Rozšírenie kapacít zberného dvora – Mesto Turany

Rozšírenie kapacít zberného dvora – Mesto Turany

Predmetom zákazky je realizácia stavby " Rozšírenie kapacít zberného dvora Mesto Turany v zmysle podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72.
Rozšírenie kapacít zberného dvora v Turanoch na triedený zber komunálnych odpadov, ktorá sa nachádza na parcele č. 2260/37, v zastavanom území mesta Turany.
Súčasný stav spevnených plôch spevnený zavalcovaný štrkový podklad.
Vrstvy navrhovaných spevnených plôch budú v skladbe:
Plochy všetkých spevnených plôch musia byť spádované a odvádzať dažďovú vodu do uličných vpustí. Konštrukcie prístreškov na kontajnery budú celodrevené s pultovou strechou podopretou stĺpmi. Stĺpy sú kotvené do základových pätiek. Cestná mostová váha SO.05 Prvky váhy - vážiaci most železobetónové prevedenie, snímače zaťaženia a ich uloženie, spojovacia skrinka, kábel do 30 m, T-guma a vyhodnovací indikátor.
SO.06 automatická, cestná, vjazdová závora rameno závory má dĺžku 4 m bude pripojené do stĺpika s poháňacou jednotkou a riadiacim panelom.
SO.07 Betónové lego bloky budú uložené na východnej strane pozemku. Rozmery jedného ks lego blokov sú 800x800x1600 mm (š.v.dl.) Budú položené na asfaltovú spevnenú plochu.
Areálové osvetlenie súčasťou revitalizácie zberného dvora bude osadenie troch exteriérových stĺpových lámp vrátane ich dopojenia na verejné osvetlenie.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
10.06.2022 08:41

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Turany

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
09.08.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Turany

Zadavatel IČ:
00316962

Kontaktní osoba:
Ing. Mária Poličková

Zadavatel telefon:
+421 424 443 891

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45210000-2
Stavebné práce na stavbe budov

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Tak pro realizaci Vašich plánů oslovte společnost SEŽEV-REKO, a.s., která má více jak 25 let zkušeností v tomto oboru. Naše společnost se zaměřuje na provádění staveb v oboru kolejové dopravy. Našim klientů zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních svršků a spodků. Naše činnost se nezaměřuje pouze na vlakové koleje, ale také na tramvajové tratě. V rámci služeb vykonáváme potřebné zemní práce, sanace, odvodnění trati, ochranu drážních těles, zhotovení oplocení a chráničů. Realizujeme také další stavby tykající se železniční dopravy, a to výstavbu nástupišť, ramp, zpevněných ploch u tratí, přejezdů a přechodů, výhybek. Současně také zajišťujeme pravidelnou či nárazovou údržbu. Veškeré služby poskytujeme v celé České republiky. Sídlo naší firmy najdete v Brně na ulici Vídeňská.


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu BADIN s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.