Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove

Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove

Verejný obstarávateľ bude v predmetnom verejnom obstarávaní postupovať formou Naprojektuj a postav! t, j, podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha To znamená, že zhotoviteľ stavby je zároveň zodpovedný aj za tvorbu projektovej dokumentácie. Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní ide o zmiešanú zákazku a to o zákazku na stavebné práce, kde úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ stavby) zabezpečuje aj vypracovanie PD.
2.1 Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie inovatívneho diela, v katastrálnom území Orechová Potôň. ktoré pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Zhotovená projektová dokumentácia a komplexná realizácia diela podľa zhotovenej a schválenej projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu a spôsobom súladným s právnym poriadkom Slovenskej republiky musí zohľadňovať všetky relevantné, pre verejného obstarávateľa vo vzťahu k definovaným účelu a cieľu tejto zadávanej zákazky, efektívne podmienky a požiadavky súvisiace so zhotovením diela, Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov.
2.2. Účelom zadávania tejto zákazky: je úspora elektrickej energie, nízka produkcia prebytočného kalu, efektivita čistenia odpadových vôd a kompaktné riešenie s minimálnym záberom pozemku.
2.3. Cieľ zadávania zákazky: získanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre potreby získania všetkých nevyhnutných povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len Stavebný zákon), inžinierskou činnosťou zhotoviteľa a realizácie výstavby ČOV Orechová Potôň. podľa schválenej projektovej dokumentácie a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v týchto súťažných podkladoch.
2.4. Sledované očakávané výsledky:
Nízka spotreba elektrickej energie pod 0, 7kWh/m3
Použitie alternatívneho zdroja energie ako napr. použitie FVP na krytie 80% ročnej spotreby elektrickej energie
Nízka produkcia prebytočného kalu menej ako 100kg TSS (100% sušiny) na deň
Efektivita čistenia odpadových vôd spĺňajúc požiadavky schválených pre štáty Európskej únie
Na všetky konštrukčné prvky môžu byť pou
Veřejná zakázka vložena:
14.09.2022 08:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
13.11.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove

Zadavatel IČ:
50060571

Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Melotíková

Zadavatel telefon:
+421 903 520 052


Zadavatel web:
http://www.ezakazky.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45252127-4
Stavebné práce na čističkách odpadových vôd

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Autorizovaný inženýr, stavební projekce, projekční činnost, stavebně technické průzkumy

Autorizovaný inženýr, stavební projekce, projekční činnost, stavebně technické průzkumy

Chystáte se stavět? Hledáte schopného a hlavně kvalitního projektanta? Jste z Liberce a okolí? Máme pro Vás řešení! Veškeré služby spojené se stavbou a projekcí Vám nabízí zkušený autorizovaný inženýr Ing. Jan Trafina se sídlem v Dlouhém Mostu. Zhotovíme projekt, podle Vašeho přání, případně navrhneme úpravy dle potřeby. Současně také zajistíme potřebné stavebně technické průzkumy. Samozřejmostí je i autorský dozor a technický dozor. Pomůžeme Vám postavit dům snů, neváhejte se na nás obrátit!


Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, kanalizace

Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, kanalizace

Máte v plánu zpracovat projekty na ochranu přírody, vytvoření zeleně či skládky dle norem? Zajímá Vás firma zabývající se odbornými demolicemi? Obraťte se na společnost AWT Rekultivace a.s. působící v okolí Ostravy i Karviné. Provádíme projekční práce v této oblasti: - infrastruktury – kanalizační sítě, vodovody - rekultivace - skládky odpadů dle stávajících norem - průmyslové zóny - demolice - ekologické stavby - likvidace starých ekologických zátěží - úpravy vodních toků, nádrží, meliorací - ochrany přírody a krajiny - tvorba krajin a vytváření zeleně V případě zájmu o naše služby, nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se naší práce, nás neváhejte kontaktovat: email: jana.kaluzikova@awt-rekultivace.cz Tel: 735197265


Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Potřebujete opravit vodovodní přípojku? Hledáte firmu, která se postará o kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace? Pak kontaktujte firmu VK – AQUA OLOMOUC. Působíme nejen v Olomouci a jeho okolí, ale v rámci celého území střední Moravy. Postaráme se o výstavbu vodovodu nebo kanalizace v obcích, městech, ale také pro rodinné domy nebo firmy. Zajistíme také kompletní rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek pro firmy, soukromé osoby i obce.


Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Odborná a profesionální rekonstrukce plynovodů - opravy od špičkové firmy v oboru

Snažíte se najít kvalitní firmu, která by se postarala o rekonstrukci plynovodů? Ostravská společnost Glumbík s.r.o. je specialistou na opravy, rekonstrukce, montáž i výstavbu plynovodů. Své zakázky realizuje především v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, ale po domluvě jsme Vám k dispozici kdekoli v České republice i na Slovensku. Kvalitní a hlavně rychlé služby: - montáž, rekonstrukce, oprava, dodávka plynovodů i ropovodů - montáž trasových uzávěrů - svařování a izolování potrubí - demontáž potrubí - zemní práce a práce s jeřábem. Máme k dispozici zkušené a vyškolené pracovníky, výborné technické vybavení a bohaté zkušenosti. Tím vším se řadíme mezi špičky v oboru. Dokážeme pružně reagovat na potřeby našich zákazníků, aby byli maximálně spokojeni, proto neváhejte a obraťte se na nás!


Projekty staveb na klíč Praha – pro hladký a bezproblémový průběh stavby

Projekty staveb na klíč Praha – pro hladký a bezproblémový průběh stavby

Pro hladký, rychlý a bezproblémový průběh každé stavby je důležitý dobře zpracovaný projekt. Máte-li v plánu stavět rodinný dům, komerční prostory, bytový dům nebo jinou stavbu, budete potřebovat služby autorizovaného inženýra pozemních staveb, který vám vypracuje projekt stavby na klíč. Přesně tyto služby nabízí Ing. Tomáš Novotný z Prahy. Projekty staveb na klíč ušetří Váš čas, zařídíme za Vás vše od vyřizování stavebního povolení, technického a autorského dozoru, vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr vhodného dodavatele, vyřídíme územního rozhodnutí, jistě i díky doporučení stavební firmy si ušetříte mnoho starostí. Zaujala Vás nabídka? Kontaktujte autorizovaného inženýra pozemních staveb Ing. Tomáše Novotného.


Projektová kancelář Praha 7 – projekční práce pro Vaši stavbu na klíč

Projektová kancelář Praha 7 – projekční práce pro Vaši stavbu na klíč

Autorizovaný inženýr Ing. Tomáš Novotný z Prahy 7 nabízí služby své projektové kanceláře klientům z řad veřejných zadavatelů i soukromých investorů. Nabízíme kompletní inženýrské a projekční služby zahrnující vše od zařízení potřebných dokumentů, přípravy plánů a zpracování projektů po zajištění odborného technického dozoru v průběhu samotné realizace stavby či přestavby administrativních budov, bytových a rodinných domů, výrobních hal, při zateplování objektů vždy za důsledného dodržení platných norem a předpisů. Máte-li o služby projektové kanceláře zájem, neváhejte kontaktovat pana Ing. Tomáše Novotného.