Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky

Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky

3.1.Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: STRATEGICKÝ PARK VALALIKY EXTERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, tak ako je podrobne vymedzená v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Predmet zákazky vymedzuje verejný obstarávateľ nasledovne:
A. Projektová dokumentácia
B. Inžinierska činnosť
C. Koordinačná činnosť
D. Autorský dozor


A. Projektová dokumentácia:

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ) (v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. sa pre strategické parky upúšťa od územného konania), dokumentácie na realizáciu stavby ( DRS ) a dokumentácie skutočného realizovania ( DSR ). Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohám č. 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2022, DSP - Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, DRS - Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu a DSR - Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD).

Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektovej dokumentácie.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie bilancie skrývky humusového horizontu vrátane návrhu skládkovania dočasnej manipulácie s ornicou a návrhu odvozu pre účely trvalého a dočasného odňatia


B. Výkon inžinierskej činnosti :

Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie odňatia z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ( PPF, LPF ) v rozsahu :
- Dočasné odňatie z PPF na externú infraštruktúru
- Trvalé odňatie z PPF a LPF na výkupové územia priemyselného parku (územie strategického investora) aj územie externej infraštruktúry.

Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie povolenia na výrub v rámci výrubu drevín záujmového územia.

Predmetom inžinierskej činnosti je tiež zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení externej inf
Veřejná zakázka vložena:
15.11.2022 11:44

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Košický kraj

Platnost veřejné zakázky:
09.12.2022 12:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Kontaktní osoba:
Mgr. Peter Bartoš

Zadavatel telefon:
+421 232 333 431

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://valaliky.eu/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71320000-7
Inžinierske projektovanie

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba rodinných domů - 3D vizualizace a projektování rodinného domu

Výstavba rodinných domů - 3D vizualizace a projektování rodinného domu

Uvažujete o výstavbě rodinného domu a hledáte firmu, která Vám jej pomůže postavit? Pak se obraťte na společnost ATLANTA, a.s., která staví rodinné domy v okrese Nový Šaldorf nedaleko Znojma. Společnost se zaměřuje na kompletní stavitelské práce od projektování po samotnou realizaci. Firma vypracuje: - studie - projekční plány - datum výstavby a realizace - stavební práce Pokud stále váháte podívejte se na webové stránky společnosti, kde najdete nejen bohatou fotogalerii, ale také moderní 3D vizualizace, které Vám ukážou jak plánované interiéry, tak exteriéry, rozvržení ulic i návrh celého rodinného domu. Tak nečekejte a svěřte se do rukou profesionálů. Rodinné domy od společnosti ATLANTA, a.s. ze Znojma Vám zajistí příjemný a pohodlný domov v krásném prostředí Nového Šaldorfu.


Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a regulační stanice

Realizace dodávek části elektro a MaR pro plynárenské zařízení a regulační stanice

Hledáte společnost, která se specializuje na projektování a realizaci dodávek části elektro a MaR pro plynárenská zařízení a regulační stanice? Obraťte se na společnost PROSPECT spol. s.r.o., která sídlí v Ostravě. Zařízení distribuční plynárenské soustavy: - část elektro a MaR regulačních stanic plynu - řešení plynových zásobníků z hlediska elektroinstalace a systému MaR - provádění dálkového monitorování měřících uzlů plynárenské distribuční soustavy Plynojemy a kompresorové stanice plynu: -dodávky komponentů a realizace elektroinstalace a systému MaR plynojemů a kompresorových stanic - zajištění efektivního využití bioplynu z bioreaktorů a nádrží čistíren Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů k naší práci.


Inženýrská činnost - dohled nad postupem výstavby od projektu po předání díla

Inženýrská činnost - dohled nad postupem výstavby od projektu po předání díla

Společnost HAVAX a.s. se sídlem v Liberci nabízí investorům menších i větších stavebních projektů své inženýrské služby pro komplexní dohled nad stavbou od předprojektové fáze po kolaudaci. Inženýrská činnost zahrnuje úkony spojené se zajištěním potřebných vstupních podkladů a průzkumných i geodetických prací před samotným vypracováním dokumentace, jednání s příslušnými orgány a organizacemi za účelem obstarání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení, právní ošetření majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, technický (stavební) dozor investora v průběhu stavby, dohled nad fakturací stavby a nad konečnou kolaudací hotového díla. Pokud Vás nabídka inženýrských služeb při stavbě oslovila, neváhejte kontaktovat společnost HAVAX a.s. z Liberce.


Projekční a inženýrská činnost, autorský a technický dozor stavby

Projekční a inženýrská činnost, autorský a technický dozor stavby

Projekční a inženýrskou činnost pro občanské, bytové i průmyslové stavby nabízí společnost FSP projekční kancelář s.r.o. Projekční kancelář poskytuje komplexní projekční a inženýrské služby od ideových záměrů klientů po kolaudaci stavby včetně spolupráce při jejím uvádění do provozu. FSP projekční kancelář provádí také autorský dozor projektanta, zajišťuje technický dozor pro investora a poskytuje pomoc při vyhledávání vhodného pozemku pro výstavbu.


Stavební a projekční činnost a rekonstrukce nemovitostí  - Petr Doležal

Stavební a projekční činnost a rekonstrukce nemovitostí - Petr Doležal

Hledáte firmu, která Vám pomůže s výstavbou Vaše projektu? Ať už budete chtít stavět rodinný dům nebo nějakou další nemovitost třeba pro podnikaní, nic nepokazíte, pokud si k práci přizvete odborníky. Společnost pana Petra Doležala sídlí v Brně Žabovřeskách a poskytuje stavební a projekční činnost po celou Českou republiku. Stavební firma Petra Doležala Vám pomůže jak s vypracováním projektu, tak s vyřízení potřebné dokumentace stavebního povolení a územního souhlasu, které jsou potřebné k provedení stavby. Profesionální stavební práce pak budou tou pravou cestou k Vašemu novému domovu. Zařídí pro Vás: - výkopové práce - základová deska - stavební práce - rekonstrukce Pro více informací neváhejte pana Petra Doležala kontaktovat.


Projektová činnost pro architekturu Studio APIS Ing. arch. Vladimír Málek

Projektová činnost pro architekturu Studio APIS Ing. arch. Vladimír Málek

Projektovou činností pro architekturu, návrhy pozemních staveb a interiérů se zabývá Studio APIS. Studio APIS provádí studie a projekty rodinných domů a ostatních pozemních staveb, projekty rekonstrukcí rodinných domů a dalších staveb pro bydlení, studie a projekty zahradních úprav a design interiérů a nábytkových solitérů. Nabízí také autorský dozor a inženýring. Autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Málek provozuje architektonické Studio APIS, které naleznete v Praze 6.