Echokardiografy prémiové nejvyšší třídy
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka echokardiografů nejvyšší třídy a příslušenství k nim pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...
Fotbalový stadion Hradec Králové
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající ve vybudování fotbalového stadionu v Hradci Králové. Stavba je dělena na více stavebních objektů včetně technických a technologických zařízení / inženýrských objektů, dle soupisu ve výkazu výměr, a to zejména (nikoli však ...
Papír, Polsko
Potřebujeme koupit lékařský nebo polární papír o gramáži 40 g / m2, řezaný do formátu: 505 x 650 mm. Prosím upřesněte podmínky objednávání a nákupu uvedeného papíru od vás. Jaká je minimální objednávka a platební podmínky a jaká je dodací lhůta? Těším se na odpověď. S pozdravem Zbigniew Sobczak President of Sofal Sp. z o.o. Polsko
SEZ - Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projekt pro zadání veřejné zakázky „Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“, zpracované v květnu 2018 společností AECOM CZ s.r.o. Projektová dokumentace zahrnuje tyto činnosti: - přípravné práce, zpracování realizačního ...
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Zracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Infobod na Bradle
Predmetom zákazky je vybudovanie Infobodu na Bradle. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
FN Motol -  PEGINTERFERON BETA 1A
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA 1A.
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Servis na údržbu řídícího systému ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení plné funkčnosti stávajícího SW systému S.O.S. pro řízení provozu včetně integračních procesů spojených s dalšími systémy nutnými pro plnou provozuschopnost zdravotnického operačního střediska včetně geografické informační podpory. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v ...
PCÚ Komárno - rekonštrukcia
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. arch. Tomášom Devečkom, Belopotockého 6, 811 05 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k týmto súťažným podkladom.
Nemocnice Na Bulovce - obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekologii – 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení a to v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka hardware a software pre projekt - Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď
Predmetom zákazky je dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ. Hardvérové vybavenie sa skladá z dátového racku osadeného aplikačným serverom a potrebným príslušenstvom na prevádzku a údržbu. Súčasťou sú dve operátorské pracoviská pre monitorovanie a diaľkové riadenie tepelnej sústavy. Softvérové ...
Hradec Králové, nový areál Fakulty vojenského zdravotnictví UO, budova kateder
Předmětem plnění VZ je realizace stavby podle zpracované projektové dokumentace s cílem rekonstrukce budovy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu budovy kateder. Jedná se o zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a osazení exteriérových okenních žaluzií. Akce bude spolufinancována z Evropských ...
Měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na všech vedeních přenosové soustavy v letech 2020 - 2023.
FN Motol -  PALBOCIKLIB
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva PALBOCIKLIB. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.
Servis a odborná údržba přístrojů II
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Rámcová dohoda na dodávku kameniva na posyp komunikací Kraje Vysočina v zimním období
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě, které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 0-8, 0-11, 2-4 nebo 2-5, 4-8 a 4-11 o ročním ...
Cystoskopický set pro vyšetřování dětských pacientů
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka cystoskopického setu pro vyšetřování dětských pacientů pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...
Dopravní obsluha vlečky - Praha, Ostrava, Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravní obsluhy vlečky v Praze, Ostravě a Olomouci. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části dle místa plnění. Část 1: Dopravní obsluha vlečky Praha Část 2: Dopravní obsluha vlečky Ostrava Část 3: Dopravní obsluha vlečky Olomouc Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku k jedné i více částem ...
Osobný automobil nižšej strednej triedy typ 1
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravu osôb.
Ranibizumab
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Ranibizumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních a recepčních služeb.
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.