Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany - I. a oprava krytov ciest a chodníkov

Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany - I. a oprava krytov ciest a chodníkov

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií Parkovacie plochy sídlisko F Topoľčany I a v projektovej dokumentácií Oprava krytov ciest a chodníka na sídlisku F, ktoré vypracovala spoločnosť omegalfa s. r. o.
Predmetom je vyhotovenie nových parkovacích miest, doplnenie nových miest pri existujúcich parkovacích miestach a s tým spojené úpravy miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku F mesta Topoľčany, Ul. Boženy Nemcovej, Ul. Ľudmily Podjavorinskej a Ul. Clementisovej.
Nových parkovacích miest bude 85 ks, z toho 4 miesta budú vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Na Ul. B. Nemcovej sa buduje nová parkovacia plocha so 45 parkovacími miestami /P45/, na ktorej sa navrhuje nové osvetlenie, odlučovač ropných látok /lapol/ a zberné kanalizačné potrubie. Pri parkovacích plochách P 18b a P 45 je potreba vyhotovenia ochrany existujúcich zemných káblov Orange.
V súčasnosti sa nachádza v riešenom území verejná zeleň, v ktorej je naprojektovaný a povolený výrub drevín, ostatná zeleň bude zachovaná.
Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba sa nachádza priamo medzi bytovými domami obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa pred začatím stavebných prác predložiť plán organizácie výstavby vytvorený tak, aby realizáciou stavby nebola vo zvýšenej miere negatívne ovplyvnená pohoda bývania. Počas realizácie stavby zhotoviteľ musí práce realizovať tak, aby neboli obmedzené parkovania majiteľov priľahlých nehnuteľností.

Podrobnejšia špecifikácia stavebných prác sa nachádza v príslušných PD a v príslušných výkazoch výmer.
Veřejná zakázka vložena:
20.09.2022 08:09

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Topoľčany

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
19.11.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Topoľčany

Zadavatel IČ:
00311162

Kontaktní osoba:
JUDr. Radoslav Bazala

Zadavatel telefon:
+421 910 963 191


Zadavatel web:
http://www.topolcany.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest

Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest

Chcete zajistit pohodlnější a snadnější přístup pro zemědělské stroje na pole či na obecní a soukromé pozemky? V tom případě kontaktujte společnost BADIN s.r.o., která sídlí v Ivančicích. Provádíme rekonstrukce a úpravy polních cest v oblasti Brna-venkov. Zajistíme Vám lepší přístupnost na Váš pozemek, louku či pole. S úpravami komunikací a polních cest máme mnohaleté zkušenosti. Zaručujeme Vám precizně odvedenou práci zhotovenou ve stanoveném termínu za přijatelnou cenu. Díky bohatě vybavenému vozovému a strojovému parku a zkušeným zaměstnancům je naše práce rychlá a efektivní.


Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Realizace asfaltových komunikací včetně chodníků

Sháníte firmu, která se zabývá realizací asfaltových komunikací? Máte v plánu nechat vyměnit asfaltový povrch a také postavit nové chodníky na některé z komunikací ve Vaší obci? Realizaci asfaltových komunikací včetně chodníků zajistí na celém území Jihomoravského kraje firma DS DUMA s.r.o. ze Znojma. V rámci stavby komunikace Vám pomůžeme s projektováním a vyřízením povolení. Postaráme se o zemní práce. Odstraníme starý asfaltový povrch, vyrovnáme a zpevníme podkladní vrstvy. Následně zajistíme pokládku asfaltového povrchu. Následně také postavíme chodníky lemující komunikaci.


Opravy a rekonstrukce vozovek Jihomoravský kraj – kvalitní služby ryze české firmy

Opravy a rekonstrukce vozovek Jihomoravský kraj – kvalitní služby ryze české firmy

Provádíme opravy vozovek, chodníků a také jejich rekonstrukce, a to vše živičnou směsí. Nabízíme vysprávky po překopech, osazování obrubníků, opravy parkovišť nebo například asfaltování silnic a chodníků. Jsme ryze česká firma, která se nachází v Jihomoravském kraji konkrétně ve městě Zbýšov. Potřebujete položit zámkovou dlažbu? I to dokážeme zařídit, jsme tým odborníků a máme výborné reference a to proto, že v oboru máme dlouholetou praxi. Slovo nejde u nás jen tak neuslyšíte přání zákazníka je u nás na prvním místě. Pokud vás zajímá více neváhejte se nám ozvat na telefonním čísle nebo e-mailem.


Opravy a údržba asfaltových povrchů dálnic, cest, silnic a  jiných veřejných komunikací

Opravy a údržba asfaltových povrchů dálnic, cest, silnic a jiných veřejných komunikací

Hledáte spolehlivou společnost pro údržbu asfaltových povrchů dálnic, veřejných komunikací či pro opravu, cest, silnic a ostatních komunikací? Společnost REKMA, spol.s.r.o. která má své sídlo v Břeclavi nabízí opravy a údržbu povrchů silnic, dálnic, letištních ploch i mostů. Do naší práce údržby a oprav asfaltových povrchů patří zalévání spár a trhlin, těsnění mostních uzávěrů, vysprávky, plošné těsnění veškerých povrchů, úprava a ošetřování povrchů, rozsáhlejší opravy komunikací,aplikace asfaltu a stavebních chemikálií a jiné.


Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti s výstavbou a opravami veškerých dopravních staveb. Působíme na trhu více než 25 let a disponujeme kvalitními a profesionálními pracovníky. Zaměřujeme se na stavbu a rekonstrukci: - silnice, vozovky, komunikace - chodníky - parkoviště - cyklistické stezky, cyklostezky - náměstí - zpevněné a odstavné plochy - kruhové objezdy - mostní izolace. Provádíme také zemní, výkopové a dlaždičské práce. Připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Odvádíme svou práci kvalitně, spolehlivě a rychle!