Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D35, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.
Veřejná zakázka vložena:
16.01.2023 08:32

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo dopravy

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
03.03.2023 00:00

Cena veřejné zkázky:
97 500 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Ministerstvo dopravy

Zadavatel IČ:
66003008

Zadavatel ulice:
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

Zadavatel PSČ:
110 15

Zadavatel obec:
Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Janeček

Zadavatel telefon:
+420 225 131 673

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.mdcr.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71311210-6
Poradenství v oblasti dopravního stavitelství

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Služby v celém portfoliu průmyslových práv - kancelář Praha - Bratislava

Služby v celém portfoliu průmyslových práv - kancelář Praha - Bratislava

Zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví pro tuzemské i zahraniční klienty - podávání přihlášek vynálezů, patentů, ochranných známek - označení původu výrobků, rostlinných odrůd, plemena zvířat, topografií polovodičových výrobků a jiné. Dále Vám pomůžeme při zpracování licenční smlouvy, nekalé soutěže, autorských práv, obchodního jména, KNOW-HOW, provádění patentových a známkových rešerší. Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a jinými orgány včetně soudů. Dále zastupujeme klienty v ČR i v zahraničí i přední světové výrobce značkového zboží. Poskytujeme služby v oblasti autorského práva a práva hospodářské soutěže, případy porušování práv klientů, předběžná opatření, žaloba, celní opatření a další. Naše společnost představuje tuzemskou špičku v potírání výrobkového pirátství.


Odklad daní – daňové poradenství

Odklad daní – daňové poradenství

Plánujete odklad daňového přiznání? Potřebujete se poradit, zda je odklad daňového přiznání tou správnou volbou? Kontaktujte společnost Daňové poradenství Praha - Ing. Richard Schuh, kde Vám ochotně poradí. Odklad daní doporučení v případě, že nebylo včas zpracování firemní účetní agendy například z personálních důvodů, pokud potřebujete ověřit správnost zpracování účetnictví nebo pokud chcete využít zákonného pojištění daňového poradce v případě špatně vyměřené daně a následné platby penále. Společnost Daňové poradenství Praha - Ing. Richard Schuh Vám na vyžádání sdělí více podrobností o odkladu daně.


Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera, Brno

Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera, Brno

Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera poskytuje kompletní právní servis a také nonstop advokátní služby jak na své právní kanceláři v Brně, tak i mimo ni. Služby advokátní kancelář nabízí jak podnikatelským subjektům, tak i fyzickým a právnickým osobám. Advokátní kancelář se zabývá trestním právem, občanským právem, obchodním právem, rodinným právem, sepisováním smluv včetně smluv o převodu nemovitostí. Advokátní kancelář JUDr. Petr Ošmera naleznete na adrese Kounicova 271/13, Brno.


Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Chcete chránit majetek před zcizením nebo věřiteli a zároveň jej rozšiřovat? Založte si svěřenecký fond s pomocí FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Založení svěřeneckého fondu spočívá v sepsání statutu, což je dokument určující účel fondu a jeho základní fungování. Svěřenecký fond zakládá jeho zakladatel, který do fondu vyčlení majetek. Zakladatel jmenuje správce, který tento majetek spravuje, a osoby obmyšlené. Svěřenecký fond vznikne zápisem do evidence svěřeneckých fondů. Mezi výhody svěřeneckých fondů se řadí ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici, určení podmínek (např. věk a vzdělání) pro obmyšlené, na základě kterých jim vzniká právo na plnění, ochrana před dítětem, které žije nezřízený život a mnoho dalších. Tuto složitou problematiku za Vás rádi vyřídíme na základě plné moci.


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové. Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. Služby v oblasti bytového práva: - pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku - pomáháme při správě SVJ - řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami - zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních - příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí - ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů - sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.


Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Dluží Vám emitent dluhopisu peníze a chcete je zpět? Využijte služeb společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která Vám pomůže s návrhem na vydání platebního rozkazu. Návrh na vydání platebního rozkazu je prvním krokem, jak vymáhat své pohledávky. K návrhu je nutné doložit originál dluhopisu, emisní podmínky a výpis z účtu, poté se zaplatí soudní poplatek a soud vydá platební rozkaz. Po vydání rozkazu má emitent 15 denní lhůtu k podání odporu, pokud jej podá, zahájí se řízení, v opačném případě může platební rozkaz sloužit jako exekuční titul. Problematika vymáhání dluhopisu je však velmi složitá, proto neváhejte a kontaktujte FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.