CNC obrábacie centrum 5 osé
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to: 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - ...
Poptávám položení kamínkového koberce
Poptávám položení kamínkového koberce TOPSTONE na sokl - oktaj terasy. Rozměr cca 15 x 0,3 m. Termín do konce 05.2019.
Poptávám žitný kvásek
Poptávám žitný kvásek na kyselo.
Poptávám dodávku plastových oken
Poptávám cenovou nabídku na dodávku plastových oken, viz.příloha. Děkuji Raba
Vybavenie učební - Pracovné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Poptáváme zámečnické práce
Obchodní centrum Koloseum v Přerově na Moravě poptává práci s nerez plechem. Jedná se o obložení kovových sloupů na objeku nerez plechem.
Dodávka zařízení pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků
předmětem je dodání subsystému pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků v infračervených optických systémech (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek dle Zadávací dokumentace a příloh č. 1 (závazný návrh Kupní smlouvy) a 2 (Vymezení základních technických podmínek.
CUCAM – Plazmový čistič s příslušenstvím III
Plazmový čistič pro elektronovou mikroskopii je určen pro přípravu vzorků. Obvykle je vybaven adaptéry, které jsou vhodné pro držáky vzorků dodávané se všemi hlavními výrobci elektronových mikroskopů, a jeho výkon lze plynule měnit, což umožňuje řízené a jemné čištění povrchů. Držáky a vzorky ošetřené plazmovým čištěním méně kontaminují vakuum ve ...
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí v predpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok, hračiek, hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačných pomôcok a prostriedkov na rozvoj reči, ...
Termokamery pro modernizaci předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 termokamer vč. příslušenství a souvisejících služeb.
Operativní leasing vozidel pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových dvoustopých osobních a užitkových motorových vozidel kategorie M1 a N1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Příprava a řízení projektu - Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické ...
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019 - první etapa
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických imunologických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídející požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími a v souladu se zadávacími podmínkami pro ...
Dodávky malorozměrových relé – 2019
Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE
Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice ...
WIM 2019 - lokalita D46 - 22,25 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D46 - 22,25 km.
Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice
Předmětem zakázky je výstavba části cyklostezky „Labská stezka č. 2“. Druhá část etapy 2 je nedílnou součástí záměru na dokončení souvislého dálkového tahu na území kraje a řeší prodloužení kvalitní cyklistické komunikace na území obce Křešice (u Litoměřic) z Třeboutic do Nučnic k motorestu, kde na ni navazuje pokračování, zahrnuté již do etapy ...
WIM 2019 - lokalita D6 - 11,16 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D6 - 11,16 km.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá, Opočnice a Vrbice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Ostrá, Opočnice a Vrbice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov - I. etapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Účelového zařízení Plumlov, v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice (699888) dle dokumentace k provedení stavby z 11/2018 (dále jen „DPS“). Náplní díla je příprava území spočívající v demolici stávajících chatek, skrývce ornice, odstranění oplocení a náletových dřevin, dále ...
Nemšová, HK – zmena systému vykurovania
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri zmene systému vykurovania z tuhého paliva na plynné.
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Lánov a dvou částech navazujícího katastrálního území Kunčice nad Labem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Tábor, Klokoty - výstavba parku techniky, garáží a dílen
Zpracování PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru, výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.