 620 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 720 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Lineární pivot 1 kus

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností

Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijního pojištění a doplňkových pojištění. Pojištění se ...

Spotřební materiál pro hemodynamiku

Spotřební materiál pro hemodynamiku

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky spotřebního materiálu pro hemodynamiku, a to včetně výpůjčky přístrojů pro hemodynamické monitorování.

Meradlá a meracie prístroje

Meradlá a meracie prístroje

Predmetom zákazky je dodávka meradiel a meracích prístrojov pre výučbu študentov.

I/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, oprava silnice

I/62 MUK Tonaso - Mojžíř - Neštědice, oprava silnice

Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/62 v km 5,772 - 6,684.

I/13 Srbice - Přestanov, oprava silnice

I/13 Srbice - Přestanov, oprava silnice

Předmětem zakázky jsou souvislé velkoplošné opravy asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/13 v úsecích: 1) Srbice v km 100,567-101,258 2) hr.okresu - Přestanov v km 104,340-104,917 3) Přestanov - Chlumec v km 105,269-106,530

Čerstvé mäso a výrobky z mäsa

Čerstvé mäso a výrobky z mäsa

Dodávka hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, sušeného mäsa, nasoleného mäsa, údeného alebo koreneného mäsa a výrobkov z mäsa.

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS

Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to: a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a ...

Poptávám zasklení lodžie

Poptávám zasklení lodžie

Poptávám zasklení lodžie a vertikální žaluzie v Chrudimi.

Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo

Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktoré sa vyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel výkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež v prevádzkach poskytujúcich služby. Zákazka ...

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf

Poptávám servis vozu značky Volkswagen Golf, nové plastové uchycení světel.

NKP SZ Vimperk - Horní zámek Vimperk - probouzení zimního zámku

NKP SZ Vimperk - Horní zámek Vimperk - probouzení zimního zámku

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) Horního zámku, který se nachází v areálu Národní kulturní památky Státního zámku Vimperk. Realizace obnovy zahrnuje Horní zámek, včetně vybraných fasád, Vlčkovu věž a areálové sítě – voda, kanalizace, silnoproud, slaboproud a suchovod. Řešené části Horního zámku budou ...

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO 01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie ...

(záznamy 251/275 z 1293)  strana 11 / 52