Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů

Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným poskytovatelem laboratorních služeb pro dlouhodobé životní testy prototypů (testování prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu).
Veřejná zakázka vložena:
20.01.2023 08:19

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
PKS servis spol. s r.o.

Originální záznam:

Okres:
Ostrava-město

Hlavní místo plnění:
Moravskoslezský kraj

Platnost veřejné zakázky:
20.02.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
PKS servis spol. s r.o.

Zadavatel IČ:
25378341

Zadavatel ulice:
Mostárenská 2912/52

Zadavatel PSČ:
703 00

Zadavatel obec:
Ostrava

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Zapletal

Zadavatel telefon:
+420 774 883 284

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.pks-servis.cz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71632100-8
Testování ventilů

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Individuální schvalování vozidel

Individuální schvalování vozidel

Jedná se o vozidla vyráběná ve II. stupni výroby, většinou nástavby vozidel kategorie N. Dále se jedná o vozidla kategorie O, R, S, SS, nesené stroje atd. Kontrola zahrnuje přípravu certifikátu a zadání dat vozidla do systému CIS pro dopravní úřad u vozidel, kde je toto požadováno. V případě potřeby můžeme zajistit za zákazníka i projednání na dopravním úřadě.


Korozní, kondenzační a klimatické zkoušky - zkušební laboratoř

Korozní, kondenzační a klimatické zkoušky - zkušební laboratoř

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř, která provádí jakékoliv zkoušky strojních částí, konstrukcí, materiálů i kompletních strojů a hydrauliky. Rozšířili jsme rozsah akreditace o nový obor zkoušek: - korozní a kondenzační zkoušky (v solné mlze - NSS, ASS, CASS, cyklické korozní zkoušky) - klimatické zkoušky (chlad, suché a vlhké teplo, změna teploty, vlhkost). Naše laboratoř je vybavena třemi korozními komorami a jednou klimatickou komorou. Akreditaci jsme rozšířili například o tyto normy - LV 124, ČSN EN 60068, PV 1200, PV 1209, PV 1210, PV 2005, ČSN EN ISO 9227, ČSN EN ISO 11997-1 a další. V průběhu nebo na konci těchto zkoušek vyhodnocujeme: - změnu vzhledu a změnu povrchových úprav dle norem - stanovení tloušťky povlaku a jejich případný úbytek.


Balistická měřicí zařízení pro zbraně a střelivo, výroba, zkušebna

Balistická měřicí zařízení pro zbraně a střelivo, výroba, zkušebna

Vyrábíte zbraně nebo pracujete ve zbrojním průmyslu? V této oblasti je zapotřebí dbát na přesnost a bezpečnost. A proto je nutné zbraně a střelivo řádně ozkoušet. S tím Vám jistě pomůže naše společnost Prototypa-ZM, s.r.o., sídlící v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a výrobu balistických měřicích systémů a zařízení pro zkoušení nábojů, zbraní a ochranných prostředků. Produkty pro testování střeliva do loveckých, sportovních nebo vojenských zbraní měří tlak v komoře, akční čas, rychlost a přesnost náboje. Zařízení pro zkoušení malorážových a středorážových zbraní za normálních či ztížených podmínek měří zpětný ráz, rychlost a přesnost zbraní. Dále zajišťujeme služby balistické zkušební laboratoře.


Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

Zkušebna hydrauliky - dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců

Hledate akreditovanou a certifikovanou zkušebnu hydrauliky? Pak se obraťte na společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s., která ve své zkušebně hydrauliky provádí laboratorní zkoušky hydraulických prvků. Naše zkušební laboratoř je vybavena zkušebními stanovišti pro provádění zkoušek hydraulických stojek a válců, zkoušení emulzní a olejové hydrauliky a to včetně dynamických zkoušek. Ve zkušebně hydrauliky poskytujeme tyto laboratorní zkoušky: - přímočarých hydromotorů - hydraulických rozvodů - nízko, středně a vysokotlakých hydraulických hadic. Pro olejovou i emulzní kapalinu zajišťujeme dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců ve spojení s rázovými ventily. pro zkoušky disponujeme tímto měřícím zařízením: - zkušební zařízení (zkušečka) pro vysoké průtoky - klimatizovaná laboratoř pro zkoušky hydraulických průtoků s dynamickým a statickým tlakem - hydraulický zkušební stůl pro vysokotlaké cyklické zkoušky. V naší zkušebně Vám také provedeme dynamické měření v hydraulických obvodech, které lokalizuje vznik tlakových špiček a vibrací. Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci. Přijďte si k nám i vy provést zkoušku hydrauliky.


Bezpečnost, kvalita a legalita potravin a spotřebního zboží, audit kvality potravin, značení výrobků

Bezpečnost, kvalita a legalita potravin a spotřebního zboží, audit kvality potravin, značení výrobků

Hledáte společnost, která ve Vaší firmě odhalí nedostatky produktů? Potřebujete poradit jaká udělat opatření pro soulad s právním řádem a mít vše v pořádku a bez pokut? Představujeme firmu QSL s.r.o., která se specializuje na problematiku bezpečnosti, kvality a legality potravin a spotřebního zboží. Všem prodejcům, dovozcům i výrobcům nabízíme naše služby, které Vám zaručí odhalení případných jakostních a bezpečnostních nedostatků. Zároveň navrhneme řešení pro uvedení do souladu s právním řádem, čímž Vás ochráníme od pokut a pomůžeme v boji s konkurencí. Pro upoutání pozornosti zákazníků také nabízíme služby značení výrobků, aby byly poutavé a přilákaly pozornost zákazníků. Zajistíme testování potravin v laboratořích i zkontrolujeme zda spotřební zboží odpovídá legislativám. Mějte své podnikání pod kontrolou!


Testování materiálů, provádění zkoušek pro jadernou energetiku, nedestruktivní zkoušky materiálů, moderní postupy

Testování materiálů, provádění zkoušek pro jadernou energetiku, nedestruktivní zkoušky materiálů, moderní postupy

Společnost Alfa Test Steel, s.r.o. se sídlem v Brně se již od roku 1995 specializuje na testování materiálů a provádění zkoušek pro jadernou energetiku. Zabýváme se především nedestruktivním testováním s využitím různých moderních postupů, kdy se zaměřujeme na nedestruktivní zkoušky materiálů pro jadernou energetiku, dále na testy materiálů, polotovarů a také částí zařízení i pro další průmyslová odvětví. V rámci své činnosti provádíme testování v souladu s přísnými normami a za dodržování všech technologických postupů. Naši pracovníci mají v oboru mnohaleté zkušenosti a při své činnosti vycházejí ze své odborné praxe.