Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorního nábytku do laboratorních prostor (dále také jen jako zboží), v nichž v průběhu roku 2018 bude postupně probíhat rekonstrukce. Specifikace laboratorního nábytku je uvedena v příloze a vychází z dodávek laboratorního nábytku pořízených v předchozích letech. S vybraným dodavatelem bude po ...

Stavba Platformy nových technologií CPIT – TL3

Stavba Platformy nových technologií CPIT – TL3

Předmětem plnění je provedení stavby označené „Platforma nových technologií CPIT – TL3“. Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Východní jednopodlažní kubus je o rozměrech 11,5x21,3m s proměnlivou světlou výškou 3,7 a 4,3m. Západní kubus je třípodlažní o rozměrech 17,75x21,25m, kde 3. ...

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací

jedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd“ . (dále jen předmět výběrového řízení). Specifikace požadavků Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – interiéry

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky ...

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a další rekonstrukční práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci zařízení a rozvodů vzduchotechniky stanic metra Dejvická, Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Jinonice, Karlovo náměstí, Muzeum C, Pankrác, Budějovická, Hlavní nádraží, včetně souvisejících ...

Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic

Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kontejnerů automatických měřících stanic s příslušenstvím a sady pro kontrolu správné funkce včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Více informací v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec

Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu dvou let s jedním účastníkem zadávacího řízení, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejímž předmětem budou dodávky steliva pro laboratorní zvířata v předpokládaném ročním rozsahu odebraného steliva 70 000 kg.

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Dodávka návěsu pro zřízení mobilní digitální laboratoře s cílem šířit osvětu a vzdělávání v digitálních výrobních technologiích a propagovat JIC. Návěs bude sloužit k přesunu a provozu mobilní laboratoře, která bude zpravidla v rozsahu 2 – 3 dnů parkovat na jednom místě a bude sloužit jako mobilní učebna pro studenty (cca 15 – 20-ti členné ...

Informační a komunikační technika vč. SW – IKAP A

Informační a komunikační technika vč. SW – IKAP A

Předmět plnění: Předmětem plnění zakázky je dodávka informační a komunikační techniky vč. SW pro potřeby projektu IKAP A. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části s názvem: 1. část: Programy – rozšiřující edukační aplikace pro zařízení kompatibilní s MagicBox 2. část: IT vybavení přičemž každý účastník zadávacího ...

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka multifunkčních terminálů, automatů výdeje jízdenek, software (dále jen „SW“) pro monitorování a správu včetně SW rozhraní automatů pro komunikaci s back-office Zadavatele (dále jen „Automaty a SW“). Jednotlivé části plnění musí splňovat podmínky stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 ...

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových modelů pro Ortopedickou kliniku. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Poptávám tuzemskou kamionovou dopravu sena

Poptávám tuzemskou kamionovou dopravu sena

Poptávám kamionovou dopravu sena z okresu Uherské Hradiště do okresu Znojmo. Kulaté balíky cca 145 cm, 20-30 ks, čím více tím lépe, nakládka zajištěna. Cca 2x 140 km. Co nejdříve

Dodávky SZM – Elektrofyziologie II

Dodávky SZM – Elektrofyziologie II

Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to ablačních a ...

Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku

Segmentové koncepční dokumenty pro obce na Písecku

Předmětem veřejné zakázky je zpracování segmentových koncepčních dokumentů pro obce na Písecku. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do několika části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Zadavatel ...

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu (UHPLC) s UV-VIS detektorem diodového pole (DAD) a fluorescenčním detektorem, obsahující gradientové čerpadlo pro práci za tlaku až 1300 barů (130 MPa), vakuový degaser, autosampler s chlazením vzorků, kolonový termostat, počítač se software umožňujícím řízení a ...

Přístroj pro optickou emisní spektropetrii - ICP-OES

Přístroj pro optickou emisní spektropetrii - ICP-OES

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro optickou emisní spektrometrii - ICP-OES vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004612

Dodávka aplikací projektu IKS Kladno

Dodávka aplikací projektu IKS Kladno

Předmětem VZ je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, ...

Poptávám hutní materiál

Poptávám hutní materiál

Dobrý deň chcel by som sa informovať akú ponuku pozinkovaných rúr máte myslim hrúbku steny na 1/2 col a 3/4 rúrach.Je vhodné toto potrubie na rozvody pitnej vody? Ďakujem s pozdravom Kuchár

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky specializovaných laboratorních a měřících přístrojů určených pro výuku na Slezské univerzitě v Opavě a dodávka kompenzačních pomůcek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě samotné dodávky je také nezbytná instalace, ...

Výběr dodavatele elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu

Výběr dodavatele elektrické energie a výběr dodavatele zemního plynu

Výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v objektech vlastněných MČ Praha 4 a v objektech organizací zřizovaných MČ Praha 4 v rámci centralizovaného zadávání k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dvě ...

Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 2

Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro stanovení organických látek plynovou chromatografií, techniky pro zajištění kvality kalibrací a pro měření znečištění ovzduší a speciální techniky pro měření znečištění ovzduší v SSIM včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámení obsluhy s technikou, ...

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

(záznamy 226/250 z 1617)  strana 10 / 65