Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - textil 2022 - 2023

Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - textil 2022 - 2023

Místem plnění veřejné zakázky jsou distribuční místa partnerských organizací projektu v rámci ČR. Jedná se celkem o 52 distribučních míst.
Veřejná zakázka vložena:
20.06.2022 09:27

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
19.07.2022 00:00

Cena veřejné zkázky:
8 250 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zadavatel IČ:
00551023

Zadavatel ulice:
Na Poříčním právu 376/1

Zadavatel PSČ:
128 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
Barbora Zichová

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.mpsv.cz/cs/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Sociální centrum pro zrakově handicapované občany

Sociální centrum pro zrakově handicapované občany

Máte ve svém okolí někoho se zrakovým postižením, nebo sami trpíte tímto handicapem? Podporu najdete v našem sociálním zařízením TyfloCentrum, které nabízí klientům aktivity a podporu v každodenním životě. Nacházíme se v Olomouckém kraji, a to přímo v Olomouci. Klienti k nám chodí, protože mohou navštěvovat lekce cizích jazyků, hodiny keramiky, mohou se zapojit do výroby reklamních předmětů pro firmy, nebo do úklidu, který si objednávají zejména domácnosti a firmy. Dále nabízíme klientům podporu formou konzultací, lze také zapůjčit kompenzační pomůcky. Veškeré výrobky jde objednat na e-shopu a podpořit naši činnost. Klienti se mohou u nás buďto zaměstnat, nebo jen docházet za zábavou. Najdete nás v Olomouci na adrese Heyrovského 421/35. Vítáme všechny nové klienty, pokud potřebujete bližší informace, kontaktujte nás telefonicky.


Sdružení automobilových dopravců Praha, pomoc dopravcům ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě

Sdružení automobilových dopravců Praha, pomoc dopravcům ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě

Představujeme Vám Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s., které je největším Sdružením dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě. Sdružení automobilových dopravců je nápomocné při tvorbě a úpravě legislativy týkající se silniční dopravy a mezivládních dohod a smluv v této oblasti. Nejvíc se snažíme ulehčit podnikání našich členů, tím že dodáváme informace silničním dopravcům a to vede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zajišťujeme profesní vzdělávání, prevenci bezpečnosti v provozu, podporujeme rozvoj a prosperitu silniční dopravy a prosazujeme zájmy dopravců provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní nákladní i autobusovou dopravu. Pokud Vás služby Sdružení automobilových dopravců zaujaly, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Nad Sokolovnou 117/1, Praha.


Odborná právní pomoc a poradenství pro zaměstnance BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o.

Odborná právní pomoc a poradenství pro zaměstnance BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o.

Jste zaměstnancem BOSCH DIESEL Jihlava s.r.o.? Staňte se členem našich odborů! Náš Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava poskytuje našim členům právní poradenství zcela zdarma. Právně Vás zastoupíme i v případě pracovně-právních sporů. Klademe důraz na vytváření důstojných podmínek pro práci. Poskytujeme také ojedinělé benefity. Jsme největší odborovou organizací v Bosch Diesel s.r.o. Fungujeme již téměř 20 let. Sídlo společnosti najdete v Pávově 121. Vše o naší organizaci Odborový svaz KOVO základní organizace při BOSCH DIESEL Jihlava se dozvíte na uvedených www stránkách. Naše kolegy si také dovolujeme pozvat na konferenci, která se uskuteční 14.10.2021 v Dělnickém domě v Jihlavě.


Pedagogický institut, vzdělávání pedagogů, eLearning, prezenční kurzy, vzdělávání ve školách

Pedagogický institut, vzdělávání pedagogů, eLearning, prezenční kurzy, vzdělávání ve školách

Představujeme Vám Pedagogický institut, o.p.s. z okresu Havlíčkův Brod, který napomáhá podporou a rozvojem celoživotní vzdělávání pedagogů. Předávají školám vizi, že jsou lákavým, inspirujícím, zajímavým a podporujícím místem. Disponujeme efektivními postupy s využíváním moderních technologií. V rámci svých nabízených služeb se tak věnujeme rozvoji občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách. K šíření profesní osvěty využíváme moderní technologie k propojování lidí, moderních poznatků pedagogiky a společenských věd. Pokud Vás služby pedagogického institutu zaujaly, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Na Vyhlídce 595, Přibyslav, Havlíčkův Brod.


Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Brno

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Brno

Představujeme Vám Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno, který svoji činnost zaměřil na rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu vyloučení. Náš Svaz tělesně postižených v Brně se aktivně podílí na udržení osobních a sociálních dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a seniorů. Aktivizační služby Brno: - ergoterapie - tvořivá setkání - muzikoterapie - plavání - cvičení Neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu v naší kanceláři na ulici Mečová, Brno.


Sdružení provozovatelů kempů Heřmanův Městec, předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu

Sdružení provozovatelů kempů Heřmanův Městec, předpisy a normy k výstavbě, přestavbě či provozu

Asociace kempů České republiky, z.s. Heřmanův Městec Asociace kempů je profesní organizací, sdružující provozovatele kempů a chatových osad v ČR. V rámci udržení a zlepšení kvality kempů a chatových osad poskytujeme poradenství, informace o nových právních předpisech a pomoc pro získání certifikátu značky Q. Zákazník je tak informován o profesionálním přístupu a permanentní snaze zkvalitňovat poskytované služby. Jste vlastníkem kempu či chatové osady a chcete zlepšit nabízené služby včetně ubytování, stravování a volnočasových aktivit? Pak oslovte nás - Asociace kempů České republiky, z.s. Heřmanův Městec.