Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407- nové dvojité vedení 400kV

Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407- nové dvojité vedení 400kV

majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Veřejná zakázka vložena:
20.01.2023 08:29

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
ČEPS Invest, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
28.02.2023 00:00

Cena veřejné zkázky:
50 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČEPS Invest, a.s.

Zadavatel IČ:
24670111

Zadavatel ulice:
Elektrárenská 774/2

Zadavatel PSČ:
101 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
Jakub Hamerník

Zadavatel telefon:
+420 211 044 126

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.ceps.cz/cs/invest/invest-uvod

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Chcete chránit majetek před zcizením nebo věřiteli a zároveň jej rozšiřovat? Založte si svěřenecký fond s pomocí FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Založení svěřeneckého fondu spočívá v sepsání statutu, což je dokument určující účel fondu a jeho základní fungování. Svěřenecký fond zakládá jeho zakladatel, který do fondu vyčlení majetek. Zakladatel jmenuje správce, který tento majetek spravuje, a osoby obmyšlené. Svěřenecký fond vznikne zápisem do evidence svěřeneckých fondů. Mezi výhody svěřeneckých fondů se řadí ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici, určení podmínek (např. věk a vzdělání) pro obmyšlené, na základě kterých jim vzniká právo na plnění, ochrana před dítětem, které žije nezřízený život a mnoho dalších. Tuto složitou problematiku za Vás rádi vyřídíme na základě plné moci.


Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera, Brno

Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera, Brno

Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera poskytuje kompletní právní servis a také nonstop advokátní služby jak na své právní kanceláři v Brně, tak i mimo ni. Služby advokátní kancelář nabízí jak podnikatelským subjektům, tak i fyzickým a právnickým osobám. Advokátní kancelář se zabývá trestním právem, občanským právem, obchodním právem, rodinným právem, sepisováním smluv včetně smluv o převodu nemovitostí. Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera naleznete na adrese Kounicova 271/13, Brno.


Služby v celém portfoliu průmyslových práv - kancelář Praha - Bratislava

Služby v celém portfoliu průmyslových práv - kancelář Praha - Bratislava

Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty - podávání přihlášek vynálezů, patentů, ochranných známek - označení původu výrobků, rostlinných odrůd, plemena zvířat, topografií polovodičových výrobků a jiné. Dále Vám pomůžeme při zpracování licenční smlouvy, nekalé soutěže, autorských práv, obchodního jména, KNOW-HOW, provádění patentových a známkových rešerší. Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a jinými orgány včetně soudů. Dále zastupujeme klienty v ČR i v zahraničí i přední světové výrobce značkového zboží. Poskytujeme služby v oblasti autorského práva a práva hospodářské soutěže, případy porušování práv klientů, předběžná opatření, žaloba, celní opatření a další. Naše společnost představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství.


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové. Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. Služby v oblasti bytového práva: - pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku - pomáháme při správě SVJ - řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami - zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních - příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí - ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů - sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.


Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Dluží Vám emitent dluhopisu peníze a chcete je zpět? Využijte služeb společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která Vám pomůže s návrhem na vydání platebního rozkazu. Návrh na vydání platebního rozkazu je prvním krokem, jak vymáhat své pohledávky. K návrhu je nutné doložit originál dluhopisu, emisní podmínky a výpis z účtu, poté se zaplatí soudní poplatek a soud vydá platební rozkaz. Po vydání rozkazu má emitent 15 denní lhůtu k podání odporu, pokud jej podá, zahájí se řízení, v opačném případě může platební rozkaz sloužit jako exekuční titul. Problematika vymáhání dluhopisu je však velmi složitá, proto neváhejte a kontaktujte FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.


Vymáhání dluhopisů a přihláška k insolvenčnímu řízení

Vymáhání dluhopisů a přihláška k insolvenčnímu řízení

Je Váš dlužník v úpadku a v insolvenčním řízení? Jedinou možností je přihlášení pohledávky do tohoto řízení, s čímž Vám pomůže společnost FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Přihlášky se uplatňují u insolvenčního soudu, který provádí přezkoumání a při nepředložení originálu dluhopisu má insolvenční správce možnost popřít pravost pohledávky. Důležité je také si pohlídat lhůty k podání přihlášek. V rámci řízení je pak možné uspokojit nejen dluhopis, ale i právo na výnosy, případně úroky z prodlení. Obraťte se na nás a rádi Vám poradíme!