Cyklotrasa Zelená cesta

Cyklotrasa Zelená cesta

Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Cyklotrasa Zelená cesta.
Stavba je Je situovaná v okrese Piešťany a prechádza katastrálnymi územiami Piešťany, Kocurice, Trebatice, Stráže a Vrbové.
Združenie obcí Zelená cesta plánuje cyklotrasami navzájom prepojiť obce v Mikroregióne nad Holeškou a taktiež
umožniť bezpečné cyklistické prepojenie s okresným mestom Piešťany. Stavba spája dve mestá v okrese Piešťany
a Vrbové. Hlavný zámer navrhovanej stavby je využiť smerové a výškové vedenie žel. trate č. 803 Piešťany Vrbové, ktorá sa dlhodobo nevyužíva na koľajovú hromadnú prepravu osôb. Zmena účelu líniovej stavby z koľajovej na nemotorovú, je aj v súlade s ÚPN dotknutých miesta a obcí.
Navrhovaná stavba je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom Mikroregiónu nad Holeškou s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, podporiť dochádzanie za prácou do mesta z okolitých dedín a znížiť tak podiel nemotorovej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce, či zabezpečiť bezpečné cyklistické prepojenie s okresným mestom Piešťany. Stavba spája obce z Mikroregiónu nad Holeškou.

Zákazka je delená na dva časti:
Časť č. 1: Cyklotrasa Zelená cesta, SO 01, SO 02, SO 03.1, SO 04, SO 05
Časť č. 2: Rekreačná zóna na ŽST Vrbové, SO 03.2

Základné údaje o stavbe:
Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy: 7, 603 21 km
o Samostatná cyklistická cestička (šírka 3m) 7, 323 41 km
o Koridor pre cyklistov (šírka podľa MK) 0, 279 80 km

Realizácia je v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
27.07.2022 06:50

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Združenie obcí Zelená cesta

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
25.09.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Združenie obcí Zelená cesta

Zadavatel IČ:
50911775

Kontaktní osoba:
Lukáš Pavlech

Zadavatel telefon:
+421 915 700 978

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba zpevněných ploch parkovišť, parkovacích stání

Výstavba zpevněných ploch parkovišť, parkovacích stání

Uvažujete o modernizaci parkoviště před vaším domem, obchodem nebo penzionem? Potřebujete vydláždit nebo položit asfalt na parkovací místa? O zpevnění parkovacích ploch se v okolí Znojma a Mikulova postará firma DS DUMA s.r.o. ze Znojma. Pokud se rozhodnete svěřit výstavbu parkovacích stání do našich rukou, zajistíme Vám pomoc s nejen projektováním, ale také se postará o veškeré výkopové práce a úpravu terénu související s výstavbou parkoviště. Realizujeme asfaltové parkovací plochy, ale děláme i dlážděná parkovací stání. Zhotovíme parkovací místa a parkoviště nejen pro obce, ale také pro soukromé osoby nebo komerční objekty, firmy i obchody.


Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Tak pro realizaci Vašich plánů oslovte společnost SEŽEV-REKO, a.s., která má více jak 25 let zkušeností v tomto oboru. Naše společnost se zaměřuje na provádění staveb v oboru kolejové dopravy. Našim klientů zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních svršků a spodků. Naše činnost se nezaměřuje pouze na vlakové koleje, ale také na tramvajové tratě. V rámci služeb vykonáváme potřebné zemní práce, sanace, odvodnění trati, ochranu drážních těles, zhotovení oplocení a chráničů. Realizujeme také další stavby tykající se železniční dopravy, a to výstavbu nástupišť, ramp, zpevněných ploch u tratí, přejezdů a přechodů, výhybek. Současně také zajišťujeme pravidelnou či nárazovou údržbu. Veškeré služby poskytujeme v celé České republiky. Sídlo naší firmy najdete v Brně na ulici Vídeňská.


Stavba a rekonstrukce obecních nebo městských chodníků včetně zemních prací

Stavba a rekonstrukce obecních nebo městských chodníků včetně zemních prací

Jsou chodníky ve vaší obci v havarijním stavu a hledáte firmu, která se postará o jejich rekonstrukci? Potřebuje postavit nové chodníky podél opravené komunikace? Stavbu městských nebo obecních chodníků zajistí společnost DS DUMA ze Znojma. Naše firma působí zajistí výstavbu chodníků kdekoliv v rámci celého Jihomoravského kraje. Kromě dláždění zcela nových chodníků se postaráme i o rekonstrukci stávajících obecních nebo městských chodníků. Stavbu chodníků realizujeme včetně zemních prací.


Oprava, stavba, rekonstrukce kruhových objezdů, cyklostezek, parkovišť a dalších dopravních staveb

Oprava, stavba, rekonstrukce kruhových objezdů, cyklostezek, parkovišť a dalších dopravních staveb

Sháníte firmu, která by se postarala o stavbu či rekonstrukci kruhového objezdu? Společnost JANKOSTAV s.r.o. z Ostravy se zabývá opravami veškerých dopravních staveb a díky dlouholetým zkušenostem v oboru zaručuje kvalitně odvedenou práci. Specializujeme se zejména na tyhle stavby a rekonstrukce: - parkoviště - cyklostezky - kruhové objezdy - městské, místní, účelové komunikace - silnice I.,II. i III. třídy - polní silnice - chodníky - odstavné, zpevněné plochy - náměstí - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme profesionálními pracovníky a špičkovou technikou!


Výstavba garáží Vysoké Mýto - parkovací domy z ocelových konstrukcí

Výstavba garáží Vysoké Mýto - parkovací domy z ocelových konstrukcí

Představujeme Vám firmu SAPA - LPJ, spol.s.r.o. z Vysokého Mýta, která ve svém stavebním portfoliu nabízí výstavby parkovacích domů špičkové kvality. Největší výhody takovýchto garáží spočívají ve velké úspoře parkovacích míst a to tím, že parkovací dům je postaven do patra. Stavby provádíme unikátním systém založeným na ocelových konstrukcí od firmy Astron Buildings, s.r.o.- první v České republice. Garáže pojmou opravdu velké množství aut a proto je to skvělá volba! S výstavbou a všech záležitostí okolo Vám pomůže firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. z Vysokého Mýta, neváhejte nás kontaktovat.


Pokládka asfaltových vrstev, směsí, litý asfalt - ryze česká firma

Pokládka asfaltových vrstev, směsí, litý asfalt - ryze česká firma

Vyrábíme obalované asfaltové směsi i litý asfalt a realizuje právě jejich pokládku. Firma JANKOSTAV s.r.o., která si díky dlouholeté existenci a kvalitě poskytovaných služeb vybudovala pevnou pozici na trhu, Vám nabízí výrobu - asfaltobetonu a obalovaného kameniva - drenážních asfaltů - litého asfaltu - specifických směsí na zakázku (včetně modifikovaného asfaltu a specifických přísad) a pokládku asfaltových směsí vlastními finišery - pásový finišer DEMAG DF 45 C (šířka pokládky 1,2 – 2,4m) - kolový finišer CAT AP 600 D (šířka pokládky 2,5 – 7,8m) Spolehněte se na profesionály ve společnosti JANKOSTAV s.r.o. a přidejte se tak k řadě spokojených zákazníků, které najdete v České republice i na Slovensku.