Poradenství a zpracování enviromentálních studií pro projekty Nové Dvory, Horní Počernice

Poradenství a zpracování enviromentálních studií pro projekty Nové Dvory, Horní Počernice

Veřejná zakázka na služby, zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 dle ZZVZ. Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poradenství a zpracování enviromentálních studí pro Projekty Pražské developerské společnosti, příspěvkové organizace (PDS) v lokalitách Nové Dvory, Dolní Počernice, Horní Počernice, Palmovka.

Poradenství a Enviromentální studie pro jednotlivé Projekty budou zahrnovat:
- Simulace a zhodnocení proudění větru v rámci řešeného území, návrh doporučení;
- Simulace a zhodnocení sluneční radiace v rámci řešeného území, návrh doporučení;
- Simulace a zhodnocení osvětlení, zastínění a uživatelského komfortu hlavních veřejných prostranství, návrh doporučení;
- Studie množství srážkových vod, návrh doporučení
Pro jednotlivé projekty:
(i) Projekt Nové Dvory
(ii) Projekt Horní Počernice
(iii) Projekt Dolní Počernice
(iv) Projekt Palmovka
Veřejná zakázka vložena:
19.01.2023 07:38

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
13.02.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Zadavatel ulice:
U radnice 10/2

Zadavatel PSČ:
110 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
Radka Kalfeřtová

Zadavatel telefon:
+420 771 173 914


Zadavatel web:
http://www.pdspraha.eu

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71313440-1
Služby spojené s posouzením vlivu stavby na životní prostředí

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zpracování žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí, dotaci z Modernizačního Fondu

Zpracování žádosti o podporu z Národního programu Životní prostředí, dotaci z Modernizačního Fondu

Chcete požádat o finanční podporu z Národního programu Životní prostředí a nevíte si rady, jak takovou žádost zpracovat? Získali byste rádi dotaci z Modernizačního Fondu a potřebujete pomoct s podáním žádosti o dotaci? Svěřte veškeré starosti spojené s vyřízením dotace ostravské firmě E-expert, spol. s r.o., která za Vás zajistí zpracování žádosti o finanční dotaci z NPŽP a MF. O příspěvek mohou v obou případech žádat fyzické osoby nebo subjekty veřejného i právního sektoru. Modernizační fond poskytuje finance na investice, které vedou k energeticky úsporným opatřením, jako je zakládání nových solárních elektráren nebo modernizace energetických provozů. Naše firma se zaměřuje především na zpracování žádosti z programu HEAT a ENERG ETS. NPŽP pak finančně podporuje projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí, šetrné zpracování přírodních zdrojů nebo jejich obnovení. Pro naše klienty zpracujeme kompletní žádost o podporu z tohoto programu.


Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí včetně všech dílčích analýz

Posuzování vlivu záměrů na životní prostředí včetně všech dílčích analýz

Od svého založení roku 2008 se společnost WELL Consulting, s.r.o. věnuje monitoringu přírodního prostředí se zaměřením na oblast ochrany vod a posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (EIA) včetně všech dílčích analýz. Dále se společnost zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a ochrany přírody, managementem environmentálních projektů, nabízí konzultační činnost a odbornou podporu.


Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Provedeme Vám odborný posudek, zda je infrastruktura projektu v souladu z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, vyhodnotíme výši emisí skleníkových plynů a zda jsou výstupy z projektu v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. Kompletní dokumentaci Vám zpracujeme dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/c 373/01) vydaným Evropskou komisí 09/21. Kontaktujte nás. Díky našim zkušenostem Vám poskytneme kvalitní poradenství, rozptylové studie a odborné posudky potřebné pro úspěšný projekt.


Vysoce účinné fotovoltaické panely a příslušenství - solární kabely a konektory

Vysoce účinné fotovoltaické panely a příslušenství - solární kabely a konektory

S vlastní elektřinou uspoříte většinu nákladů na energie. Optimální FVE řešení si můžete nechat připravit od firmy Resacs s.r.o. ze Zlínského kraje. Dodáme vysoce účinné fotovoltaické panely i příslušenství - solární kabely a konektory. Výrobce poskytuje garanci výkonu panelů 25 let. FV solární panely jsou zařazeny v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám, lze tedy využít dotačních programů. Monokrystalické solární panely: - vhodné pro větší FV systémy, GridFree systémy - vyrobeny technologií PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), díky níž je docíleno lepšího poměru výkon/plocha a vysoké konverzní účinnosti - s vysokou citlivostí na světlo, nadstandartní schopností průchodu světelného záření - odolný díky speciálnímu tvrzenému sklu a pevnému aluminiovému rámu - voděodolný výstup zajistí ochranu před zpětným proudem, extrémními výkyvy počasí způsobenými silným větrem nebo deštěm, velmi nízkými nebo vysokými teplotami, námrazou apod.


Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody

Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody

Na vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody se zaměřuje obecně prospěšná společnost Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. Příležitostně také pořádají odborné semináře pro dospělé. Služby vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody poskytuje Naučné středisko ekologické výchovy Kladno v budově Centra ekologické výchovy (CEV), kterou naleznete na adrese Olšany 220, Brandýsek - Olšany. Pořádání programů pro školy i veřejnost, kroužky, tábory a odborné poradenství v oblasti ekologie.


Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Pokud potřebujete připravit projekty či posudky v oboru ochrany přírody, obnovy a péče o krajinu nebo zemědělského půdního fondu, můžete se obrátit na společnost ARVITA P spol. s r.o. z Otrokovic. Naše projekční kancelář poskytujeme i poradenství v těchto oborech. Služby: - generely, studie, plány a projekty pro krajinu, projekty pro OPŽP osa 4 - projekty a studie pro revitalizaci ploch dotčených těžbou - odborné posudky, studie a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF - odborná stanoviska a dokumentace - komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF - a další.