Rozvoj governance na úrovne IKB

Rozvoj governance na úrovne IKB

Časť I
Názov zákazky: Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: Implementácia organizačných opatrení v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
V rámci implementácie organizačných opatrení v súlade so zákonom č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti požaduje MDV SR zabezpečenie vytvorenia interných smerníc ako i súvisiacej dokumentácie v rozsahu nasledovnej dokumentácie: Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov, Smernica výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov (AR/BIA), Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí, Politika BCM vrátane stratégie obnovy a návrh pred-vyplnenej šablóny pre BCP a DRP, Smernica pre bezpečný vývoj a údržbu aplikácií a IS (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC) a návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie podľa klasifikačných stupňov, Návrh katalógu rizík a spôsobov ich riadenia, Podpora pri definovaní plánu stratégie obnovy pre jednotlivé IS a pri definovaní BCP a DRP.
Časť II
Názov zákazky: Rozvoj governance a úrovne IKB MDV SR: SW platforma pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR
Predmetom zákazky je SW platformy pre riadenie kybernetickej bezpečnosti MDV SR je produkt a implementačné práce, pričom cieľom je dodržiavanie kritérií viacerých oblastí definovaných v opise predmetu zákazky, konkrétne:
-A) produkt Softvérová platforma (znalostný modulový softvér) plnenie legislatívnych kritérií, funkčných a licenčných kritérií a plnenie systémových kritérií
B) Implementačné práce jedná sa o implementáciu v prostredí zákazníka, základné nastavenie a sprevádzkovanie v IT prostredí objednávateľa vrátane technickej podpory pri inštalácii, naplnenie softvérovej aplikácie a podpora pri napĺňaní ďalších dát, Vykonanie analýzy rizík a ďalších činností opísaných v opise predmetu zákazky súvisiacich s implementačnými prácami
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
22.11.2022 10:05

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
21.01.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zadavatel IČ:
30416094

Kontaktní osoba:
Viera Holecová

Zadavatel telefon:
+421 259 494 429

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.mindop.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

72000000-5
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Digitální konstrukce střihů a technická příprava výroby TPV – nízkoodpadový systém

Digitální konstrukce střihů a technická příprava výroby TPV – nízkoodpadový systém

DISTING s.r.o. disponuje různými typy moderních technologií v oblasti textilní a oděvní výroby. Mezi tyto technologie patří i střihárenské vybavení včetně souboru potřebných SW. Veškeré střihové konstrukce dnes máme zhotovené v příslušných SW – proto je u nás dávnou minulostí používání klasických papírových střihových šablon, ruční kreslení na tkaninu a  následné ruční vyřezání pomocí pily či jiného zařízení. Pro digitální konstrukce střihů používáme systémy spadají do oblasti Industry 4. Tyto digitální technologie v rámci technické přípravy výroby a nízkoodpadového systému šetří čas, materiály  i životní prostředí. Používáme software, jako je konstrukční program PDSTailor pro automatizovaný návrh střihů. Další technologií je polohovací program Nest Marker , který umožňuje tvorbu nástřihových plánů pro řezání a velkokapacitní stříhání textilií. Velice užitečný je v rámci naší výroby systém LayCobbler, pomocí kterého dosahujeme optimálních nástřihových plánů, a to především materiálových úspor ve výrobě.


Zabezpečení společnosti, kybernetická bezpečnost GINIS

Zabezpečení společnosti, kybernetická bezpečnost GINIS

Potřebujete-li vyřešit problém s kybernetickým zabezpečením Vaší firmy a hledáte to nejvhodnější řešení, pak neváhejte využít služeb naší společnosti! Námi dodávané produkty představují komplexní řešení kybernetické bezpečnosti dle platné legislativy. Jsme členem sdružení KYBEZ a disponujeme specializovanými partnery. Umíme realizovat komplexní řešení kybernetické bezpečnosti. Provádíme analýzy informačních aktiv, zranitelných míst i případných hrozeb. IT prostředí veřejné správy známe velice důkladně. K dispozici jsou vždy cenově dostupné komponenty. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!


