Prístupová komunikácia Rovná Hora

Prístupová komunikácia Rovná Hora

Predmetom zákazky je výstavba prístupovej komunikácie v parametroch triedy 2L 4, 0/30 s technickými a funkčnými parametrami spĺňajúcimi požiadavky obhospodarovateľa lesa na jeho funkčné sprístupnenie. Vytvoria sa tak predpoklady pre efektívny výkon lesnej výroby, najmä v procese dopravy dreva, ako aj lesoochranárskej služby. Prístupová komunikácia bude z časti realizovaná po existujúcej ceste. Rekonštrukcia cesty bude realizovaná po existujúcej ceste. V súčastnosti sú lesné porasty v lokalite Rovná hora čiastočne sprístupnené lesnými približovacími cestami bez akéhokoľvek odvodnenia. Povrch ciest je podmočený a cesty sú veľmi obtiažne zjazdné lesnými kolesovými traktormi. Súčasný stav sprístupnenia predmetnej lokality vylučuje operatívny výkon lesohospodárskych opatrení.
Vzhľadom na jednoduchosť stavby nie je potrebné ju členiť na jednotlivé stavebné objekty. Dĺžka trasy: 1 614 m, povrch cesty: kryt z kameniva, odvodnenie cesty - priekopy, odrážky, rúrové priepusty 7 ks.
Prestavba cesty sa bude realizovať v území s prvým, všeobecným, stupňom ochrany prírody v zmysle zákona 543/2002 Z.z. a možno ju charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu. Stavba sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny, v podcelku Diviacka pahorkatina, v jej južnej časti, severne od obce Sklené a juhozápadne od obce Horná Štubňa v lokalite Rovná hora. Začiatok cesty sa napája na lesnú odvoznú cestu triedy 1L s asfaltovým krytom vozovky, ktorá je napojená cez miestnu komunikáciu v obci Sklené na verejnú komunikáciu III/2171. Koncom trasy sa cesta taktiež pripája na lesnú odvoznú cestu triedy 1L s asfaltovým krytom vozovky.
Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou VIA OPTIMA, spol. s r.o., Jedľová 1/1364, Zvolen 960 01 a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Veřejná zakázka vložena:
25.04.2022 12:21

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
22.06.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik

Zadavatel IČ:
31577920

Kontaktní osoba:
Ing. Ján Bučan

Zadavatel telefon:
+421 000 000 000

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.vlm.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45220000-5
Inžinierske práce a stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch

Naše firma SAPA - LPJ, spol.s.r.o. Vysoké Mýto je naprostý specialista na výstavby silnic, rekonstrukce komunikací a náměstí. Dále realizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provádíme tyto práce: Výstavba silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch Výstavby inženýrských sítí: Kanalizace, vodovod,plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Kompletní dodávky také obsahují námi vypracovanou projektovou dokumentaci.


Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Stavba, rekonstrukce a opravy parkovišť, chodníků, silnic, komunikací

Naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti s výstavbou a opravami veškerých dopravních staveb. Působíme na trhu více než 25 let a disponujeme kvalitními a profesionálními pracovníky. Zaměřujeme se na stavbu a rekonstrukci: - silnice, vozovky, komunikace - chodníky - parkoviště - cyklistické stezky, cyklostezky - náměstí - zpevněné a odstavné plochy - kruhové objezdy - mostní izolace. Provádíme také zemní, výkopové a dlaždičské práce. Připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Odvádíme svou práci kvalitně, spolehlivě a rychle!


Vodohospodářské a dopravní stavby, inženýrské sítě, zemní práce, likvidace starých zátěží skládek

Vodohospodářské a dopravní stavby, inženýrské sítě, zemní práce, likvidace starých zátěží skládek

Stavební společnost STAVBY Škrobánek s.r.o. se sídlem v Ludgeřovicích v okrese Opava se již od roku 2006 zabývá prováděním vodohospodářských a dopravních staveb, inženýrských sítí, zemních prací, likvidací (sanace) starých zátěží skládek komunálního odpadu a také výstavbou gabionových konstrukcí. Disponujeme moderním strojovým parkem stavebních mechanizmů, díky čemuž nabízíme provádění veškerých zemních, demoličních a bouracích prací ve vysoké kvalitě a produktivitě. Z důvodu plného využití kapacit strojového vybavení nabízíme současně také pronájem stavebních strojů včetně obsluhy.


Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště. Běžné činnosti: - na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů - zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch - vysprávky vozovek asfaltovým betonem - čištění komunikací, zimní údržba pro města.


Výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch a další stavební práce

Výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch a další stavební práce

Potřebujete si na své zahradě vytvořit chodník k bazénu nebo upravit příjezdovou cestu k Vašemu domu? Obraťte se na společnost DS Partner s. r. o. působící v Brně a na Blansku. Firma DS Partner s. r. o. Se svými kvalifikovanými pracovníky zaručí, že budete spokojeni se vzhledem svých chodníků, dokáže se taktéž postarat i o pokládku zámeckých dlažeb. Ohledně komunikací a zpevněných ploch společnosti slouží bagr a další potřebná technika, která zajistí, aby bylo vše, jak si představujete. Podívejte se na naše internetové stránky na ukázky našich prací a kontaktujte nás.


Rekonstrukce, oprava i výstavba silnic a komunikací od firmy s dlouholetými zkušenostmi

Rekonstrukce, oprava i výstavba silnic a komunikací od firmy s dlouholetými zkušenostmi

Naše společnost JANKOSTAV s.r.o. působí na trhu v oboru stavitelství již řadu let, proto máme bohaté zkušenosti, které jsou zárukou naší kvality. Specializujeme se na výstavbu, rekonstrukce i opravy dopravních staveb: - silnice - polní cesty - komunikace - účelové, místní, městské - chodníky - kruhové objezdy - odstavné i zpevněné plochy - parkoviště - cyklostezky - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme vlastním strojním vybavením a kvalitními pracovníky. Proto je naše práce vždy odvedena na špičkové úrovni. Realizujeme zakázky v rámci celého Moravskoslezského kraje. Těšíme se na spolupráci.