Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

ADITIS s.r.o.

Geodetické práce, změny v katastru, vytyčení stavby a zaměření pozemku před výstavbou

Společnost ADITIS s.r.o. se zabývá geodetickými pracemi, které slouží ke změnám v katastrální mapě a srovnání dřívějšího a stávajícího stavu. Před každou stavbou je také nutné využít vytyčení stavby, které určí polohu objektu. Pro inženýrské sítě, zaměření vodních toků nebo pro upřesnění stávajících hranic pozemku využijte našich služeb při zaměření pozemku.

Studňa chata Sľače, novostavba

Studňa chata Sľače, novostavba

Predmetom zákazky je zrealizovanie prác a poskytnutie služieb zrealizovať stavbu vŕtana studňa ako zdroj podzemnej pitnej vody pre chatu a hájenku Sľače, miesto: k.ú Veľký Klíž, parcela č.1464/2, na kľuč. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača kompletné zabezpečenie stavby vrátane realizácie, vypracovanie projektu podľa uskutočneného vrtu pre potreby kolaudačného rozhodnutia a uznania zdroja pitnej vody, zabezpečenie stavebného povolenia, dodanie kompletného rozboru vody a všetky s tým spojené práce a dokumenty. Výsledkom teda má byť uznaný zdroj pitnej vody napojený na existujúcu budovu.
Veřejná zakázka vložena:
17.05.2023 09:28

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.07.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zadavatel IČ:
36038351

Zadavatel ulice:
Námestie SNP 8

Zadavatel PSČ:
975 66

Zadavatel obec:
Banská Bystrica

Kontaktní osoba:
Ing. Filip Danko

Zadavatel telefon:
+421 918 646 458

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45262200-3
Základové práce a vŕtanie vodných studní

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Prohloubení kopaných studní nebo studní roubovaných kamenem

Prohloubení kopaných studní nebo studní roubovaných kamenem

Jestliže máte na svém pozemku starou kopanou studnu, kterou chcete prohloubit, kontaktujte specialisty v oboru výstavby a rekonstrukce studen, firmu STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o. Společnost zajišťuje prohlubování studní v Olomouci a jeho širokém okolí. Navrhneme řešení úpravy stávající studny a vyřídíme potřebné administrativní úkony na příslušeném úřadu. Demontujeme stávající čerpací techniku a skruž, abychom mohli provést prohloubení vrtu pomocí vrtné soupravy. Vrt vystrojíme plastovou zárubnicí, provedeme jeho obsyp a utěsnění. Vrt a kopanou studnu následně vyčistíme a následně navrátíme i nadzemní část studny. Na závěr namontujeme čerpací techniku.


Výkopové a zemní práce s minibagrem - rychlé terénní úpravy

Výkopové a zemní práce s minibagrem - rychlé terénní úpravy

Pokud potřebujete na stavebním pozemku či na zahradě vyřešit rychle výkopové a zemní práce, je Vám pro lokalitu Zlínský kraj, Kroměříž k dispozici Pavel Páleníček, který zajistí práce s minibagrem. Výhoda pásového minibagru je nízká hlučnost, minimální zatížení terénu, díky tomu, že není široký, projede i zahradní bránou šířky 90cm. Práce minibagrem: - výkopy pro přípojku vody, kanalizace, jímky, elektřiny - základy na plot - kopání bazénu, jezírka - terénní úpravy zahrady.


Hluboké studniční vrty-zdroj kvalitní pitné vody

Hluboké studniční vrty-zdroj kvalitní pitné vody

Se vzrůstající cenou kohoutkové vody je vhodné zvážit vlastní zdroj kvalitní pitné vody. Firma EKODRILL Zlín staví vrtané studny, je nutné provést hluboké vrty, protože voda je v dnešní době hlouběji. Firma EKODRILL provede hydrogeologický průzkum pozemku a najde zdroj podzemní vody. Vrtané studny doporučujeme více než kopané, protože máte zaručen přítok vody i v případě srážkového minima a je zde vyšší vydatnost zdroje. U kvality vrtané studny jsou hlavními faktory vrtný průměr, průměr a materiál výstroje a mocnost filtrační obsypové vrstvy. My pracujeme pouze s kvalitními trubními materiály, které splňují přísné normy pro dopravu vody ve studni. Studny dodáme s hygienickým atestem na pitnou vodu.


Čištění, dezinfekce kontaminované či dlouho nepoužívané studny

Čištění, dezinfekce kontaminované či dlouho nepoužívané studny

U každé starší studny hrozí vlivem netěsnosti při přívalových dešťích nebo jarním tání, že voda ve studni bude kontaminovaná. Proto je potřeba, aby čas od času majitelé studny nechali provést čištění, dezinfekci studny od odborné firmy, díky tomu voda bude i dál nezávadná. Čištění studny je nutné také u dlouho nepoužívané studny, pokud ji chcete znovu používat. Firma Pavel Páleníček z Martinic provádí čištění, regenerace studny v lokalitě Kroměříž, Zlínský kraj. Vyřešíme problém s kontaminovanou studnou. Pokud odhalíme netěsnosti v krytu studny, provedeme i opravu studny, aby dál nemohlo docházet k vnikání nečistot a nedošlo k další kontaminaci. U nepoužívané studny odstraníme dnové sedimenty, které zhoršují kvalitu vody a mohou omezovat přítok vody do studny.


Čištění vrtané studny - pravidelné čištění, regenerace vrtů jako prevence znečištění vody

Čištění vrtané studny - pravidelné čištění, regenerace vrtů jako prevence znečištění vody

Vrtané studny vyžadují pravidelnou údržbu, aby nebyla voda kontaminovaná, je nutné zajistit čištění, dezinfekci studny od specializované firmy, oslovit můžete firmu Pavel Páleníček z Martinic u Kroměříže. Máme profesionální vybavení, služby poskytujeme po celé Moravě. Pravidelné čištění, regenerace vrtů je prevence proti znečištění vody. Pokud se do studny dostane biologický odpad nebo mechanické nečistoty, voda přestává být vhodná k pití a může být i zdraví škodlivá. Čištění vrtů je možné dělat vyplavováním, nejšetrnějším způsobem je však čištění zakaleného vrtu speciálním čerpadlem. Řešíme problém od příčiny, nejen důsledky zanesení či kontaminace. Cílem je udržet dlouhodobě ve studni pitnou vodu a prodloužit životnost studny.


Vrtané studny-kopání, vrtání, výstavba studní, rozbory vody

Vrtané studny-kopání, vrtání, výstavba studní, rozbory vody

Ve firmě EKODRILL Zlín se specializujeme na vrtané studny a rozbory studniční vody. Dodáváme studny na klíč: -kopání, vrtání a výstavba studní -vrtané studny ve všech druzích hornin - vrtání, vystrojení, obsypání, vyčištění vody naším čerpadlem -vrty pro sanační technologie pro studny, pro tepelná čerpadla, pro IG průzkum -lehké i těžké vrtné soupravy. Provádíme také: -hydrodynamické čerpací zkoušky -monitorování kvality podzemní vody - rozbory vody -hydrogeologie - sondy a vrty inženýrsko-geologického průzkumu -hydrogeologický průzkum - pro vyhledání zdroje podzemní vody a optimální umístění hydrogeologických vrtů. -biofyzikální, geofyzikální a karotační měření.