Dodávka vozidel a strojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla vč. 2 kontejnerů a užitkového vozidla kategorie M1.
Antikoagulancia 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Dodávky serverů x86
Předmětem veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro zadávaní jednotlivých dílčích zakázek na dodávky serverů x86 do Datových Center Skupiny ČEZ včetně všech licencí potřebných k provozu serverů x86. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a dílčích zakázek a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, ...
Dodávka veslařských lodí
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a 2 a nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Nákup kynologických vozidel pro CS ČR 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks speciálních kynologických vozidel.
FN Motol - Triptorelin
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou léčivé přípravky s účinnou látkou Triptorelin, v lékové formě jako prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním, ATC: L02AE04.
FN Motol - Dexmedetomidin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je léčivý přípravek s účinnou látkou Dexmedetomidin, v lékové formě INF CNC SOL, ATC: N05CM18.
Rekonštrukcia budovy pre účel komunitného centra a obecného úradu
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii budovy KN C 440, súp. č. 124 pre účel komunitného centra a obecného úradu v obci Richnava.
Rámcová dohoda - obnova VDZ na dálnicích
Realizací zakázky bude zajištěna optimální obnova vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení v plastu a barvě včetně jeho odstranění. Zajištění funkčního vodorovného dopravního značení v souladu s legislativou. Zakázka předpokládá průběžné plnění v závislosti na aktuálním stavu vodorovného dopravního značení.
Dodávka léků - STIVARGA - L01XE21
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku STIVARGA - L01XE21.
Opakované vyhlášení - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení v Petřvaldě
Správa veřejného osvětlení, Správa světelného signalizačního zařízení, Provádění pravidelných elektro revizí VO a SSZ, Běžná údržba. Předmět veřejné zakázky jsou práce specifikované v příloze d) Technologický postup a popis položek.
Dodávka léků - PLEGRIDY - L03AB13
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku PLEGRIDY - L03AB13.
FN Motol - Enoxaparin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je léčivý přípravek s účinnou látkou Enoxaparin, v lékové formě jako injekční roztok INJ SOL, ATC: B01AB05.
Návrh stavby Dům s pečovatelskou službou Brno - Bystrc
Předmětem soutěže je navrhnout novostavbu budovy domu s pečovatelskou službou v Brně Bystrci. V rozsahu a podle soutěžních podmínek.
Ramanův mikroskop s rychlým detektorem
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku Ramanova mikroskopu s rychlým detektorem.
Léčiva pro Hamzovu odbornou léčebnu na 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků a ostatních léčiv na základě aktuální potřeby zadavatele pro Hamzovu odbornou léčebnu. Podrobně viz.ZD
Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb podpory SAP Standard Support k jestvúcim SAP licenciám obstarávateľa zaručujúcu support vendora licencií spoločnosti SAP vrátane poskytovania podpory 1 a 2 línie v slovenskom jazyku.
FN Motol - Meropenem
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou léčivé přípravky s účinnou látkou Meropenem ve formě prášku pro injekční/infuzní roztok, ATC: J01DH02.
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany zhotovitele je provádět na základě této smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území ...
Poskytování služeb agenturního zaměstnávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR. Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě ...
Léčivý přípravek ATC skupiny V08AB10 s účinnou látkou Jomeprol
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny V08AB10 léčiva s účinnou látkou Jomeprol. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele.
Dodávka léků - JEVTANA - L01CD04
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku JEVTANA - L01CD04.
Silnice III/29912 Hradec Králové - Správčice
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29912 v pasportizačním značení km 2,235 - km 4,015. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dodávka léků - ENBREL - L04AB01
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ENBREL - L04AB01
Poptávám model vozu značky Smart Fortwo
Poptávám Smart Fortwo MC01 Coupé 2000-2005, 1:43 model.