Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond II

Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond II

Predmetom zákazky je karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond, ktoré zahŕňa lokalizáciu a zdokumentovanie lokality 200 ks merných objektov v teréne (s hĺbkou 5 m 355 m) preverenie S-JTSK súradníc merného objektu v III. triede presnosti, fotodokumentáciu merného objektu. Vizuálne overenie technického stavu jednotlivých vrtov, technická schéma zhlavia vrtu. Prostredníctvom prenosnej farebnej video kamery do vrtu s predným a bočným pohľadom overenie prítokov do vrtu, prúdenia vody vo vrte, funkčnosti výstroja vrtu - stav pažníc, poruchy pažníc (výstupky, skrutky, špóny, zvarence, otvory), prípadne pažnicové spoje, cudzie telesá vo vrte, stavu perforácie poloha perforácií, ich vyhotovenie, tvar, zanesenie a inkrustácia. Pri kamere sa predpokladá digitálne záznamové zariadenie. Požadovaná je presnosť hĺbkových údajov 20 cm alebo 1% hĺbky. Karotážnymi metódami termometria (na základe merania teploty vody (OC) vo vrte overiť prítoky alebo úniky vody do alebo z vrtu), konduktometria - priebežným meraním elektrickej vodivosti (S.cm-1) vody vo vrte sa overia miesta prítokov vody (namerané hodnoty budú udávané pri referenčnej teplote 20 OC), oximetria (priebežné meranie obsahu rozpusteného kyslíka vo vode umožní určenie miest prítokov vody do vrtu) sa overí prúdenie vody vo vrte a na základe analýzy nameraných údajov sa posúdi technický stav podzemnej časti merného objektu. Navrhnúť prípadné nápravné opatrenia. Termometria, konduktometria a oximetria budú vykonávané prenosnými hlbinnými meracími sondami so špeciálnym káblovým bubnom s navijakom. Prebratie predmetu zákazky bude, na základe oboma stranami podpísaného preberacieho protokolu, záverečnej správy v tlačenej forme v počte 5 kusov vrátane príloh (CD s kamerovým záznamom).Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Veřejná zakázka vložena:
07.06.2022 07:52

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
03.08.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Zadavatel IČ:
00156884

Kontaktní osoba:
Eva Senáriková

Zadavatel telefon:
+421 904 888 427


Slovník veřejné zakázky (CPV)

71351000-3
Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zpracování geometrických plánů a geodetické práce Slavkov u Brna – kompletní zeměměřické práce

Zpracování geometrických plánů a geodetické práce Slavkov u Brna – kompletní zeměměřické práce

Naše firma Geomark vznikla v roce 1997. Jak vidíte na trhu jsme několik let, a proto jsme odborníky na zeměměřické práce. Mezi naše přednosti patří zpracování geometrických plánů. Proto jestli potřebujete změnit hranici pozemku, rozdělit pozemek nebo vyznačit budovu určitě se na nás obraťte. Nabízíme také geodetické práce, které jsou velmi důležité pro následující architektonické a projekční práce. Kontaktujte nás na telefonním čísle nebo se zastavte v naší provozovně ve Slavkově u Brna.


Geodetické práce, geodézie, zaměřování pozemků - geodetická kancelář Semily

Geodetické práce, geodézie, zaměřování pozemků - geodetická kancelář Semily

Potřebujete si nechat vytyčit pozemek, který vlastníte? Chcete znát přesnou rozlohu vašeho pozemku? Nebo Vás zajímá mapový podklad nějaké oblasti? Od toho tu jsme my Geodetická kancelář Semily. Provádíme veškeré geodetické práce, vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapové podklady, kartografické práce v okresech Semily, Jičín, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou a blízkém okolí. Náš tým profesionálně vyškolených odborníků s úředním povolením pro činnost, pracujeme rychle, spolehlivě a po shlédnutí našeho ceníku zjistíte, že i velmi levně. Velice rádi vyřešíme všechny vaše požadavky, nebojte se nás kontaktovat.


Výkresová dokumentace stávajících budov a bourací plány - podklady pro demolice

Výkresová dokumentace stávajících budov a bourací plány - podklady pro demolice

Plánujete rekonstrukci nebo likvidaci původního objektu? Kompletní demoliční podklady Vám připraví firma ADITIS s.r.o. z Brna, která své služby zajišťuje pro soukromé osoby i veřejnou správu. Pomůžeme s vyhodnocením aktuálního stavu, poradíme se správným postupem, zpracujeme výkresovou dokumentaci stávající budovy a dle dohody navrhneme optimální bourací plány s ohledem na požadavky klienta. V případě zájmu zajistíme mapové podklady v digitální podobě a zpracování informací v rámci katastru nemovitostí včetně konzultací. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.


Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Hledáte profesionála v oboru geodézie? Jsme společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. zabývající se geodetickou činností nejen pro klienty z Brna. Naše zkušená geodetická skupina úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů se zaměřuje na zpracování podkladů v oblasti mapování a speciálních geodetických prací, jako je: - tvorba účelových map a plánů, sledování deformací stavby - zaměření skutečného stavu terénu a budování bodových polí - měření jeřábových drah, podzemních prostor, sklepů a chodeb - stavební pasport historických objektů s nepravidelným půdorysem Také zajistíme podklady v oblasti investiční výstavby, a to: - zaměření stávajícího a skutečného stavu stavby pro projektanty - určování vytyčovacích sítí a vytyčení stavebních objektů U katastru nemovitostí provádíme digitalizaci, scanovaní a vektorizaci podkladů, vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků, zajištění výpisu a informací z katastru nemovitostí a zpracování výkupních elaborátů pro předběžná jednání s vlastníky konkrétních pozemků.


Geodetické práce - vyměřování, vytyčování a zaměřování pro pozemky a stavby

Geodetické práce - vyměřování, vytyčování a zaměřování pro pozemky a stavby

Ať už se chystáte stavět cokoliv, bez vyměření a vytyčení geodetických hranic a geodetických prací se neobejdete. V Českých Budějovicích je pro Vás zařídí pan Petr Hlásek, který nabízí geodetické práce. Mezi činnosti, které k jeho geodetickým pracím patří je vytyčování a vyměřování hranic pro pozemky a budoucí stavby. Nabízí zpracování mapových podkladů a mnohé další jako: - zaměřování staveb - zaměřování inženýrských sítí - vytyčování staveb - měření bodového pole Pro zaměření bodového pole využívá moderních metod pomocí GPS. Spolehlivé vypracování geodetických činností a dobře odvedenou práci, kterou dělá již přes 30 let. To vše můžete mít od Petr Hlásek - geodetické práce.


Vytyčování staveb a vytyčování hranic pozemků - kompletní služby v oblasti geodézie Ing. Jan Král

Vytyčování staveb a vytyčování hranic pozemků - kompletní služby v oblasti geodézie Ing. Jan Král

Potřebujete rychle a spolehlivě vytyčit hranice pozemků a staveb? Geodetická firma Ing. Jan Král se sídlem v Semilech poskytuje kompletní služby v oblasti geodézie s působením v okresech Semily, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou a blízkém okolí. Naše geodetické služby: -vyhotovování geometrických plánů -vytyčování vlastnických hranic -mapové podklady -kartografické práce -zaměřování inženýrských sítí -vytyčování staveb Neváhejte a využijte služeb naší firmy Ing. Jan Král geodet Semily, Jičín – jsme tu pro Vás.