Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Mostný objekt 201-00 (ev. č. M207) je tvorený pravým a ľavým mostom ktoré majú rovnaké rozmery. Oba mosty sú trojpoľové s rozpätím 16, 6 m, tvorená prefabrikovanými nosníkmi KA-73 výšky 0, 85m a železobetónovou doskou s vyrovnávajúcou betónovou vrstvou. Nosná konštrukcia je uložená na krajných masívnych oporách zo železobetónu a členených vnútorných podperách. Šírka oboch mostov je 2 x 10, 6 m. Konštrukcia mosta pôsobí ako spojitý nosník.
Úprava mostného objektu 201-00 je podmienená degradáciou častí mostnej konštrukcie, hlavne prvkov priamo vystavených poveternostným vplyvom a agresívnym účinkom chemického posypu v zimnom období a nadrozmernou dopravou. Podrobnejšie sú rekonštruované časti opísané v nasledujúcich bodoch.
Pred začatím stavebných prác a frézovaním vozovky je potrebné výškové a polohové zameranie vozovkových vrstiev na moste 201-00 v rastri 2 m a na úseku cca 20 m pred a za mostom v rastri 5 m, druhé zameranie je potrebné realizovať po odfrézovaní vozovkových vrstiev a tretie zameranie je potrebné realizovať po odstránení vyrovnávajúcej vrstvy NK. Na základe týchto meraní bude upresnená hrúbka spriahujúcej dosky a výškové osadenie mostných záverov, odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek.
Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z týchto prác:
osadenie DDZ
identifikácia inžinierskych sietí v okolí mosta a na moste
osadenie dočasného dopravného značenia na presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu na oboch mostoch - odstránenie zábradlia a odbúranie rímsy na rekonštruovanej strane moste - odbúranie starej vyrovnávajúcej vrstvy nosnej konštrukcie na rekonštruovanej strane
podstojkovanie a podopretie nosníkov NK vedľa medziľahlých podpier v časti pod odbúranou nosnou konštrukciou dočasnou skružou - odbúranie a betonáž častí pilierov podpier v mieste zabezpečenom dočasnou skružou - sanácia časti medziľahlých podpier v mieste zabezpečenom dočasnou skružou - spriahnutie a betonáž novej spriahujúcej dosky, osadenie odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek, natavenie hydroizolácie - vystuženie a betonáž rímsy
osadenie nového zábradlia a vozovkových vrstiev na rekonštruovanej strane mosta - presmerovanie dopravy na zrekonštruovanú stranu mosta a zopakovanie rovnakého postupu rekonštrukcie na druhej strane ľavého aj pravého mosta - osadenie nových mostných záverov
sanácia poškodených povrchov NK a spodnej stavby - dokončovacie práce, vrátane terénnych úprav okolo mosta a pod mostom
Viac : súťažné podklady
Veřejná zakázka vložena:
19.01.2023 11:03

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Žilina

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
16.03.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Žilina

Zadavatel IČ:
00321796

Zadavatel ulice:
Námestie obetí komunizmu 1

Zadavatel PSČ:
011 31

Zadavatel obec:
Žilina

Kontaktní osoba:
Ing. Roman Osika

Zadavatel telefon:
+421 917 990 120

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45221111-3
Stavebné práce na cestných mostoch

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Pokládka asfaltových směsí, recyklace vozovek a frézování komunikace

Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací se zaměřuje na oblast asfaltových technologií a speciálních prací - veškeré práce zajistí pro Českou i Slovenskou republiku. Pokud hledáte spolehlivého partnera na pokládku asfaltových směsí, recyklaci vozovek a frézování komunikace, pak nás neváhejte kontaktovat. Při práci vždy dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví, etické zásady a prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.


Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Silniční stavitelství - dopravní a podzemní stavby, výstavba silnic, dálnic, mostů

Potřebujete vystavět kvalitní silnice, dálnice, most nebo tunel? Pak se obraťte na profesionály v tomto oboru a oslovte firmu Skanska a.s., která je expertem v dopravních stavbách. Umíme vybudovat silnici či kvalitní dálnici vysoko nad údolím, postavit železniční most nad řekou, udělat kruhový objezd a mnohem více. Provádíme tyto výstavby: - silnice, dálnice, rychlostní a městské komunikace - parkoviště, kruhové objezdy - letištní plochy - mosty a mostní konstrukce - podzemní stavby, tunely - cyklostezky. Ve stavbě mostů a silnic máme cenné zkušenosti a více než 50 let praxe. Pokud při stavbě dálnice či železnice stojí v cestě kopec nebo hora, umíme také vybudovat tunel. Naše tunely jsou určeny pro jízdu automobilů i vlaků, ale také pro rozvod inženýrských sítí pod ulicemi měst. V oboru silničního stavitelství se zabýváme také dodávkou, montáží a rekonstrukcí silničních svodidel a protihlukových stěn. I ve vašem regionu jsme doma - oblastní sídlo máme v Olomouci, ale své služby poskytujeme po celé České republice. Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hydroizolace spodních staveb, výstavba a rekonstrukce parkovišť, obvodového zdiva na klíč

Hledáte firmu, která se zabývá hydroizolací spodních staveb proti vlhkosti nebo spodní vodě? Potřebuje postavit parkoviště nebo opravit hydroizolaci bazénu? O veškeré hydroizolační práce spodních staveb se postará firma PPBAU servis eu s.r.o. z Ostravy. Součástí stavebních prací naší firmy je dodávka a montáž hydroizolací spodních staveb na klíč. Postaráme se o vypracování projektu včetně realizace stavebních i hydroizolačních prací. Stavíme a rekonstruujeme hydroizolace bazénů, požárních nádrží, spodních staveb i pojížděných parkovišť.


Řezání komunikací a zpevněných ploch spárovou pilou

Řezání komunikací a zpevněných ploch spárovou pilou

Potřebujete udělat řez do betonu či komunikace? Firma BBG-BENDA, s.r.o. řezání do komunikace či ploch do hloubky až 420 mm. Firma provádí: -dělicí spáry v betonu -přesné vyřezávání poškozených částí z betonových a asfaltových ploch -výřezy drážek v betonových plochách pomocí řezaček spár s jedním nebo se dvěma řezacími kotouči pro pokládání vedení -příprava betonových ploch k demolici -řezání drážek na dálnicích, vzletových a přistávacích drahách.


Řezání a zalévání trhlin v betonu, asfaltu - profesionální opravy silnic, cest a komunikací

Řezání a zalévání trhlin v betonu, asfaltu - profesionální opravy silnic, cest a komunikací

Potřebujete ve vašem kraji, městě nebo vesnici opravit silnici nebo cestu? Jsou na vašich komunikacích trhliny nebo nesouměrný terén? Obraťte se na firmu REKMA, spol. s r.o., která je v oblasti opravy silnic, cest a komunikací profesionálem. Je známá nejen v české republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Srbsku. Díky novým technologiím a kvalitnímu strojnímu vybavení opravíme trhliny v betonu i asfaltu. Zajistíme řezání a zalévání trhlin - frézování, penetrace, aplikace zálivky, zalití bez překrytu nebo s překrytem, ošetření vápencovým práškem. Zamezte trhlinám na silnici a nechte je včas opravit - firma REKMA, spol. s r.o. se o vše postará.


Rekonstrukce betonových, železobetonových konstrukcí dopravních staveb a sportovních stadionů

Rekonstrukce betonových, železobetonových konstrukcí dopravních staveb a sportovních stadionů

Svitavská firma REKOCENTRUM SVITAVY, s.r.o. je profesionálem v oblasti oprav a rekonstrukce betonových a železobetonových konstrukcí skeletů budov a dopravních staveb. Pokud potřebujete opravit plavecký bazén, sportovní stadion, mosty, tunely nebo opěrné zdi, neváhejte se na nás obrátit. Působíme nejen v Brně a Praze, ale i v rámci celé České republiky. Narušené konstrukce opravujeme pomocí certifikovaných sanačních systémů a inovativních technologií. Konstrukce zpevníme uhlíkovými lamelami a tkaninami, nové vnější povrchy vytvoříme pomocí technologie stříkaného betonu. V rámci oprav provádíme těsnění dilatačních spár, injektáže trhlin nebo jejich sešití nerezovými pruty, případně kompozitními výztužemi ze skelných vláken.