Rekonštrukcia MK, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v meste Sobrance

Rekonštrukcia MK, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v meste Sobrance

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v meste Sobrance.

ČLENENIE STAVBY
SO 01Miestne komunikácie
SO 01-1Ul. Komárovce - I. (miestna komunikácia popri potoku)
SO 01-2Ul. Komárovce - II. (miestna komunikácia od mosta - južným smerom)
I.časťOd mosta po odstavnú plochu - vrátane odvodnenia časti komunikácie
SO 01-3Ul. Komárovce - III. (ulička za cintorínom)
SO 01-4Ul. Mieru (IBV)
I.časťVstupná - rozšírenie komunikácie, vrátane odvodnenia
II.časťStredná - realizácia krytov jestvujúcej komunikácie
III.časťKoncová - predĺženie komunikácie k pozemkom RD - vrátane pridružených stav.prác
SO 01-5Ul. Švermova
SO 01-6Ul. Nová (od križovatky št. cety E50 - po č.d. 10, vrátane križovatky Bernolákova a zákruty)
SO 01-7Ul. Komenského - I. (IBV pri garážach)

SO 02Chodníky
SO 02-1Ul. SNP - pravá strana (vrátane vjazdov)
SO 02-2Ul. Komenského - Nová ZŠ (chodník, vrátane parkoviska zo zatr. dlažby Vega)
SO 02-3Ul. Gagarinova (spojnica už zrealizovaných chodníkov)
SO 02-4Ul. Gagarinova - Slovakia Trend (spojnica už zrealizovaných chodníkov)
SO 02-5Ul. Komenského - Slovenská Pošta (chodník pred parkovacím státim a časť cesty)

SO 03Parkoviská a ucelené časti
SO 03-1Ul. Komenského - pozdĺžne parkovanie (zatr. dlažba Vega popri ceste, vrát. úpravy chodníka)
SO 03-2Ul. Komenského - BD 27 (chodník popri BD vo vnútrobloku)
SO 03-3Ul. Komenského - Nová ZŠ (zatr. dlažba Vega popri ceste, vrát. úpravy chodníka)
SO 03-4Ul. Tyršova - BD D (zatr. dlažba Vega na ploche pred garážami)

SO 04Ostatné plochy - búracie práce NEOBSTARÁVA SA!!!
SO 04-1Ul. Tyršova - odstránenie teplovodu (betónový výstupok medzi BD D a F)


Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer (zadanie).
Veřejná zakázka vložena:
11.05.2022 08:35

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Sobrance

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
10.07.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Sobrance

Zadavatel IČ:
00325791

Kontaktní osoba:
Ing. Silvia Ébrey

Zadavatel telefon:
+421 566 522 210

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.sobrance.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch a další stavební práce

Výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch a další stavební práce

Potřebujete si na své zahradě vytvořit chodník k bazénu nebo upravit příjezdovou cestu k Vašemu domu? Obraťte se na společnost DS Partner s. r. o. působící v Brně a na Blansku. Firma DS Partner s. r. o. Se svými kvalifikovanými pracovníky zaručí, že budete spokojeni se vzhledem svých chodníků, dokáže se taktéž postarat i o pokládku zámeckých dlažeb. Ohledně komunikací a zpevněných ploch společnosti slouží bagr a další potřebná technika, která zajistí, aby bylo vše, jak si představujete. Podívejte se na naše internetové stránky na ukázky našich prací a kontaktujte nás.


Rekonstrukce, oprava i výstavba silnic a komunikací od firmy s dlouholetými zkušenostmi

Rekonstrukce, oprava i výstavba silnic a komunikací od firmy s dlouholetými zkušenostmi

Naše společnost JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu v oboru stavitelství již řadu let, proto máme bohaté zkušenosti, které jsou zárukou naší kvality. Specializujeme se na výstavbu, rekonstrukce i opravy dopravních staveb: - silnice - polní cesty - komunikace - účelové, místní, městské - chodníky - kruhové objezdy - odstavné i zpevněné plochy - parkoviště - cyklostezky - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme vlastním strojním vybavením a kvalitními pracovníky. Proto je naše práce vždy odvedena na špičkové úrovni. Realizujeme zakázky v rámci celého Moravskoslezského kraje. Těšíme se na spolupráci.


Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti s výstavbou a opravami veškerých dopravních staveb. Působíme na trhu více než 25 let a disponujeme kvalitními a profesionálními pracovníky. Zaměřujeme se na stavbu a rekonstrukci: - silnice, vozovky, komunikace - chodníky - parkoviště - cyklistické stezky, cyklostezky - náměstí - zpevněné a odstavné plochy - kruhové objezdy - mostní izolace. Provádíme také zemní, výkopové a dlaždičské práce. Připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Odvádíme svou práci kvalitně, spolehlivě a rychle!


Vodohospodářské a dopravní stavby, inženýrské sítě, zemní práce, likvidace starých zátěží skládek

Vodohospodářské a dopravní stavby, inženýrské sítě, zemní práce, likvidace starých zátěží skládek

Stavební společnost STAVBY Škrobánek s.r.o. se sídlem v Ludgeřovicích v okrese Opava se již od roku 2006 zabývá prováděním vodohospodářských a dopravních staveb, inženýrských sítí, zemních prací, likvidací (sanace) starých zátěží skládek komunálního odpadu a také výstavbou gabionových konstrukcí. Disponujeme moderním strojovým parkem stavebních mechanizmů, díky čemuž nabízíme provádění veškerých zemních, demoličních a bouracích prací ve vysoké kvalitě a produktivitě. Z důvodu plného využití kapacit strojového vybavení nabízíme současně také pronájem stavebních strojů včetně obsluhy.


Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele

Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. zajišťuje služby pro obce, města i firmy v lokalitě Zlínský kraj. Jsme technicky velmi dobře vybaveni. Provádíme opravy komunikací, frézování vozovky frézou Wirtgen W100 a DC50 a pokládku asfaltu pásovými finišery Vogele. Díky tomu, že vlastníme i dostatek nákladních vozidel, jsme schopni zajistit i odvoz vyfrézovaného materiálu. Dále zajišťujeme stavební práce vlastními nakladači, bagry, traktorbagry. Pokládka horkých asfaltových směsí: - s pásovými finišery VOGELE SUPER 1300-2 a VOGELE SUPER 800 - zajištěna pokládka asfaltu v šířce od 1,2 m do 5 m v jednom záběru - hutnění provádíme vibračními válci Bomag, Hamm. Frézování vozovky: - frézou Wirtgen W100i se záběrem 1m a Wirtgen DC50 se záběrem 0,5m - frézování živičných povrchů do hloubky 30 cm a 18 cm. Veškeré stavební stroje jsou v našem vlastnictví, proto zaručíme max. kvalitu práce.