Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca

Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca

Rekonštrukcia stavby rieši stavebné úpravy komunikácie v celkovej dĺžke 7 980 m, sanáciu 27 oporných múrov a sanáciu 2 mostov na tejto komunikácii a mobiliár. Komunikácia vedie paralelne s hraničnou riekou Dunajec v Pieninskom národnom parku.

Projektová dokumentácia Rekonštrukcia Pieninskej cesty Prielom Dunajca, obsahuje štyri stavebné objekty.

Časť č.1 SO 01, SO 02 a SO 03
SO 01: Stavebné úpravy sa riešia dvoma spôsobmi. Prevažujúci spôsob je obnova existujúceho krytu komunikácie z kameniva spevneného cementom, druhý je obnova nanesením novej bitúmenovej vrstvy z asfaltobetónu. Dĺžka bitúmenovej úpravy je 930 m. Šírka komunikácie je rôzna, minimálne 3, 0 m, prevažne 4, 0 m Kategória cesty je lesná cesta II. Triedy 2L 4, 0/30

SO 02: Sanácia oporných múrov je riešená šiestimi spôsobmi opráv, podľa typu poškodenia a materiálovotechnického vyhotovenia múrov ( A, B, C, D(C), E(B), F(B) )
Medzi hlavné práce patria :
- odstránenie porastu a nánosov prachových častí z telesa oporného múru mechanicky a potom dočistiť silným vodným lúčom s tlakovou vodou
- doplnenie chýbajúcich priečnych odvodňovacích rúr
- odstránenie starého venca
- vypĺňanie špár medzi jednotlivými kameňmi oporného múra cementovou maltou pod tlakom
- zahladenie špár, začistenie a umytie múra vodou
- osadenie pozinkovaného zábradlia do nového ŽB venca
- Oporné múry, ktoré sú naviac ešte podmyté vodami z Dunajca a ich základ je rozrušený, alebo dokonca úplne chýba je potrebné zrealizovať sanáciu základovej škáry a zabezpečiť jej dokonalú ochranu pred ďalším rozrušovaním.

SO 03 Sanácia mostov: Jedná sa o dva mostné objekty. Medzi hlavné sanačné práce na mostoch patria :
- Očistenie a odstránenie nánosov a porastu z čiel a krídel mostov
- Odstránenie poškodených a nefunkčných ríms mostov
- Odstránenie vrstiev komunikácie na moste až po hydroizoláciu
- Natavenie novej hydroizolácie
- Výstavba nových železobetónových ríms
- Dobudovanie nových vrstiev komunikácie na mostoch
- Osadenie nového zábradlia do oceľových kotevných pätiek
- Vyšpárovanie kamenného muriva na čelách a krídlach mostov

Časť č.2 SO 04
SO 04 Drevené prístrešky s príslušenstvom a mobiliár: Projekt uvažuje s 9 prístreškami, s 9 informačnými tabuľami, 22ks lavičiek zrubových

Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
08.06.2022 08:17

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
07.08.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Zadavatel IČ:
54435323

Kontaktní osoba:
Jaroslav Babic

Zadavatel telefon:
+421 911 822 711

Zadavatel email:

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Tak pro realizaci Vašich plánů oslovte společnost SEŽEV-REKO, a.s., která má více jak 25 let zkušeností v tomto oboru. Naše společnost se zaměřuje na provádění staveb v oboru kolejové dopravy. Našim klientů zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních svršků a spodků. Naše činnost se nezaměřuje pouze na vlakové koleje, ale také na tramvajové tratě. V rámci služeb vykonáváme potřebné zemní práce, sanace, odvodnění trati, ochranu drážních těles, zhotovení oplocení a chráničů. Realizujeme také další stavby tykající se železniční dopravy, a to výstavbu nástupišť, ramp, zpevněných ploch u tratí, přejezdů a přechodů, výhybek. Současně také zajišťujeme pravidelnou či nárazovou údržbu. Veškeré služby poskytujeme v celé České republiky. Sídlo naší firmy najdete v Brně na ulici Vídeňská.


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu BADIN s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.