Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Mostný objekt 201-00 (ev. č. M207) je tvorený pravým a ľavým mostom ktoré majú rovnaké rozmery. Oba mosty sú trojpoľové s rozpätím 16, 6 m, tvorená prefabrikovanými nosníkmi KA-73 výšky 0, 85m a železobetónovou doskou s vyrovnávajúcou betónovou vrstvou. Nosná konštrukcia je uložená na krajných masívnych oporách zo železobetónu a členených vnútorných podperách. Šírka oboch mostov je 2 x 10, 6 m. Konštrukcia mosta pôsobí ako spojitý nosník.
Úprava mostného objektu 201-00 je podmienená degradáciou častí mostnej konštrukcie, hlavne prvkov priamo vystavených poveternostným vplyvom a agresívnym účinkom chemického posypu v zimnom období a nadrozmernou dopravou. Podrobnejšie sú rekonštruované časti opísané v nasledujúcich bodoch.
Pred začatím stavebných prác a frézovaním vozovky je potrebné výškové a polohové zameranie vozovkových vrstiev na moste 201-00 v rastri 2 m a na úseku cca 20 m pred a za mostom v rastri 5 m, druhé zameranie je potrebné realizovať po odfrézovaní vozovkových vrstiev a tretie zameranie je potrebné realizovať po odstránení vyrovnávajúcej vrstvy NK. Na základe týchto meraní bude upresnená hrúbka spriahujúcej dosky a výškové osadenie mostných záverov, odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek.
Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z týchto prác:
osadenie DDZ
identifikácia inžinierskych sietí v okolí mosta a na moste
osadenie dočasného dopravného značenia na presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu na oboch mostoch - odstránenie zábradlia a odbúranie rímsy na rekonštruovanej strane moste - odbúranie starej vyrovnávajúcej vrstvy nosnej konštrukcie na rekonštruovanej strane
podstojkovanie a podopretie nosníkov NK vedľa medziľahlých podpier v časti pod odbúranou nosnou konštrukciou dočasnou skružou - odbúranie a betonáž častí pilierov podpier v mieste zabezpečenom dočasnou skružou - sanácia časti medziľahlých podpier v mieste zabezpečenom dočasnou skružou - spriahnutie a betonáž novej spriahujúcej dosky, osadenie odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek, natavenie hydroizolácie - vystuženie a betonáž rímsy
osadenie nového zábradlia a vozovkových vrstiev na rekonštruovanej strane mosta - presmerovanie dopravy na zrekonštruovanú stranu mosta a zopakovanie rovnakého postupu rekonštrukcie na druhej strane ľavého aj pravého mosta - osadenie nových mostných záverov
sanácia poškodených povrchov NK a spodnej stavby - dokončovacie práce, vrátane terénnych úprav okolo mosta a pod mostom
Viac : súťažné podklady
Veřejná zakázka vložena:
08.06.2022 08:13

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Žilina

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
07.08.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Žilina

Zadavatel IČ:
00321796

Kontaktní osoba:
Ing. Roman Osika

Zadavatel telefon:
+421 417 063 217

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.zilina.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45221111-3
Stavebné práce na cestných mostoch

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Tak pro realizaci Vašich plánů oslovte společnost SEŽEV-REKO, a.s., která má více jak 25 let zkušeností v tomto oboru. Naše společnost se zaměřuje na provádění staveb v oboru kolejové dopravy. Našim klientů zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních svršků a spodků. Naše činnost se nezaměřuje pouze na vlakové koleje, ale také na tramvajové tratě. V rámci služeb vykonáváme potřebné zemní práce, sanace, odvodnění trati, ochranu drážních těles, zhotovení oplocení a chráničů. Realizujeme také další stavby tykající se železniční dopravy, a to výstavbu nástupišť, ramp, zpevněných ploch u tratí, přejezdů a přechodů, výhybek. Současně také zajišťujeme pravidelnou či nárazovou údržbu. Veškeré služby poskytujeme v celé České republiky. Sídlo naší firmy najdete v Brně na ulici Vídeňská.


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu BADIN s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Výstavba, rekonstrukce, opravy komunikací, silnic a chodníků

Společnost JANKOSTAV s.r.o. s bohatými zkušenostmi získanými dlouholetou praxí působí v celém Moravskoslezském kraji, především v okresech Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. V rámci širokého sortimentu poskytovaných služeb nabízíme výstavbu, opravu, rekonstrukci i demolici dopravních staveb, mezi které patří např. - silnice I., II. a III. třídy - městské, místní a účelové komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - odstavné a zpevněné plochy - kruhové objezdy - kompletní inženýrské stavby Přidejte se i Vy k řadě spokojených zákazníků, které si společnost JANKOSTAV s.r.o. díky spolehlivosti, kvalitě a rychlosti odvedené práce získala nejen v České republice, ale i na Slovensku.