Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022

Dodávky IT + AV techniky 2019 - 2022

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - osobních počítačů stolních i přenosných (notebooků, ultrabooků a tabletů), - pracovních stanic, - monitorů, tiskáren a dalšího zařízení souvisejícího s počítači, - dataprojektorů a další audiovizuální techniky, - ...

Ostraha objektu centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.

Ostraha objektu centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálu LOM PRAHA s.p. Centrum leteckého výcviku Pardubice, který je součástí areálu vojenského letiště Pardubice VÚ 2436, Pražská 192, PSČ 530 06.

Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí

Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí

Dodání přístrojů dle specifikace a v počtu uvedeném v zadávací dokumentaci.

Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací

Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací

Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...

Asfaltové emulze pro SÚSPK

Asfaltové emulze pro SÚSPK

průběžné dodávky (vč. dopravy) asfaltových materiálů - rámcová smlouva na 1 rok

Fakoemulsifikační přístroj

Fakoemulsifikační přístroj

Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje pro přední oční segment. . Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.

Servisní služby vybraných RTG modalit

Servisní služby vybraných RTG modalit

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.

Nábytek část 4-INMODOS - opakování

Nábytek část 4-INMODOS - opakování

Předmětem veřejné zakázky je vybavení laboratoří v budovách A a B na VŠCHT Praha laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společnostmi BREAK ...

FN Motol -  TIGECYKLIN

FN Motol - TIGECYKLIN

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

Svozový vůz na odpady

Svozový vůz na odpady

Dodávka nového svozového vozidla s nástavbou s lineárním lisem na svoz odpadů.

Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI

Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...

Dodávka kardiostimulační techniky vč. příslušenství - zavedení dynamického nákupního systému

Dodávka kardiostimulační techniky vč. příslušenství - zavedení dynamického nákupního systému

Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky kardiostimulační techniky vč. příslušenství pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

FN Motol -  IXEKIZUMAB

FN Motol - IXEKIZUMAB

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

Zajištění tiskařských služeb

Zajištění tiskařských služeb

Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější na níže specifikované tiskařské služby, jejichž předmětem je tisk a distribuce či doprava: 2 druhů noviny 2 druhů brožur 1 druhu letáků 4 druhů plakátů Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikovaný v příloze ...

Dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2019

Dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť v roce 2019 pro jednotlivé čerpací stanice Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kdy konkrétní plnění budou poskytována na základě objednávky zadavatelem.

Dodávka stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice

Dodávka stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně stříkaček a injekčních jehel pro jihočeské nemocnice.

Geodetické služby 2019 - 2022

Geodetické služby 2019 - 2022

Předmětem veřejné zakázky je poskytování souboru služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických ...

Dodávky humánních léčivých přípravků V

Dodávky humánních léčivých přípravků V

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami.

Operační prádlo - mikrovlákno

Operační prádlo - mikrovlákno

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačního prádla z materiálu k opakovanému použití dle uvedených specifikací. Dodávky budou realizovány na základě objednávek dle potřeby zadavatele. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek operačního prádla pro ...

Poptávám montáž zámku řadící páky

Poptávám montáž zámku řadící páky

Poptávám montáž zámku řadící páky včetně montáže na vůz značky Citroën C3 r.v. 2017.

Základní škola Hudcova – učebny ZŠ

Základní škola Hudcova – učebny ZŠ

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy dvou stávajících učeben ve 4.NP v objektu základní školy na ul. Hudcova 81/35 v Brně – Medlánkách. Jedná se o stávající počítačovou učebnu č. 408, která bude modernizována na Učebnu digitálních technologií, a stávající učebnu chemie a fyziky č. 410, která bude plošně zvětšena a modernizována na ...

Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou

Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Vrané nad Vltavou podle PROJEKTU. Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu ...

Výběrové řízení na rozšíření výrobního areálu společnosti SALTEK s.r.o.  - Elektroinstalace

Výběrové řízení na rozšíření výrobního areálu společnosti SALTEK s.r.o. - Elektroinstalace

Záměr řeší rozšíření výrobního a vývojového areálu firmy SALTEK zabývající se ochranou proti přepětí. Stavební záměr, kterého se dotýká elektroinstalace, se skládá z několika částí. První je výstavba nové přístavby stávající budovy, kde bude umístěn sklad, logistika, výroba a zázemí zaměstnanců. Další částí je vybudování nové zkušebny vývoje ...

Poptávám motor k vozu značky Citroën

Poptávám motor k vozu značky Citroën

Sháním motor na Citroën Xsara, obsah 1360.

Substancie pre vedecko-výskumné účely

Substancie pre vedecko-výskumné účely

Predmetom zákazky je dodávka substancií pre vedecko výskumné účely vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod., v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: - zabezpečenie dopravy - doprava ...

(záznamy 251/275 z 1032)  strana 11 / 42