Parkovisko Na Hôrke 31 - 35

Parkovisko Na Hôrke 31 - 35

Vybudovanie parkoviska 40 parkovacích miest pre osobné automobily obyvateľov bytových domov na ulici Na Hôrke v mestskej časti Viničky v meste Nitra.
SO.01 Parkovisko
Je navrhnuté na ploche, ktorá je v súčasnej dobe zatrávnená a situovaná pred bytovými domami. V priestore plánovaného parkoviska sa nachádzajú stromy, ktoré budú odstránené v počte 5 ks. Navrhnuté parkovacie miesta sú so základným rozmerom 2, 5 x 4, 5 m v počte 38 stojísk a s rozmerom 3, 0 x 4, 5 m v počte 1 1 stojisko. Celkový počet parkovacích miest je 39 stojísk. V rámci parkoviska je navrhnutá prístupová komunikácia so základnou šírkou 5, 0 m a komunikácia na väčšej parkovacej ploche so základnou šírkou 5, 5 m. Súčasťou parkoviska bude aj chodník, ktorý spojí navrhované parkovisko s jestvujúcim chodníkom, ktorý vedie okolo bytového domu. Chodník je s rozmerom 7, 1 x 2, 0 m. Plocha je navrhnutá s krytom z betónovej dlažby zámkovej a bude lemovaná obrubníkom.
SO.02 Dažďová kanalizácia
V rámci objektu stavby SO.02 Dažďová kanalizácia je riešené vybudovanie dažďovej kanalizácie na odvodnenie dažďových vôd z parkoviska. Povrchové vody z komunikácie budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom nivelety do navrhovaných uličných vpustov a následne do navrhovanej kanalizácie. Dažďová kanalizácia zaolejovaných vôd odvádza predčistenú dažďovú vodu zo spevnených plôch (parkovísk). Do vsakovacej jamy je zaústená cez odlučovač ropných látok (ORL), ktorý je súčasťou kanalizácie. Odlučovač ropných látok je riešený ako podzemný železobetónový kontajner. Materiál kanalizácie, potrubie z plastových rúr tesnených gumovými krúžkami. Potrubie sa položí do pieskového lôžka hr. 100 mm a obsype sa pieskom 300 mm nad povrch rúry.
Veřejná zakázka vložena:
07.06.2022 07:40

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Nitra

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
03.08.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Nitra

Zadavatel IČ:
00308307

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Daniš

Zadavatel telefon:
+421 376 502 270


Zadavatel web:
http://www.nitra.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45223300-9
Stavebné práce na stavbe parkovísk

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku

Tak pro realizaci Vašich plánů oslovte společnost SEŽEV-REKO, a.s., která má více jak 25 let zkušeností v tomto oboru. Naše společnost se zaměřuje na provádění staveb v oboru kolejové dopravy. Našim klientů zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních svršků a spodků. Naše činnost se nezaměřuje pouze na vlakové koleje, ale také na tramvajové tratě. V rámci služeb vykonáváme potřebné zemní práce, sanace, odvodnění trati, ochranu drážních těles, zhotovení oplocení a chráničů. Realizujeme také další stavby tykající se železniční dopravy, a to výstavbu nástupišť, ramp, zpevněných ploch u tratí, přejezdů a přechodů, výhybek. Současně také zajišťujeme pravidelnou či nárazovou údržbu. Veškeré služby poskytujeme v celé České republiky. Sídlo naší firmy najdete v Brně na ulici Vídeňská.


Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Opravy, rekonstrukce i výstavba dopravních staveb - silnice, chodníky, cyklostezky

Pokud hledáte profesionální firmu, která by Vám zrekonstruovala chodník, cyklostezku či místní komunikaci, kontaktujte společnost JANKOSTAV s.r.o., která se specializuje na výstavbu a opravy veškerých dopravních staveb. Rekonstrukci a výstavbu provádíme u těchto staveb: - silnice, polní silnice - městské, účelové a místní komunikace - chodníky - cyklostezky - parkoviště - kruhové objezdy - odstavné a zpevněné plochy - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme kvalitními pracovníky, kteří mají v oboru dlouholeté zkušenosti, proto zaručujeme, že naše práce je vždy odvede kvalitně a na profesionální úrovni. Staňte se i Vy našim spokojeným zákazníkem!


Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Chodníky, komunikace pro pěší, parkoviště – realizace a rekonstrukce

Potřebujete provést dílčí opravy či celkovou rekonstrukci chodníku? Uvažujete o vybudování parkoviště? Výstavbu parkoviště či komunikace pro pěší svěřte do rukou firmě BADIN s.r.o. Realizujeme také rekonstrukce chodníků a parkovišť. Výstavbu a rekonstrukci chodníků a komunikací pro pěší zajišťujeme jak pro obce, tak i pro soukromé osoby. Zajišťujeme hloubení, štěrkování a zpevnění podloží, ale také instalace odvodnění, betonáž obrub a podkladů. Zajišťujeme také kompletní budování a rekonstrukce parkovací ploch.


Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Stavba pozemních dopravních komunikací – cesty, silnice, cyklostezky

Potřebujete vytvořit příjezdovou cestu k vašemu domu či firmě? Nebo potřebujete provést výstavbu nové komunikace nebo cyklostezky ve vaší obci? Obraťte se na firmu BADIN s.r.o., která má zkušenosti s prováděním a výstavbou dopravních komunikací v menším i větším rozsahu. Na Brněnsku jsme se stali vyhledávanou společností pro realizaci dopravních staveb, jako jsou silnice, komunikace či cyklostezky. Provádíme i jejich rekonstrukce a revitalizace.


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Kromě výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů se také zaměřuje na všechny související práce - zemní práce, ocelové konstrukce apod. Díky komplexním službám, které společnost GLUMBÍK s.r.o. nabízí, se dlouhodobě řadí mezi špičkové firmy v dané oblasti, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Hledáte-li firmu s kvalitním technickým vybavením, kvalifikovaným personálem a dlouholetými zkušenostmi, je pro Vás společnost GLUMBÍK s.r.o. tou nejchytřejší volbou!