Zhotovenie a dodanie  PD na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky

Zhotovenie a dodanie PD na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky

Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky:
I. Prípravná dokumentácia
a.Zameranie existujúceho stavu vrátane častí stavby dotknutých navrhovanými úpravami.
b.Inventarizácia hodnotných prvkov a súčastí stavby s návrhom ich obnovy a prezentácie.
c.Reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na obnovu objektu.
d.Stavebno-technický a statický posudok.

Ekonomická univerzita v Bratislave disponuje a poskytne:
-projektovú dokumentáciu objektu (architektonické a stavebné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady, statika, vnútorné svetelné a silnoprúdové rozvody),
-vypracovanú prípravnú dokumentáciu umelecko-remeselných prác s návrhom umelecko-remeselnej obnovy fasád, ktorý obsahuje vyhodnotenie existujúceho stavu fasád, navrhovaný rozsah a technologický postup obnovy fasád a dokumentáciu vykonaného sondážneho prieskumu omietkových a náterových vrstiev fasád z roku 2014.
-Štúdiu využiteľnosti objektu z roku 2019.

II. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) vyhotovenie jednostupňovej projektovej dokumentácie v podrobnosti realizačného projektu pre stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer. Súčasťou PD bude aj dokument, preukazujúci energetickú hospodárnosť ex ante - projektové energetické hodnotenie.

III. Zabezpečenie inžinierskej činnosti
Dodanie právoplatného rozhodnutia na realizáciu stavby (stavebné povolenie) vydané príslušným stavebným úradom a vydanie kolaudačného rozhodnutia po realizácii diela (do 30 dní po ukončení realizácii diela).

IV. Súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa a pri podaní žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy
Zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky bude podkladom pre podanie žiadosti o čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a zapojenie sa do výzvy: Vyzva-1-obnova-budov.pdf (mindop.sk)

V. Autorský dohľad nad realizáciou stavby
Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
01.08.2022 12:49

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
29.09.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Zadavatel IČ:
00399957

Kontaktní osoba:
osoba poverená verejným obstarávateľom

Zadavatel telefon:
+421 267 295 147

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.euba.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71000000-8
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Společnost PROSPECT spol. s.r.o. se zabývá návrhem, dodávkou i servisem komponentů automatizační i řídící techniky, systémů, mechanizmů a strojů. Řídící systémy: - tvorba řídících systémů za použití programovatelných komponentů - realizace rozsáhlých řídících systémů a dispečinků Provozní rozvody silnoproudu: - rekonstrukce stávajících rozvoden nízkého a vysokého napětí - návrh a dodávka silnoproudých rozváděčů - realizace silnoproudých rozvodů ovládacích kabin strojírenských provozů - nasazování přepěťových ochran a otápění technologických potrubí Energetika: - návrh a realizace rozváděčů VN a trafostanic, včetně napojení na vysokonapěťové napájecí soustavy - výroba elektrické energie z kogeneračních jednotek - zajištění náhradního energetického zdroje pomocí bateriových zdrojů a dieselagregátů - dodávka kompenzačních rozváděčů pro řídící systémy - hlídání čtvrthodinového maxima - kompletní elektro dodávky pro bioplynové stanice včetně zprovoznění a dálkové správy Stavební elektroinstalace: - projektová dokumentace, dodávky a montáž stavební elektroinstalace provozních objektů, kancelářských budov, hal nebo provozoven - návrhy a dodávka napájecích rozvodů, vnitřního a venkovního osvětlení


Projektová kancelář Praha 7 – projekční práce pro Vaši stavbu na klíč

Projektová kancelář Praha 7 – projekční práce pro Vaši stavbu na klíč

Autorizovaný inženýr Ing. Tomáš Novotný z Prahy 7 nabízí služby své projektové kanceláře klientům z řad veřejných zadavatelů i soukromých investorů. Nabízíme kompletní inženýrské a projekční služby zahrnující vše od zařízení potřebných dokumentů, přípravy plánů a zpracování projektů po zajištění odborného technického dozoru v průběhu samotné realizace stavby či přestavby administrativních budov, bytových a rodinných domů, výrobních hal, při zateplování objektů vždy za důsledného dodržení platných norem a předpisů. Máte-li o služby projektové kanceláře zájem, neváhejte kontaktovat pana Ing. Tomáše Novotného.


Diagnostika stavebních konstrukcí Praha – garance profesionální práce

Diagnostika stavebních konstrukcí Praha – garance profesionální práce

Služby diagnostiky staveb a odborného posudku budov i jiných objektů nabízejí odborníci z firmy NV Engineering s.r.o. z Prahy s mnoha léty praxe v oboru. Naše služby jsou zaměřené především na pasportizace (vytvoření základní výkresové a tabulkové dokumentace objektů, zpracování půdorysů, číslování místností atd.), repasportizace objektů, stavebně historický průzkum stavebních konstrukcí, stavebně- technický průzkum stavebních konstrukcí, zaměření stávajícího stavu objektů a další služby. Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo pokud máte k nabízené službě diagnostiky stavebních konstrukcí dotazy, neváhejte prosím kontaktovat odborníky ze společnosti NV Engineering s.r.o.


Stavební projektant Ing. Tomáš Novotný – komplexní projekční práce

Stavební projektant Ing. Tomáš Novotný – komplexní projekční práce

Ing. Tomáš Novotný je stavební projektant a poskytuje stavební práce na klíč. Potřebujete vyřídit stavební povolení? Chcete doporučit spolehlivou stavební firmu? To vše za vás zařídí, a nejen to dále poskytuje: komplexní stavební projekty, technický a autorský dozor, statické výpočty, stavební průzkum, posouzení poruch konstrukcí a mnoho dalšího. Své služby nabízí v Praze a středních Čechách. Má bohaté zkušenosti a odvádí velmi kvalitní práci. Svěřte se do rukou odborníka a určitě nebudete litovat.


Návrh a realizace projektové dokumentace všech stupňů  - Ing. Tomáš Novotný

Návrh a realizace projektové dokumentace všech stupňů - Ing. Tomáš Novotný

Projektová dokumentace je základním kamenem stavby každého domu a je nejdůležitějším dokumentem, který potřebujete k získání stavebního povolení. Ing. Tomáš Novotný poskytuje projekční práce na klíč v Praze a Středních Čechách. Mezi jeho služby patří vyřizování stavebního povolení, technický a autorský dozor,vypracování územního rozhodnutí, dodání dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele, doporučení stavební firmy, statické výpočty a posudky, prohlídky domu statikem, stavební průzkum a například posouzení poruch konstrukcí a další výpočty a posudky. Spokojenost zákazníků s výsledky mé práce je moji největší odměnou. Pozorně naslouchám potřebám klienta a jsem vždy otevřený pro další nějaké návrhy.


Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby Praha – papírová forma, digitální výkres

Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby Praha – papírová forma, digitální výkres

Naše společnost sídlící v Praze, se zabývá projekční a inženýrskou činností a zhotoví vám tak dokumentaci pro: - stavební povolení - rozhodnutí o umístění stavby - realizaci stavby Dokumentaci vám vyhotovíme pro novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu a vybrat si můžete z digitálního výkresu nebo papírové formy. Máme za sebou plno projektů pozemních a inženýrských staveb. Podívejte se na naše reference na webových stránkách firmy.