Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov

Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov

Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 10-tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 10-tich prieskumných vrtov podľa projektov geologických úloh v nasledujúcich obciach: Hostovice, Čukalovce, Jalová, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok, Ruská Volová, Šmigovec.

Cieľom vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu budú tieto druhy prieskumných prác:

a) Vrtné a vystrojovacie práce:
-prieskumné vrty vo vyššie uvedených obciach
-vystrojenie vrtov tlakovými PVC rúrami
b) Prítokové skúšky:
-hydrodynamická skúška
-stúpacia skúška
c) Vzorkovacie práce:
-odoberanie dokumentačných vzoriek hornín
-odobranie jednej vzorky vody počas čerpacej skúšky
d) Laboratórne práce:
-laboratórne práce vykonané akreditovaným laboratóriom v SR
-analýza vzorky bude zodpovedať úplnému rozboru pitnej vody podľa Vyhlášky ministerstva
zdravotníctva SR č. 247/2017 v znení Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č.97/2018
e) Výkony geologickej služby:
-sledovanie, riadenie a koordinácia prieskumných prác
-geologické dokumentovanie
-spracovanie záverečnej správy /súhrnná geologická dokumentácia, dokumentácia a vyhodnotenie
prítokových skúšok, stanovenie trvalo využiteľného množstva podzemnej vody, fotografická
dokumentácia, výsledky laboratórnych skúšok./
f) Geodetické práce
-po realizácii a vystrojení budú prieskumné vrty polohopisne a výškopisne zamerané.
-geodetické práce budú vykonané oprávneným geodetom podľa platných smerníc a vyhlášok.

Podrobnejšia špecifikácia a rozsah projektovaných prác je uvedená v projektoch hydrogeologických úloh, ktoré tvoria Prílohy č. 2 - 1 a Prílohy č. 2 - 2 (Opis predmetu zákazky) podľa príslušnosti k jednotlivým častiam predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
04.08.2022 08:28

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Prešovský samosprávny kraj

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
03.10.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Prešovský samosprávny kraj

Zadavatel IČ:
37870475

Kontaktní osoba:
JUDr. Marek Čuchran

Zadavatel telefon:
+421 517 081 338

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.po-kraj.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavebně geologické průzkumy Praha – laboratorní analýzy vzorků a poradenství

Stavebně geologické průzkumy Praha – laboratorní analýzy vzorků a poradenství

Stavebně geologický průzkum je vhodné udělat nejen před samotným zahájením stavby domu, ale také například před zakoupením pozemku. Odborné geologické průzkumy nabízí společnost NV Engineering s.r.o. z Prahy, včetně zajištění laboratorních analýz vzorků zemin, hornin i vody. Na základě získaných výsledků pak následuje přednesení návrhů na podchycení nevyhovujících konstrukčních prvků. Stavebně geologické průzkumy provedené před zahájením stavby Vám mohou ušetřit nemalé peníze i starosti. Pokud Vás nabídka stavebně geologických průzkumů a následného poradenství zaujala, neváhejte prosím kontaktovat společnost odborníci z firmy NV Engineering s.r.o.


Historické budovy, fasády v nepřípustných lokalitách - 3D laserové scanování objektů

Historické budovy, fasády v nepřípustných lokalitách - 3D laserové scanování objektů

Potřebujete zaměřit objekt v nepřístupné lokalitě? Pak právě pro Vás jsou určeny služby firmy ADITIS s.r.o. z Brna. Bezkontaktní metodou provádíme pozemní 3D laserové skenování v nepřístupných místech, přičemž využíváme moderní technologie s přesností trasování cca na 2 mm. Měříme různé historické budovy, výrobní zařízení a fasády pro stavební inženýry, architekty, historiky, kriminalisty, archeology a další odborníky. Zpracujeme půdorysy, digitální modely, etapové sledování, řezy, vizualizace, vektorové kresby a další specializované výstupy. Vyhodnocená data Vám v případě zájmu předáme v HTML formátu již do několika hodin od ukončení měření.


Zpracování geometrických plánů a geodetické práce Slavkov u Brna – kompletní zeměměřické práce

Zpracování geometrických plánů a geodetické práce Slavkov u Brna – kompletní zeměměřické práce

Naše firma Geomark vznikla v roce 1997. Jak vidíte na trhu jsme několik let, a proto jsme odborníky na zeměměřické práce. Mezi naše přednosti patří zpracování geometrických plánů. Proto jestli potřebujete změnit hranici pozemku, rozdělit pozemek nebo vyznačit budovu určitě se na nás obraťte. Nabízíme také geodetické práce, které jsou velmi důležité pro následující architektonické a projekční práce. Kontaktujte nás na telefonním čísle nebo se zastavte v naší provozovně ve Slavkově u Brna.


Geodetická kancelář, geodetické práce v katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, digitalizace, poradenství

Geodetická kancelář, geodetické práce v katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, digitalizace, poradenství

Společnost Dankovič geodetická kancelář, s.r.o. se sídlem v Plzni se zabývá geodetickými pracemi nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce a státní správu. V rámci své činnosti nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí (vytyčování vlastnické hranice pozemku), inženýrskou geodézii (mapování terénu, vytyčení stavby a přípojek vody, plynu a kanalizace, kdy vám dodáme kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a inženýrských sítí včetně přípojek) a podklady pro projektování (zpracování polohopisného a výškopisného plánu a zajištění digitalizace stavu katastru nemovitosti). Samozřejmostí je také poradenství v oboru zeměměřičství.


Reference geodetických prací Semily - zaměření, mapování, výstavba

Reference geodetických prací Semily - zaměření, mapování, výstavba

Geodetická kancelář Semily, Ing. Jan Král, geodet Zajišťujeme geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, inženýrskou geodézii. Prohlédněte si reference našich prací. Působíme v okresech Semily, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou a blízkém okolí. Pracujeme rychle, kvalitně a za velmi příznivé ceny. Rádi pomůžeme a poradíme.


Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Hledáte profesionála v oboru geodézie? Jsme společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. zabývající se geodetickou činností nejen pro klienty z Brna. Naše zkušená geodetická skupina úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů se zaměřuje na zpracování podkladů v oblasti mapování a speciálních geodetických prací, jako je: - tvorba účelových map a plánů, sledování deformací stavby - zaměření skutečného stavu terénu a budování bodových polí - měření jeřábových drah, podzemních prostor, sklepů a chodeb - stavební pasport historických objektů s nepravidelným půdorysem Také zajistíme podklady v oblasti investiční výstavby, a to: - zaměření stávajícího a skutečného stavu stavby pro projektanty - určování vytyčovacích sítí a vytyčení stavebních objektů U katastru nemovitostí provádíme digitalizaci, scanovaní a vektorizaci podkladů, vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků, zajištění výpisu a informací z katastru nemovitostí a zpracování výkupních elaborátů pro předběžná jednání s vlastníky konkrétních pozemků.