Chytrá komunikace a bezpečné propojení technologií v oblasti Internetu věcí

Chytrá komunikace a bezpečné propojení technologií v oblasti Internetu věcí

Chcete jednoduše a kompletně ovládat IoT technologie? Nic není nemožné. Inovativní řešení pro chytrou komunikaci a bezpečné propojení technologií v oblasti Internetu věcí Vám přináší společnost MyMight a Gordic z Jihlavy. V jednom celku můžete řídit a monitorovat nejrůznější technologie, které máte v blízkém dosahu, a také ty vzdálenější. Domácí zařízení, automobily a jiné spotřebiče mohou tvořit jednu síť, kde lze veškerou techniku jednoduše propojit. Možná je také vzájemná výměna dat. Důraz je kladen na funkční požadavky i do budoucna a splnění těch nejnáročnějších bezpečnostních požadavků. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte.


Spisová služba - řešení pro kompletní správu a řízení dokumentů, bezpečná archivace

Spisová služba - řešení pro kompletní správu a řízení dokumentů, bezpečná archivace

Chcete mít přehled o všech dokumentech? Vyzkoušejte Spisovou službu od firmy GORDIC, spol. s r.o. z Jihlavy. Bude Vám vynikajícím pomocníkem a převezme za Vás veškeré starosti se správou, řízením dokumentů a jejich archivací (uložením). Spisová služba je vhodná pro většinu dokumentů (analogové, digitální, hybridní) v jakémkoliv rozsahu a struktuře. Využívat ji mohou organizace i firmy s menším nebo větším počtem uživatelů. Správa může být i dlouhodobého charakteru, přičemž probíhá dle platné legislativy i Národního standardu. Veškeré archivované dokumenty zůstanou v originální a čitelné podobě.


Komplexní vstupní audit a zjištění aktuálního stavu IT vám zajistí firma ROOT IT s.r.o.

Komplexní vstupní audit a zjištění aktuálního stavu IT vám zajistí firma ROOT IT s.r.o.

Komplexní vstupní audit je něco jako lékařská prohlídka - vše vám zajistí firma ROOT IT s.r.o. v Litovli, která je v tomto oboru odborníkem. Zdokumentuje vám stávající stav IT a odhalí slabá místa. Dále vám sestaví návrhy na řešení problematických oblastí tak, aby došlo k docílení optimálního stavu IT, které je schopno podporovat plnění obchodních cílů podniku. U komplexního vstupního auditu se zaměříme především na to jak dnes vaše organizace využívá IT prostředky, jaká je stávající úroveň zabezpečení IT prostředků a dat, jak jsou evidovány a spravovány a také jaká je míra využívání IT prostředků pro dosažení maximální produktivity. Získané výsledky nám pomohou najít řešení a poslouží nám k zajištění rychlé nápravy tam, kde je to třeba a k naplánování dalšího efektivního rozvoje a správy IT vaší organizace. Pokud máte zájem o více informací ke komplexnímu vstupnímu auditu, pak nás neváhejte kontaktovat.


Zabezpečení internetové komunikace Praha 8 - ochráníme vás před vnějšími hrozbami

Zabezpečení internetové komunikace Praha 8 - ochráníme vás před vnějšími hrozbami

My vám dokážeme s tímto problémem pomoci a to tak, že vám nabídneme maximální zabezpečení tzv. firewall se špičkovou technologií UTM, která díky své neustále aktualizaci okamžitě reaguje na blížící se hrozby. Nevíte, zda zvládnete tuto funkci nastavit? Nemusíte mít obavy nabízíme zaškolení a počáteční nastavení navíc s námi máte možnost konzultovat vše s čím si nebudete vědět rady, správa a ovládání služby bude pro vás zpřístupněna. Pokud hledáte jinou službu jako například internet pro vaši domácnost či firmu, podívejte se na naše webové stránky věříme, že si zde vyberete. Těšíme se na vaši návštěvu.