Prodej kvalitních přívlastkových vín v e-shopu vino-hradil.cz

Vinařství Hradil

Prodej kvalitních přívlastkových vín v e-shopu vino-hradil.cz

Vinařství Hradil v Čejkovicích produkuje přívlastková vína vysoké kvality, která může ochutnat každý příznivec lahodných vín, stačí si vybrat v e-shopu na webu vino-hradil.cz, kde nabízíme nejen bílá, růžová a červená vína, ale i speciální šarže exkluzivních vín, kterými můžete udělat radost svým blízkým, přátelům nebo obchodním partnerům.

Externí právní služby - oblast elektronických komunikací

Externí právní služby - oblast elektronických komunikací

Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti elektronických komunikací.
Veřejná zakázka vložena:
25.07.2022 08:30

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika - Český telekomunikační úřad

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
29.08.2022 00:00

Cena veřejné zkázky:
5 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Český telekomunikační úřad

Zadavatel IČ:
70106975

Zadavatel ulice:
Sokolovská 58/219

Zadavatel PSČ:
190 00

Zadavatel obec:
Praha 9 - Vysočany

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Kroj

Zadavatel telefon:
+420 224 004 711

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.ctu.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

79100000-5
Právní služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Právní pomoc v oblasti nemovitostí - zastupování před soudy či správními orgány

Naše právní služby ve Zlíně jsou určeny pro občany, živnostníky, obchodní společnosti, spolky, podnikatele, města a obce. Cílem Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Řehové je komplexní řešení případu. Zaručujeme Vám individuální přístup, tak aby bylo vyhověno veškerým Vašim požadavkům a aby byly vyřešeny všechny problémy se kterými se potýkáte. Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány. Zajišťujeme: - Pomoc firmám a společenstvím vlastníků - Právní pomoc v oblasti nemovitostí - Komplexní korporátní poradenství - Pomoc se správou bytových domů SVJ - Zadávání veřejných zakázek Právo společenství vlastníků družstev a bytových jednotek: - vznik, založení, navedení k zápisu do veřejném rejstříku - pomoc při správě SVJ - revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáhání pohledávek (v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami) Bytová problematika: - sepisování nájemních smluv a smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostor - vyřizování ukončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na vyklizení - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek (vzniklých v souvislosti s nájmem a podnájmem bytů a nebytových prostor)


Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Dluží Vám emitent dluhopisu peníze a chcete je zpět? Využijte služeb společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která Vám pomůže s návrhem na vydání platebního rozkazu. Návrh na vydání platebního rozkazu je prvním krokem, jak vymáhat své pohledávky. K návrhu je nutné doložit originál dluhopisu, emisní podmínky a výpis z účtu, poté se zaplatí soudní poplatek a soud vydá platební rozkaz. Po vydání rozkazu má emitent 15 denní lhůtu k podání odporu, pokud jej podá, zahájí se řízení, v opačném případě může platební rozkaz sloužit jako exekuční titul. Problematika vymáhání dluhopisu je však velmi složitá, proto neváhejte a kontaktujte FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.


Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Chcete chránit majetek před zcizením nebo věřiteli a zároveň jej rozšiřovat? Založte si svěřenecký fond s pomocí FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Založení svěřeneckého fondu spočívá v sepsání statutu, což je dokument určující účel fondu a jeho základní fungování. Svěřenecký fond zakládá jeho zakladatel, který do fondu vyčlení majetek. Zakladatel jmenuje správce, který tento majetek spravuje, a osoby obmyšlené. Svěřenecký fond vznikne zápisem do evidence svěřeneckých fondů. Mezi výhody svěřeneckých fondů se řadí ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici, určení podmínek (např. věk a vzdělání) pro obmyšlené, na základě kterých jim vzniká právo na plnění, ochrana před dítětem, které žije nezřízený život a mnoho dalších. Tuto složitou problematiku za Vás rádi vyřídíme na základě plné moci.


Profesionální služby kanceláře Rott, Růžička & Guttmann a spol. pro získání patentů a rešerše v tuzemsku i v zahraničí.

Profesionální služby kanceláře Rott, Růžička & Guttmann a spol. pro získání patentů a rešerše v tuzemsku i v zahraničí.

Naše patentová kancelář poskytuje široké spektrum služeb pro zajištění patentové ochrany Vašich vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů jak v tuzemsku, tak i v celosvětovém měřítku. Provádíme detailní rešerše novostí v technických řešeních, stavu techniky a jmenné rešerše, včetně závěrečných vyhodnocení. Spolupracujeme s našimi mezinárodními partnerskými kancelářemi, což zaručuje kvalitní a komplexní rešerše zahraničních patentových databází. Naše rešerše se provádějí v knihovně patentové literatury ÚPV, v databázích ESPACENET a DELPHION a v dalších přístupných zdrojích. Naši odborníci Vám poskytnou detailní informace o procesu patentování, druzích patentů a postupech pro získání patentu. Díky naší dlouholeté zkušenosti a odbornosti v oblasti patentové ochrany jsme schopni pomoci klientům v jakémkoli stádiu procesu patentování. Kromě získání patentů nabízíme i služby v oblasti ochrany průmyslových vzorů a užitných vzorů. Jsme tu pro naše klienty od začátku až do konce procesu ochrany vynálezu. Kontaktujte nás a začněte ochraňovat své nápady ještě dnes!


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové. Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. Služby v oblasti bytového práva: - pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku - pomáháme při správě SVJ - řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami - zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních - příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí - ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů - sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.


Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Právo obchodních korporací - poradenství při založení firmy, sepisování smluv, řešení sporů z obchodního styku

Obchodním společnostem i podnikajícím fyzickým osobám poskytne právní poradenství Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín. Zaměřujeme se na Právo obchodních korporací, poskytneme kompletní služby od založení firmy, sepisování smluv, včetně řešení sporů z obchodního styku a zastoupení firmy u soudu. Jako obchodní společnost se jen těžko obejdete bez kvalitního právního zástupce, s námi získáte plnohodnotné právní poradenství. Zajistíme právní služby: - při zakládání společnosti, zápisu do obchodního rejstříku - v případě rušení, likvidace společnosti - při převodu obchodního podílu, akcií - v souvislosti s přeměnou společnosti (fúze), změnou sídla, úpravou základního kapitálu - obchodní závazkové právo - sepisování, revize obchodních smluv, dohody, jednání s protistranou, řešení sporů z obchodního styku, přihlášení pohledávek do konkurzních řízení.