Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV

Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV

majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Veřejná zakázka vložena:
06.06.2022 09:08

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
ČEPS Invest, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
13.07.2022 00:00

Cena veřejné zkázky:
50 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČEPS Invest, a.s.

Zadavatel IČ:
24670111

Zadavatel ulice:
Elektrárenská 774/2

Zadavatel PSČ:
101 00

Zadavatel obec:
Praha

Kontaktní osoba:
Jakub Hamerník

Zadavatel telefon:
+420 211 044 126

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.ceps.cz/cs/invest/invest-uvod

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Advokátní kancelář Znojmo, správní, trestní, obchodní, občanské právo, služby na míru

Advokátní kancelář Znojmo, správní, trestní, obchodní, občanské právo, služby na míru

Advokátní kancelář JUDr. Miloš Císař se sídlem ve Znojmě nabízí veškeré právní služby a poradenství ve všech oblastech práva, a to jak správního, trestního, obchodního i občanského. Naše služby jsou založeny na výborné znalosti práva a ušity přesně na míru naším klientům a jejich potřebám a požadavkům. Všechny právní záležitosti se snažíme řešit rychlým a účinným způsobem, a to jak v případech mimosoudního řešení, o které vždy usilujeme, tak i v rámci samotného soudního řízení.


Monitoring ochranných známek Praha - mějte své známky pod kontrolou

Monitoring ochranných známek Praha - mějte své známky pod kontrolou

Registrace ochranné známky je v dnešní době samozřejmostí, co když se ale najde někdo kdo bude mít podobné logo nebo název společnosti? O to se postará naše kancelář, provádíme monitoring ochranných známek. Pokud bychom našli známkoprávní kolize doporučíme klientovi podat námitku nebo návrh na výmaz ochranné známky. S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a doporučíme Vám vhodné řešení. Nebojte se nás oslovit a chraňte tak svoje podnikání.


Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Bytové právo - právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva

Při prodeji i nájmu bytů, založení i správě společenství vlastníků jednotek je vhodné využít právní poradenství. Pokud hledáte advokátní kancelář v okolí Zlína, můžete se obrátit na AK Mgr. Pavlíny Řehové. Na bytové právo se zaměřujeme, poskytujeme kompletní právní služby pro vlastníky nemovitostí, SVJ společenství vlastníků jednotek, bytová družstva. Služby v oblasti bytového práva: - pro SVJ, bytová družstva připravíme podklady pro zápis do rejstříku - pomáháme při správě SVJ - řešíme revize stávajících zakladatelských dokumentů - vymáháme pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním bytových či nebytových jednotek vlastníky i třetími osobami - zastupování SVJ, bytových družstev v soudních, insolvenčních, exekučních řízeních - příprava nájemních smluv pro vlastníky nemovitostí - ukončení nájemních vztahů, sepsání výpovědi, žaloby - řešení sporů týkajících se nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor - vymáhání pohledávek, dluhů vzniklých z nájemních, podnájemních vztahů - sepsání darovací smlouvy na nemovitost, smlouvy při převodu nemovitosti.


Úspěšné vymáhání dluhů s mnohaletou praxí - řešení mimosoudní nebo soudní cestou

Úspěšné vymáhání dluhů s mnohaletou praxí - řešení mimosoudní nebo soudní cestou

Zapůjčili jste někomu finance a stále je nemáte zpátky? S vymáháním dluhů kdekoliv v České republice Vám pomůže FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. s Brna. S mnohaletou zkušeností v oboru provádíme úspěšné vymáhání dluhů mimosoudní i soudní cestou. Naše odměna je hrazena dlužníkem. Jak vlastně správně postupovat při vymáhání dluhů? Dlužnou částku vymáháme soudní cestou v případě, že dlužník neuhradil svůj dluh během mimosoudního řešení. Proběhl rozsudek a rozhodčí nález? Není dluh stále vyrovnán? Pak Vás zastoupíme i během exekučního řízení. V případě zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi se postaráme o přihlášení Vaší pohledávky. Chcete nám zaslat poptávku? Pak nezapomeňte přiložit veškeré dokumenty (objednávku dlužníka, neuhrazenou fakturu) pro efektivní posouzení pohledávky. S konkrétním návrhem postupu Vás kontaktujeme v co nejkratším termínu.


Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Svěřenecký fond – založení, fungování, právní služby a výhody

Chcete chránit majetek před zcizením nebo věřiteli a zároveň jej rozšiřovat? Založte si svěřenecký fond s pomocí FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. Založení svěřeneckého fondu spočívá v sepsání statutu, což je dokument určující účel fondu a jeho základní fungování. Svěřenecký fond zakládá jeho zakladatel, který do fondu vyčlení majetek. Zakladatel jmenuje správce, který tento majetek spravuje, a osoby obmyšlené. Svěřenecký fond vznikne zápisem do evidence svěřeneckých fondů. Mezi výhody svěřeneckých fondů se řadí ochrana před věřiteli či nežádoucími dědici, určení podmínek (např. věk a vzdělání) pro obmyšlené, na základě kterých jim vzniká právo na plnění, ochrana před dítětem, které žije nezřízený život a mnoho dalších. Tuto složitou problematiku za Vás rádi vyřídíme na základě plné moci.


Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Platební rozkaz na emitenta dluhopisu – vymáhání pohledávky

Dluží Vám emitent dluhopisu peníze a chcete je zpět? Využijte služeb společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která Vám pomůže s návrhem na vydání platebního rozkazu. Návrh na vydání platebního rozkazu je prvním krokem, jak vymáhat své pohledávky. K návrhu je nutné doložit originál dluhopisu, emisní podmínky a výpis z účtu, poté se zaplatí soudní poplatek a soud vydá platební rozkaz. Po vydání rozkazu má emitent 15 denní lhůtu k podání odporu, pokud jej podá, zahájí se řízení, v opačném případě může platební rozkaz sloužit jako exekuční titul. Problematika vymáhání dluhopisu je však velmi složitá, proto neváhejte a kontaktujte FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.